FISAF.cz Vás zve na

TRENÉR SPORTOVNÍHO AEROBIKU II. třídy

2. + 3. stupeň

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ TRENÉR SPORTOVNÍHO AEROBIKU II. třídy

AKREDITACE

ČÍSLO AKREDITACE

č.j. 041/2016-50

PLATNOST

do 23. 6. 2019

2. stupeň: POKROČILÍ

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Časová náročnost: 100 hodin

4 víkendy (10 dní) po 8 - 9 vyučovacích hodinách denně

Cena školení: 10 450 Kč

Charakteristika kurzu:

Trenér sportovního aerobiku 2. stupeň + sportovní příprava pro sportovní aerobik a fitness týmy 3. stupeň
Obsahem výuky je teoretická i praktická problematika sportovního tréninku v soutěžních formách aerobiku - Aerobic Team Show, fitness týmech a ve sportovním aerobiku, SAMC atd.. Teoretická východiska sportovního tréninku ústí do praktických činností trenéra (vedení tréninku, metodiky prvků obtížnosti, specifika choreografie atd.), psychologie, sportovní předpříprava, pravidla soutěží, výživa, anatomie a fyziologie zátěže, 1. pomoc, věkové zákonitosti a kineziologie. 

Hlavním cílem vzdělávací akce Trenér sportovního aerobiku je zachytit veškerou problematiku sportovního tréninku jednotlivých věkových a výkonnostních kategorií závodníků v soutěžních formách.

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Učební plán:

 • Sport, sportovní výkon, sportovní trénink
 • Kondiční složka ST, koordinace, flexibilita
 • Výživa
 • Soutěže FISAF.CZ, FRF, pravidla SAMC, ATS
 • Technický index, pravidla SA
 • Pravidla fitness
 • Silové, vytrvalostní a rychlostní schopnosti
 • Technická a taktická složka ST
 • Sportovní předpříprava - pohybové schopnosti a dovednosti
 • Sportovní trénink jako pedagogický proces
 • Anatomie
 • Fyziologie zátěže
 • Kineziologie
 • Motoricko funkční příprava
 • Aerobní sekvence, technika a metodika
 • Etapy ST, stavba a plánování ST
 • Zatížení, zotavení, diagnostika ST
 • Baletní příprava pro začátečníky
 • Držení těla
 • Základy choreografie
 • Hudebně pohybové vztahy, využití hudby

Závěrečná zkouška:

 • 1
  Teoretická část
  Rozbor sestav sportovního aerobiku - jedná se o rozbor dvou libovolných sestav stejné věkové a výkonnostní úrovně ve sportovním aerobiku a jejich srovnání. Součástí rozboru je i vytvoření FRF záznamu obou sestav, zakreslení aerobních vazeb mezi prvky a nákres prostorové choreografie. Další informace obdržíte během kurzu. ROZBOR JE NUTNO ODEVZDAT DO PŮL ROKU OD SKONČENÍ KURZU HLAVNÍ LEKTORCE PaedDr. Janě Hájkové.
 • 2
  Bez úspěšného zakončení kurzu zkouškou nezískáte diplom trenéra.

Pro koho je kurz určen?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 17 let, a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.
 • mají fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav
 • mají sportovní praxi jako klient v komerčních lekcích

Všichni výše uvedení však musí (kromě absolventů FISAF FITNESS CORE) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Proč se na kurz přihlásit?

 • Naučte se teorii a praxi v soutěžních formách aerobiku
 • Začněte prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti.
 • Získejte diplom a staňte se plnohodnotným instruktorem.

Kurzem Vás provází zkušení lektoři:

PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Jana Hájková
lektorka
Mgr. Jana Zachariášová
Mgr. Jana Zachariášová
lektorka
Hana Šulcová
Hana Šulcová
lektorka
Dagmar Zitová
Dagmar Zitová
lektorka
Barbora Ptáčková
Barbora Ptáčková
lektorka
RNDr. Pavel Suchánek
RNDr. Pavel Suchánek
lektor - výživa
PaedDr. Ladislav Pokorný
PaedDr. Ladislav Pokorný
lektor
Mgr. Martina Wudyová
Mgr. Martina Wudyová
lektorka