FISAF.cz Vás zve na

INSTRUKTOR ZÁKLADNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ INSTRUKTOR ZÁKLADNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j.015/2017-50

PLATNOST

do 21.3. 2020

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Závěrečné zkoušky:

Závěrečné zkoušky se skládají z praxe (10 min) a písemného testu, který se píše poslední den konání kurzu.

Cena školení: 5 950 Kč

V ceně školení jsou skripta, která obdržíte na kurzu.

Časová náročnost: 60 hodin

(5 dní po 10ti vyučovacích hodinách denně a 10 hospitačních hodin)

Charakteristika kurzu:

 

Lektor základních pohybových aktivit (děti a mládež):

 • obdržíte certifikát o absolvování kurzu (ČJ a AJ)
 • naučíte se nutné základy pro vedení lekcí se specializací na děti a mládež, znalosti využijete i v dalších sportovních aktivitách
 • naučíte se nejen pedagogicky vést lekce, ale i jak ovlivňovat děti a mládež osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu 
 • budete se umět orientovat v sestavování lekcí pro skupinu dětí a mládeže
 • získáte znalosti ze základů zdravé výživy pro děti
 • získáte návod na zásady prevence úrazů při sport. aktivitách
 • po absolvování 155 hodin výuky lektor zákl. pohybových aktivit dětí a mládeže získáte Osvědčení k vystavení ŽL pro vázanou živnost
 • V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Učební plán:

Rozvoj pohybových schopností a dovedností, věkové zákonitosti, gymnastická příprava, využití náčiní a nářadí, hry a soutěže, výživa, psychologie atd..

 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kteří:

 • mají rádi sport a chtějí se mu věnovat..
 • se chtějí naučit jak pracovat s pohybovým aparátem
 • vést lekce jako lektor a předcvičovat
 • mají zkušenost se skupinovým cvičením jako klient
 • doporučuje se dobrá fyzická kondice a dobrý zdravotní stav

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 17 let, a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE 
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

Všichni výše uvedení však musí (kromě absolventů FISAF FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Proč se na kurz přihlásit?

 • Získejte podrobné informace o věkových zákonitostech v dětí a mládeže.
 • Naučte se pedagogicky vést lekce instruktor základních pohybových aktivit pro děti a mládež.
 • Začněte prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.
 • Získejte Osvědčení k ŽL a staňte se plnohodnotným instruktorem.

REFERENCE

Dobrý den paní Hubačová, právě jsem dokončila kurz - Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže a velice ráda bych vyjádřila svoji spokojenost a poděkování. Všichni lektoři (a že jich bylo hodně) byli skvělí a byli pro mne obrovskou motivací a velkým přínosem. Můj velký dík tedy patří i jim. Za dva víkendy jsem se naučila spoustu věcí, které ve své profesi velmi ocením a uplatním. Určitě to pro mne nebyl poslední kurz u Fisaf, proto zůstávám v kontaktu a budu se moc těšit na další kurzy a spolupráci:-).

Soňa Kuchaříková

Kurzem provází zkušené lektoři:

RNDr. Pavel Suchánek
RNDr. Pavel Suchánek
lektor

Autor či spoluautor více než 50 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol ve 4 odborných monografiích. Odborné příspěvky jsou pravidelně přijímané jako přednášky na tuzemských i zahraničních odborných konferencích. Spolupráce na několika mezinárodních projektech.

Jana Boučková
Jana Boučková
lektorka

Absolventka rekvalifikace Aerobik Instruktor, Body and Mind Instruktor, majitel klubu Fit Studio Jany Boučkové, autorka projektu Děti na startu, členka VV FISAF.cz.

PaedDr. Dagmar Zitová
PaedDr. Dagmar Zitová
lektorka

Absolventka Střední pedagogické školy, absolventka FTVS UK obor učitelství tělesné výchovy, absolventka II. tř. RG, kondiční kulturistiky ZRTV, trenérka aerobiku II. tř. FISAF.

Kateřina Bímanová
Kateřina Bímanová
lektorka

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Teoretická část
  Písemný test z oblasti základních pohybových aktivit směrovaných na příslušnou věkovou kategorii - děti a mládež.
 • 2
  Praktická část
  Prokázat požadovanou pohybovou úroveň - vedení lekce pro dětí a mládež.
 • 3
  Bez úspěšného složení zkoušky nelze obdržet diplom instruktora.