Warning: Illegal string offset 'image' in /data/web/virtuals/87185/virtual/www/domains/fisaf.cz/wp-content/themes/mioweb/modules/visualeditor/elements-print.php on line 1843

Instruktor Aerobiku

FISAF.cz je škola fitness profesionálů.

Kurz je určen pro všechny zájemce o vedení dynamických forem cvičení, je základem pro předcvičování různých cvičebních stylů (dance aerobic, step aerobic, bodystyling apod.). Obsahem školení je výuka práce s hudbou, seznámení s anglickým názvoslovím a základními prvky používanými v aerobiku, výuka a nácvik verbální a neverbální komunikace a metod učení. Velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti lektora - ke každému absolventovi je přistupováno individuálně.

Zájemce o toto školení nemusí být vybaven speciálními pohybovými schopnostmi, ale před vstupem na kurz se předpokládá účast na komerčních a aerobních lekcích (jako klient) - znalost kroků používaných v aerobiku usnadní zvladnutí osnov kurzu.

Podmínkou vstupu do kurzu FISAF Aerobic Instructor je absolvování kurzu FISAF Fitness Core (1. stupeň vzdělávacího programu FISAF.cz) nebo vzdělání v oblasti anatomie a fyziologie získané v jiných školách (FTVS, Palestra, lékařská fakulta atd.) či u jiného akreditovaného pracoviště, kde byla anatomie a fyziologie vyučována v dostatečném rozsahu. Zájemci o školení, kteří neabsolvovali FISAF Fitness Core, ale disponují výše zmiňovanými znalostmi vyplňují v průběhu kurzu test, který prokáže úroveň získaných znalostí.

Součástí kurzu jsou závěrečné zkoušky, které se absolvují po dvouměsíční praxi a po jejichž úspěšném absolvování získávají absolventi diplom národní úrovně FISAF Aerobic Instruktor, který neopravňuje k získání živnostenského oprávnění a jeho platnost se neprodlužuje (platnost se prodlužuje až u mezinárodního certifikátu "FISAF Aerobic & Group Fitness Instructor").

Závěrečné zkoušky mají dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je formou testu, praktická část je prokázat schopnost samostatně vést část aerobní lekce, podle připraveného metodického dopisu. Hodnotí se dodržení rytmu hudby, verbální a neverbální cueinge, komunikace se cvičenci a správná volba metody učení.

Abyste mohli působit jako instruktor aerobiku, musíte absolvovat tyto dva stupně vzdělávání.


Abyste mohli působit jako samostatný podnikatel (získat ŽL) - instruktor aerobiku, musíte kromě dvou předchozích stupňů absolvovat dohromady 40 hodin workshopů dle vlastního výběru.

Vítejte ve Škole fitness profesionálů FISAF.cz - předního českého poskytovatele národně i mezinárodně uznávaného vzdělávání ve fitness. Můžeme se pochlubit širokou škálou kvalitních rekvalifikačních vzdělávacích kurzů pro různé styly cvičení. Všechny kurzy jsou speciálně navrženy tak, aby vám co nejlépe pomohly zahájit vašii kariéru v oblasti zdraví a fitness povolání. Ať už hledáte kurz instruktora jógy, aerobiku, body and mind či kurz instruktora ve fitness centru nebo další kurzy, máte jistotu, že jednotlivými kurzy vás budou provázet špičkoví lektoři, kteří ve fitness profesích působí řadu let, ale zároveň sledují nejmodernější trendy a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve svých oblastech.  Všechny naše kvalifikace jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantované mezinárodní organizací FISAF International, jsou také plně podporovány Českou komorou fitness a Český registrem fitness profesionálů. Jsme také organizátory dvou evropských projektů ve vzdělávání a podpoře osob pečujících o děti do 15ti let věku.  

Pokud vás baví pohyb, sport a zdravý životní styl, můžete se do vzdělávání ve fitness profesích pustit právě tady a teď!

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů na našem webu nebo si přijďte osobně popovídat o vašich možnostech přímo do kanceláře FISAF.cz, kde se vám po předchozí dohodě budeme individuálně věnovat.

JAK FUNGUJE NAŠE VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud se chcete stát instruktorem daného sportu, musíte projít 2 stupni vzdělávání.

1. stupeň: je společný pro všechny sporty a činnosti, nazývá se "Fisaf Fitness Core". Jedinou vyjímku tvoří jóga, u které se první stupeň nazývá "Jóga Basic". Tento první stupeň vzdělávání může být nahrazen jiným vzděláním podobného charakteru.

2. stupeň: je pro všechny sporty a aktivity rozdílný. Můžete si vybrat z:...

3. stupeň: pokud se chcete stát samostatným podnikatelem (otevřít si fitness centrum), potřebujete předešlé dva stupně doplnit o tzv. specializaci. Tuto specializaci získáte účastí na příslušném workshopu. Pro každý sport a aktivitu si můžete vybrat z několika workshopů.

 • 1
  STUPEŇ - ZÁKLADNÍ
  Základní kurz, při kterém získáte ty nejdůležitější informace. Tento stupěň obsahuje 55 výukových hodin.
 • 2
  STUPEŇ - PROFESIONÁLNÍ
  Toto je základní kurz, při kterém získáte veškeré potřebné informace pro získání profesní kvalifikace.
 • 3
  STUPEŇ - SPECIALIZACE
  Specializaci si může zvolit každý bez nutnosti předchozího studia a účasti v předchozích dvou úrovních.

FISAF: 3 AKREDITACE

FISAF.cz je akreditovaná instituce u MŠMT, která může vzdělávat v oboru aerobik a fitness. Více se dozvíte v sekci Akreditace FISAF.

FISAF A JEHO ZKUŠENÍ A AKREDITOVANÍ LEKTOŘI

FISAF si zakládá na kvalitním vzdělávání a tak i jeho lektoři jsou vysoce kvalitní odborníci ve svém oboru. Poskytují profesionální úroveň výuky a jsou vám kdykoliv během výuky k dispozici.