FISAF.cz Vás zve na

INSTRUKTOR ZÁKLADNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ INSTRUKTOR ZÁKLADNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j.015/2017-50

PLATNOST

do 21.3. 2020

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Cena školení: 5 950 Kč

Absolventy akreditovaných vzdělávacích kurzů II. stupně budeme registrovat do Premium členství Českého registru fitness profesionálů, jehož součástí je i členství v České komoře fitness (získáte výhody členství v ČKF) a pojištění odpovědnosti fitness profesionálů při výkonu vaší činnosti. Všem již registrovaným členům České komory fitness s Premium členstvím poskytujeme slevu na kurzy II. stupně ve výši 1.000,- Kč.

Časová náročnost: 60 hodin

(5 dní po 10ti vyučovacích hodinách denně a 10 hodpitačních hodin)

Kurzem provází zkušené lektorky:

PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Jana Hájková
lektorka

Absolventka FTVS UK, mezinárodní rozhodčí pro FISAF.

PaedDr. Hana Toufarová
PaedDr. Hana Toufarová
lektorka

Odborná asistentka PF Brno, profesionální instruktorka a trenérka aerobiku, autorka metodických materiálů pro lektory a instruktory dětského a juniorského aerobiku.

PaedDr. Dagmar Zitová
PaedDr. Dagmar Zitová
lektorka

Absolventka Střední pedagogické školy, absolventka FTVS UK obor učitelství tělesné výchovy, absolventka II. tř. RG, kondiční kulturistiky ZRTV, trenérka aerobiku II. tř. FISAF.

Charakteristika kurzu:

Vzdělávací kurz pro instruktory základních pohybových aktivit jsou charakteristické nejen obsahem, ale zejména způsobem výuky. Účastníci se pod vedením lektorů učí prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti přímo při výuce a jsou aktivně zapojeni v celém průběhu kurzu.

Hlavním cílem vzdělání je, aby absolventi byli schopni pedagogicky vést různé lekce základních pohybových aktivit zejména pro děti a mládež s důrazem na znalost věkových zákonitostí, tak aby pozitivně motivovali děti a mládež ke zdravému životnímu stylu a jeho trvalému začlenění do volnočasových aktivit.

Učební plán:

Věkové zákonitosti, pohybové schopnosti, gymnastická příprava, využití náčiní a nářadí, výživa, psychologie a další...

 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kteří:

 • mají rádi sport a chtějí se mu věnovat..
 • se chtějí naučit jak pracovat s pohybovým aparátem
 • vést lekce jako lektor a předcvičovat
 • mají zkušenost se skupinovým cvičením jako klient
 • doporučuje se dobrá fyzická kondice a dobrý zdravotní stav

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 17 let, a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE 
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

Všichni výše uvedení však musí (kromě absolventů FISAF FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Proč se na kurz přihlásit?

 • Získejte podrobné informace o věkových zákonitostech v dětí a mládeže.
 • Naučte se pedagogicky vést lekce instruktor základních pohybových aktivit pro děti a mládež.
 • Začněte prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.
 • Záskejte diplom a staňte se plnohodnotným instruktorem.

REFERENCE

Dobrý den paní Hubačová, právě jsem dokončila kurz - Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže a velice ráda bych vyjádřila svoji spokojenost a poděkování. Všichni lektoři (a že jich bylo hodně) byli skvělí a byli pro mne obrovskou motivací a velkým přínosem. Můj velký dík tedy patří i jim. Za dva víkendy jsem se naučila spoustu věcí, které ve své profesi velmi ocením a uplatním. Určitě to pro mne nebyl poslední kurz u Fisaf, proto zůstávám v kontaktu a budu se moc těšit na další kurzy a spolupráci:-).

Soňa Kuchaříková

Závěrečná zkouška:

 • 1

  Teoretická část

  Písemný test z oblasti základních pohybových aktivit směrovaných na příslušnou věkovou kategorii - děti a mládež.
 • 2

  Praktická část

  Prokázat požadovanou pohybovou úroveň - vedení lekce pro dětí a mládež.
 • 3
  Bez úspěšného složení zkoušky nelze obdržet diplom instruktora.