FISAF.cz Vás zve na

FISAF FITNESS CORE

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ FISAF Fitness Core

1. stupeň: ZÁKLADNÍ

Kurzy 1. stupně jsou základem vzdělávacího programu FISAF.cz a je nutné je absolvovat, abyste mohli pokračovat 2. stupněm ve vámi vybraném rekvalifikačním kurzu. V případě, že máte vzdělání v oblasti anatomie a fyziologie získané v jiné škole není nutné FISAF Fitness Core absolvovat. Vaše znalosti budou ověřeny v krátkém testu z této oblasti.

Cena školení: 5 950 Kč

Cena zahrnuje kurzovné a skripta. Cena nezahrnuje závěrečnou zkoušku a vystavení certifikátu (400,- Kč). Storno podmínky

Časová náročnost: 55 hodin

Charakteristika kurzu:

Osnovy zahrnují obecnou a funčkní anatomii, fyziologii pohybové soustavy člověka a základy výživy. FISAF Fitnes Core je nutné absolvovat, abyste mohli pokračovat 2. stupněm ve vámi vybraném rekvalifikačním kurzu. Přednášky probíhají v dopoledních a odpoledních blocích, mezi nimiž jsou v některý dnech zařazeny  cvičební lekce.

U všech zájemců předpokládáme pohybovou dovednost cvičebního stylu, který chtějí v budoucnosti předcvičovat - tzn. praxi jako klient.

 

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Cena za zkoušku: 400 Kč
  Závěrečná zkouška je hrazena v den konání zkoušky.
 • 2
  Teoretická část
  Písemný test. Okruhy otázek v testu vám budou během kurzu upřesněny.
 • 3
  Výstup
  Po úspěšném absolvování závěrečného testu Vám bude vystaven diplom absolventa bez nároku na lektorování a ŽL.

Učební plán:

Anatomie, fyziologie, traumatologie, pedagogika, psychologie, teorie a didaktika sportovního tréninku, hygienické zásady, právní problematika, biomechanika a další...

Pro koho je kurz určen?

 • Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kteří previdelně cvičí a mají zájem dále se vzdělávat v navazujících instruktorských kurzech kromě jógy.
 • Minimální věk: 17 let (z důvodu náročnosti učiva). Zájemci, kteří budou pokračovat 2. stupněm v kurzech, které jsou zakončeny Profesní zkouškou musí splnit následující podmínky: věk 18 let a zakončené střední vzdělání.

Proč se na kurz přihlásit?

 • Získejte znalosti v oblasti anatomie, fyziologie, první pomoci a výživy.
 • Získejte diplom pro pokračování ve vašem vzdělání (tento diplom neopravňuje k lektorování ani k získání ŽL).

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení a obuv na cvičení a případně lehké občerstvení a pití.

 

Lektorský tým:

Mgr. et Mgr. Michaela Komrsková Polášková
Mgr. et Mgr. Michaela Komrsková Polášková
lektorka

Věnuji se individuální psychoterapii, poradenství a koučování. Pracuji především s klienty s psychosomatickými obtížemi, dále také s klienty se vztahovými a jinými osobními problémy. Doprovázím také klienty na jejich cestě v osobním rozvoji a růstu. Je pro mne důležité dobré naladění se na klienta, respektování jeho bezpečí a jeho individuálního tempa práce. Hluboce věřím v sebe-uzdravující procesy a dobré vnitřní zdroje v každém člověku. Mým klientům pomáhám propojit se s jejich tělem, životní energií a radostí. Pracuji také v angličtině.

Mgr. Blanka Beránková
Mgr. Blanka Beránková
lektorka

Reference:

Školení Fitness Core, které zabralo několik celých únorových víkendů, se mi velice líbilo. Přispěla k tomu zejména lektora Mgr. Blanka Beránková, které bych chtěla tímto velice poděkovat. Díky ní jsem se zábavnou formou dozvěděla mnoho zajímavého a rozšířila si tak své obzory. Myslím, že stejný názor měly i další mé kolegyně z kurzu, o čemž svědčil i závěrečný potlesk, kterým jsme tak lektorce vyjádřily své nadšení i poděkování zároveň. Kurz pod jejím vedením mohu každému vřele doporučit.

Eva Teličková

Základní stupeň vzdělání Fitness core, který je svým obsahem pouze teoretický, mi dal informace, které mi jako Ing. ekonomie opravdu chyběly. V podání Mgr. Blanky Beránkové byl pro mě tento kurz navíc nezapomenutelný. Paní Beránková uměla výborně vysvětlit probíranou látku takovým způsobem, aby to pochopil každý a dokázala vypíchnout informace, které se hodí přímo pro náš účel.

Ing. Barbora JarošováCvičení bez Chyby