FISAF.cz Vás zve na

INSTRUKTOR PILATES

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ INSTRUKTOR CVIČENÍ PILATES

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j.041/2016-50

PLATNOST

do 23.6.2019

PROFESNÍ ZKOUŠKY

Kurz zakončen profesní zkouškou.

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Cena školení: 5 950 Kč

Časová náročnost: 60 hodin

50 hodin výuky + 10 hodin hospitace

Charakteristika kurzu:

Hlavním cílem kurzu Pilates intruktor je, aby absolventi byli schopni jak pedagogicky, tak metodicky vést klienty v této technice, ale zároveň v nich osobním příkladem, přístupem a motivací budovali schopnost zakomponovat tuto techniku do činností denní potřeby (součást životního stylu), čímž by jim pomáhali skrze získané dovednosti udržovat kvalitní pohybové vzorce, které mají velmi pozitivní vliv na správné držení těla, prevenci svalových dysbalancí a udržují lidské tělo ve vysoké kondici do pokročilého věku.

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Součástí kurzu jsou základní skripta zpracované lektorkou – k doplnění tohoto učebního materiálu je nutné zakoupit knihu Pilates anatomie (např. https://www.knihydobrovsky.cz/pilates-anatomie-85304).

Učební plán:

 • naučíte se orientovat v oblasti anatomie a do praxe propojit poznatky z fyziologie pohybové soustavy člověka.
 • naučíte se analyzovat držení těla v polohách a pohybech a analyzovat pohybové stereotypy pro potřeby pilates
 • naučíte se sestavit a vést vhodný cvičební program pro skupinovou lekci pilates
 • naučíte se přesně předvést a vysvětlit a korigovat nesprávné technické provedení cviků
 • naučíte se cvičební program a modifikovat ho s využitím cviků na podložce s využitím základních pomůcek
 • naučíte se vytvořit a vést cvičební program pro specifické skupiny klientů (těhotné ženy, ženy po porodu, senioři, klienti s oslabením pohybového systému)
 • budete umět poskytnout základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu - výživový a pitný režim
 • naučíte se poskytnout první pomoc a znát zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách.

Pro koho je kurz určen?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE 

nebo

 • mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.
 • mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č.561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • doporučení - fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav

Všichni výše uvedenívšak musí (kromě absolventů FISAF FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Proč se na kurz přihlásit?

 • Naučte se pedagogicky vést lekce pilates.
 • Začněte prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.
 • Získejte Profesní zkoušku a staňte se plnohodnotným instruktorem.

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Profesní zkouška
  Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce s klienty. Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Zkouška probíhá pod NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ www.nsk.cz a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školicími středisky. Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. www.komorafitness.cz a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky je 2500,- bez DPH.

Kurzem provází zkušená lektorka:

Mgr. Helena Felcmanová Vysušilová
Mgr. Helena Felcmanová Vysušilová
lektorka

Více o lektorce - http://www.helenafel.cz/clanky/o-mne/. Lektorka je autorizovanou osobou pro provádění profesní zkoušky Instruktor Pilates.