FISAF.cz Vás zve na

na Veřejné slyšení
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Navigace: Úvod \ Konference 2017

Pozvánka na veřejné slyšení

„BE ACTIVE – Pohyb jako elixír života“

které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, České asociace sport pro všechny a České komory fitness

dne 26. září 2017 od 10:00 hodin

Předpokládané ukončení v 15:00 hodin.

Hlavní sál Valdštejnského paláce „C2“

Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01

Přejít na mapy.cz →

ZAHÁJENÍ KONFERENCE, PŘIVÍTÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru

1.Blok – Proč se máme hýbat, jak pohyb přispívá lidskému zdraví

10:15 - 10:45
PRAVIDELNÁ FYZICKÁ AKTIVITA JAKO PREVENCE I LÉK
MUDr. Martin Matoulek, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, VŠTJ Medicina Praha

10:45 - 11:15
MOTIVACE K POHYBU HRAJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROLI
prof. Peter Řehoř, Centre for Sport and Exercise Education Pacific Institute for Sport Excellence Camosun College, Vancouver, Kanada

11:15 - 11:45
NEDOSTATEK POHYBOVÉ AKTIVITY JE NOVODOBÝM MOREM
doc. RNDr. Petr Sedlák, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra antropologie a genetiky člověka

2.Blok – Děti: Pohybová aktivita – nejlepší investice pro zdravý a spokojený život

11:45 - 12:15
BEZ SPRÁVNÉ VÝŽIVY TO NEPŮJDE, ANEB LEDNIČKU NEPŘECVIČÍŠ
primář MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol

12:15 - 12:30
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: DĚTI NA STARTU JIŽ V CELÉ REPUBLICE
Mgr. Jana Havrdová a tým Česko se hýbe, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

12:30 - 12:45
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: ZKUŠENOSTI S PROGRAMEM DNS v Lázeňské léčebně Mánes, Karlovy Vary

MUDr. Luděk Mrázek- pediatr, Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary

 12:45 - 13:00
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: MONITORING FYZICKÉ AKTIVITY DĚTÍ – ZKUŠENOSTI Z FINSKA
Petra Tichá, odbornice na monitoring pohybové aktivity dětí

13:00 - 13:00 Coffee Break

3.Blok – Senioři: Pohybová aktivita jako prevence, lék a jediný fungující elixír mládí

13:30 - 14:00
AKTIVNÍ STÁRNUTÍ – POHYB JAKO ELIXÍR ŽIVOTA
MUDr. Vlasta Syslová, Mgr. Miroslav Zítko, Česká asociace Sport pro všechny

14:00 - 14:20
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Romana Kolářová, Domov pro seniory Háje

14:20 - 14:45
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ            
Mgr. David Huf, osobní trenér

Shrnutí a závěrečné slovo

senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru

Průběh veřejného slyšení moderuje: senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru, a Mgr. Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz 
Zdeněk Papoušek v. r. - předseda výboru

Diskuse

PŘIHLÁŠKY

Přihlášku lze zaslat nejpozději do 22. září 2017

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C2“.'
Průkaz totožnosti nutný.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.