FISAF.cz Vás zve na

na veřejné slyšení
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Navigace: Úvod \ Konference 2017

Pozvánka

na veřejné slyšení  

„BE ACTIVE – Pohyb jako elixír života“  

které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

za odborné podpory Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz,

České asociace sport pro všechny a České komory fitness

 

dne 26. září 2017 od 10:00 hodin

v Hlavním sále Valdštejnského paláce „C2“

 

ZAHÁJENÍ KONFERENCE, PŘIVÍTÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru

  1.Blok – Proč se máme hýbat, jak pohyb přispívá lidskému zdraví

  

PRAVIDELNÁ FYZICKÁ AKTIVITA JAKO PREVENCE I LÉK

MUDr. Martin Matoulek, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, VŠTJ Medicina Praha

MOTIVACE K POHYBU HRAJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROLI

prof. Peter Řehoř, Centre for Sport and Exercise Education Pacific Institute for Sport Excellence Camosun College, Vancouver, Kanada

NEDOSTATEK POHYBOVÉ AKTIVITY JE NOVODOBÝM MOREM

doc. RNDr. Petr Sedlák, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra antropologie a genetiky člověka

 

 2.Blok – Děti: Pohybová aktivita – nejlepší investice pro zdravý

a spokojený život

  BEZ SPRÁVNÉ VÝŽIVY TO NEPŮJDE, ANEB LEDNIČKU NEPŘECVIČÍŠ

primář MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: DĚTI NA STARTU JIŽ V CELÉ REPUBLICE

Mgr. Jana Havrdová a tým Česko se hýbe, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: ZKUŠENOSTI S PROGRAMEM DNS Z LÉČEBNY DĚTSKÉ OBEZITY

MUDr. Luděk Mrázek, Lázeňská léčebna Mánes

 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: MONITORING FYZICKÉ AKTIVITY DĚTÍ – ZKUŠENOSTI Z FINSKA

Petra Tichá, odbornice na monitoring pohybové aktivity dětí

 

 3.Blok – Senioři: Pohybová aktivita jako prevence, lék

a jediný fungující elixír mládí

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ – POHYB JAKO ELIXÍR ŽIVOTA

MUDr. Vlasta Syslová, Mgr. Miroslav Zítko, Česká asociace Sport pro všechny

 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: DOMOV PRO SENIORY HÁJE

Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka Domova pro seniory Háje

 PŘÍKLAD DOBRÉ PREXE: SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ            

Mgr. David Huf, osobní trenér

 

 Diskuse

 

 Shrnutí a závěrečné slovo

senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru

 

Průběh veřejného slyšení moderuje: senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru,

a Mgr. Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

 

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

 

____________________________________

PŘIHLÁŠKY:

Svou účast, prosím, potvrďte do 21. září 2017

 na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz

 ____________________________________

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C2“.

Průkaz totožnosti nutný.

 

Předpokládané ukončení je do 15:00 hodin.

 

___________________________________ 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.

TISKOVÁ ZPRÁVA ke konferenci

TZ_Pohyb_jako_elixír_života_unikátní_konference_o_tom,_jak_žít_zdravěji.korJ