FISAF.cz Vás zve na

BODY AND MIND (rekvalifikace Instruktorr zdravotní tělesné výchovy)

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ Instruktor zdravotní tělesné výchovy

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j.015/2017-50

PLATNOST

do 21. 3. 2020

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Cena školení: 5 950 Kč

Absolventy akreditovaných vzdělávacích kurzů II. stupně budeme registrovat do Premium členství Českého registru fitness profesionálů, jehož součástí je i členství v České komoře fitness (získáte výhody členství v ČKF) a pojištění odpovědnosti fitness profesionálů při výkonu vaší činnosti. Všem již registrovaným členům České komory fitness s Premium členstvím poskytujeme slevu na kurzy II. stupně ve výši 1.000,- Kč.

Časová náročnost: 60 hodin

50 vyuč. hodin + 10 hodin hospitace

Charakteristika kurzu:

Cílem vzdělávání v této oblasti je, aby instruktor rozuměl tělu, pohybu a psychice člověka a dokázat funkčním přístupem tyto poznatky využívat ve svých lekcích a vzdělávat touto formou i své klienty.

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Učební plán:

Instruktor zdravotní tělesné výchovy:

 • obdržíte diplom v ČJ a AJ
 •  získáte znalosti z anatomie a fyziologie
 • dozvíte se více o anatomie hlubokého stabilizačního systému páteře a biomechaniky HSSP
 • zvládnete kineziologický rozbor
 • funkční přístup ke cvičení
 • zvládnete trénink rovnováhy a stabilizace
 • dozvíte se více o vzájemném vlivu pohybu na psychiku
 • získáte základy psychologického koučování, ap.

Pro koho je kurz určen?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 17 let, a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.
 • mají zkušenost se skupinovým cvičením pomylých forem cvičení jako klient (pilates, joga, overball, velké míče, apod.).

Všichni výše uvedenívšak musí (kromě absolventů FISAF FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Proč se na kurz přihlásit?

 • Porozumět tělu, pohybu a psychice člověka.
 • Naučte se pedagogicky vést lekce pro různé skupiny klientů
 • Dokažte funkčním přístupem tyto poznatky využívat ve svých lekcích.
 • Získejte diplom a staňte se plnohodnotným instruktorem.

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Písemná část
  Prověření základních znalostí z oblasti zdravotní tělesné výchovy
 • 2
  Praktická část
  Ukázka vedení části skupinové lekce s využitím funkčního přístupu ke klientům.
 • 3
  Hospitace
  Pro úplně dokončení kurzu je nutné dodat podepsaný Hospitační list z docházky na 10 hodin lekcí ve stylu Body and Mind - overbally, velké míče, joga, pilates, zdravotní cvičení, apod.
 • 4
  Bez úspěšného složení zkoušky nelze obdržet diplom instruktora.
 • 5
  Cena za zkoušku
  Běžná zkouška 600,- Kč, opravná zkouška 300,- Kč

Kurzem provází zkušená lektorka:

Mgr. et Mgr. Michaela Polášková
Mgr. et Mgr. Michaela Polášková
lektorka

Michaela je absolventka FTVS - obor fyzioterapie, vystudovaná psycholožka, biosyntetická terapeutka (terapie orientovaná na tělo), autorka DVD Therapy Balantes, spoluautorka cvičebních videokazet Balantes 1 a 2, akreditovaná školitelka Thera-Band Academy – Bands, Balls & Balance, lektorka zaměřená na individuální zdravotně orientované cvičební lekce a především maminka malé dcery. Srozumitelným způsobem Vám předá všechny potřebné znalosti vzájemného vlivu pohybu na naší psychiku. 

REFERENCE

Míša je skvělá, nemám vůbec co vytknout. Vše podáno srozumitelně, odborně, s praktickými ukázkami a se zápalem pro věc. MOC DĚKUJI A DÁLE VŠEM DOPORUČUJI!!

Daniela Novotná