FISAF.cz Vás zve na

INSTRUKTOR AEROBIKU

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ INSTRUKTOR AEROBIKU

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j.041/2016-50

PLATNOST

do 23.6.2019

PROFESNÍ ZKOUŠKY

Kurz zakončen profesní zkouškou

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Cena školení: 5 950 Kč

Časová náročnost: 60 hodin

(5 dní po 10ti hodinách, celkem 40 hodin + 10 hospitačních hodin)

Pozvánka

PODROBNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ Termín: 2. - 4. listopadu 2018 - 1. část (pátek 14:00 - 19:00 hodin, sobota 9:00 - 18:00 hodin, neděle 9:00 - 15:00 hodin) 1. část - náplní osnov je teoretická i praktická výuka hudby ve spojení s vedením skupinových lekcí, vedení lekcí pomocí verbální a neverbální komunikace, názvosloví i nácvik prvků. 17. – 18. listopadu 2018 – (sobota 9:00 - 17:00 hodin, neděle 9:00 - 15:00 hodin) 2. část - v náplni osnov školení kurzu bude převládat praktický nácvik jednotlivých metod učení. Lektorka: Kateřina Bímanová, Master Trainer FISAF. INFORMACE O MÍSTĚ KONÁNÍ ŠKOLENÍ Místo konání: sportovní centrum JEREMI sport, Jeremiášova 2581/2, Praha 5 (http://www.jeremi.cz/). Doprava: 1. Metro trasa B (žlutá trasa) do stanice Lužiny nebo Luka a 10 minut pěšky. 2. Autobus zastávka Amforova - 174, 214, 225, 230, 249, 301, 352 a 1 minuta pěšky. 3. Autobus zastávka Raichlova – 230, 249, 256, 352 a 1 minuta pěšky. Stravování: V budově je restaurace (kam budeme chodit na obědy) a možnost zakoupení pití i občerstvení. Ubytování: V místě konání není k dispozici, je potřeba si individuálně zajistit. Vezmi s sebou: dostatečné množství teplejšího sportovního oblečení i obuv do sálu (podložky jsou k dispozici), psací potřeby a peněžní hotovost na zakoupení občerstvení.

Charakteristika kurzu:

Vzdělávací kurz pro instruktory aerobiku jsou charakteristické nejen obsahem viz dále, ale zejména způsobem výuky. Účastníci se pod vedením lektorů učí prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické i praktické znalosti přímo při výuce a jsou aktivně zapojeni v celém průběhu kurzů.

Hlavním cílem akcí je, aby absolventi byli schopni nejen pedagogicky vést různé lekce, ale zejména ovlivňovat cvičence i osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu a pomáhat jim vytvářet celoživotní kondiční programy.

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Kurzem provází zkušená lektorka:

Kateřina Bímanová
Kateřina Bímanová
lektorka

Předsedkyně Komise vzdělávání FISAF, členka VV FISAF, absolventka II. tř. RG u ČASPV, profesionální školy H. Jarkovské i školení IFAA, profesionální instruktorka aerobiku a fitness, koordinátorka vzdělávacích kurzů FISAF. www.bimanova.cz

Učební plán:

Absolvent se orientuje v oblasti anatomie a do praxe propojuje poznatky z fyziologie pohybové soustavy člověka. Umí analyzovat držení těla v polohách a pohybech u klientů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení. Absolvent umí citlivě nastavovat a případně korigovat pohybové stereotypy klientů tak, aby lekce aerobiku klienta harmonicky rozvíjela z hlediska fyziologického (adekvátní aerobní zatížení) a koordinačního (adekvátní metodika a choreografie) a nevytvářela zdravotní problémy u klientů. Absolvent umí sestavit a vést lekci aerobního a tanečního stylu. Kroky v lekcích aerobiku umí technicky přesně předvádět, plynule navazovat a modifikovat.  Absolvent ovládá verbální i neverbální komunikaci, vede lekci plynule, volí optimální tempo hudby dle potřeb skupiny klientů a stylu lekce, využívá efektivní motivační prostředky. Absolvent dokáže cvičební program modifikovat a vést pro specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, ženy po porodu, senioři, klienti s oslabením pohybového systému, osoby s civilizačním onemocněním). Absolvent umí poskytovat základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu - výživa a pitný režim. Absolvent umí poskytnout první pomoc a zná zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kteří:

 • mají rádi sport a chtějí se věnovat..
 • se chtějí naučit jak pracovat s pohybovým aparátem
 • vést lekce jako lektor a předcvičovat

 

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 17 let, a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FITNESS CORE 
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.
 • mají zkušenost se skupinovým cvičením forem aerobiku jako klient

Všichni výše uvedení však musí (kromě absolventů FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Proč se na kurz přihlásit?

 • Naučte se pedagogicky vést lekce aerobiku
 • Začněte prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.
 • Získejte diplom a staňte se plnohodnotným instruktorem.

Vezmi si s sebou

 • Dostatečné množství sportovního oblečení (na výměnu v případě zpocení)
 • obuv
 • podložky jsou k dispozici
 • psací potřeby

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Profesní zkouška
  Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce s klienty. Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Zkouška probíhá pod NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ www.nsk.cz a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školicími středisky. Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. www.komorafitness.cz a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky je 2500,- bez DPH.