FISAF.cz Vás zve na

INSTRUKTOR BODYSTYLINGU

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ INSTRUKTOR BODYSTYLINGU

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j.012/2016-50

PLATNOST

do 2.3.2019

PROFESNÍ ZKOUŠKY

Kurz zakončen profesní zkouškou

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Cena školení: 5 950 Kč

Časová náročnost: 60 hodin

(5 dní po 10ti hodinách, celkem 40 hodin + 10 hospitačních hodin)

Pozvánka na kurz

PODROBNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ Termín: 2. – 4. listopadu 2018 - 1. část (pátek 14:00 - 19:00 hodin, sobota 9:00 - 18:00 hodin, neděle 9:00 - 15:00 hodin) 1. část - náplní osnov je teoretická i praktická výuka hudby ve spojení s vedením skupinových lekcí, vedení lekcí pomocí verbální a neverbální komunikace, názvosloví i nácvik prvků a metody učení. 24. – 25. listopadu 2018 – (sobota 9:00 - 17:00 hodin, neděle 9:00 - 15:00 hodin) 2. část - v náplni osnov školení kurzu budou převládat praktické ukázky - Bodystyling, P-class, balanční cvičení, kompenzační cvičení atd., které jsou návodem k předcvičování dynamických silových lekcí, které jsou v současné době velmi žádané. Lektorka: Kateřina Bímanová, Master Trainer FISAF. INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ ŠKOLENÍ Místo konání: sportovní centrum JEREMI sport, Jeremiášova 2581/2, Praha 5 (http://www.jeremi.cz/). Doprava: 1. Metro trasa B (žlutá trasa) do stanice Lužiny nebo Luka a 10 minut pěšky. 2. Autobus zastávka Amforova - 174, 214, 225, 230, 249, 301, 352 a 1 minuta pěšky. 3. Autobus zastávka Raichlova – 230, 249, 256, 352 a 1 minuta pěšky. Stravování: V budově je restaurace (kam budeme chodit na obědy) a možnost zakoupení pití i občerstvení. Ubytování: V místě konání není k dispozici, je potřeba si individuálně zajistit. Vezmi s sebou: dostatečné množství teplejšího sportovního oblečení i obuv do sálu (podložky jsou k dispozici), psací potřeby a peněžní hotovost na zakoupení občerstvení.

Charakteristika kurzu:

Vzdělávací kurzy pro instruktory bodystylingu jsou charakteristické nejen obsahem, ale zejména způsobem výuky. Účastníci se pod vedením lektorů učí prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické i praktické znalosti přímo při výuce a jsou aktivně zapojeni v celém průběhu kurzů.

Hlavním cílem akcí je, aby absolventi byli schopni nejen pedagogicky vést různé lekce, ale zejména ovlivňovat cvičence i osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu a pomáhat jim vytvářet kondiční program.

Kurzem provází zkušená lektorka:

Kateřina Bímanová
Kateřina Bímanová
lektorka

Předsedkyně Komise vzdělávání FISAF, členka VV FISAF, absolventka II. tř. RG u ČASPV, profesionální školy H. Jarkovské i školení IFAA, profesionální instruktorka aerobiku a fitness, koordinátorka vzdělávacích kurzů FISAF. www.bimanova.cz

Učební plán:

 • naučíte se vše z anatomie člověka a do praxe propojit poznatky z fyziologie pohybové soustavy člověka.
 • naučíte se analyzovat držení těla v polohách a pohybech u klientů a citlivě korigovat pohybové stereotypy klientů tak, aby posilovací cvičení klienta harmonicky rozvíjelo a nezpůsobovalo zdravotní problémy
 • dozvíte se jak sestavit a vést vhodný cvičební program pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení. Posilovací cviky umí přesně technicky předvést a vysvětlit, umí korigovat nesprávné technické provedení
 • naučíte se sestavit cvičební program  a modifikovat ho s využitím lehkého náčiní a balančních pomůcek
 • naučíte se vytvořit a vést cvičební program pro specifické skupiny klientů (těhotné ženy, ženy po porodu, senioři, klienti s oslabením pohybového systému)
 • dozvíte se jak poskytovat základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu - výživový a pitný režim
 • naučíte se poskytnutí první pomoci a znát zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách.

Pro koho je kurz určen?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

Všichni výše uvedenívšak musí (kromě absolventů FISAF FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Před přihlášením na kurz doporučujeme mít zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient.

Proč se na kurz přihlásit?

Reference

Druhý stupeň vzdělání Instruktor Bodystylingu byl velmi náročný po psychické i fyzické stránce. Školitelka Kateřina Bímanová byla pro mě největším profesionálem v tomto oboru, s jakým jsem se doposud setkala a dokázala na účastnících školení dosáhnout neuvěřitelných pokroků. Navíc to, co jsem se od ní naučila, opravdu používám v praxi.

Ing. Barbora JarošováCvičení bez Chyby

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Profesní zkouška
  Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce s klienty. Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Zkouška probíhá pod NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ www.nsk.cz a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školicími středisky. Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. www.komorafitness.cz a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky je 2500,- bez DPH.