Lektoři FISAF.CZ

Mgr.et Mgr. Míša Komrsková Polášková

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy\ Lektoři FISAF \ Mgr.et Mgr. Míša Komrsková Polášková

Míša nejprve vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a poté psychologii na FF UK. Absolvovala výcvik v psychologickém koučování a výcvik v biosyntéze- psychoterapeutické metodě orientované na tělo . Vedle toho prošla řadou seminářů a workshopů z oblasti fitness a terapie zaměřené na tělo.

Je spoluautorkou a lektorkou cvičebního programu Balantes.

Pravidelné lekce balantes a pilates vede od roku 2000.

Je též lektorkou orientálních břišních tanců.

Dále se věnuje školitelské činnosti zaměřené především na zdravotní přístup ke cvičení.

Je spoluautorkou DVD Balantes a autorkou DVD Therapy Balantes.

Je certifikovaná školitelka Thera-Band Academy.

Ve své praxi se věnuje vedení zdravotních pohybových lekcí typu Body&Mind (balantes, pilates) z pohledu fyzioterapie i psychologie v individuální i skupinové formě a také psychoterapii.

Rozhovor s fitness osobností: Míša Komrsková Polášková

Když se řekne Balantes, (nejen) ve fitness zasvěceným se vybaví jméno Míši Poláškové. Právě tato mladá dáma je totiž spoluautorkou tohoto unikátního cvičebního programu. Je certifikovaná školitelka Thera-Band Academy, vede pravidelné lekce pilates, Body&Mind i orientálních břišních tanců. A aby toho nebylo málo věnuje se také školitelské činnosti zaměřené na zdravotní přístup ke cvičení a psychoterapii. Nyní již jistě chápete, proč jsme ji vybrali jako hlavní lákadlo našeho nového seriálu Rozhovor s fitness osobností…

 

Jaká byla Vaše osobní cesta k vedení cvičebních lekcí a školení?

Základ mi dalo studium fyzioterapie. Mou velkou inspirací a průvodkyní v začátcích byla moje maminka Jitka Polášková. Hodiny jsem začínala vést někdy v prváku na fyzioterapii. Dále jsem do své práce postupně zaintegrovávala poznatky a prožitky z nejrůznějších kurzů, jak z oboru fitness, tak fyzioterapie, a v posledních letech také na tělo orientované psychoterapie a psychologie, což je můj druhý obor. Je to to „Mind“ k „Body“. Školit jsem začala v roce 2007. Nesmírně mě to začalo bavit a naplňovat. Moje „učitelské kořeny“ se nezapřou-oba rodiče i prarodiče byli učitelé, mimo jiné všichni měli v kombinaci tělesnou výchovu. Tatínek ještě stále učí Tv na medicíně.

 

Co Vás na tom baví?

Kontakt s lidmi, sdílení názorů, nápadů, emocí. Možnost někdy klientům opravu „změnit život“ k lepšímu. Najít vztah k pohybu, k vlastnímu tělu, ulevit např. od bolestí zad, ale také nahromaděného stresu ze dne v práci. Možnost ve své práci při vedení lekcí dělat zároveň dobrou službu vlastnímu tělu. Při školeních, možnost šířit to, čemu ze srdce věřím, že je pro lidské tělo i duši dobré, mezi odborníky (lektory), kteří to budou dále šířit dál mezi lidi.

 

Co má umět dobrý lektor?

Má vše co nabízí klientovi v rámci cvičení dobře prožité na svém vlastním těle! Umí nejen vysvětlit a předvést, ale také klienta navést do správně prováděných poloh. Novému pohybu učí spíše formou shapingu (podchycování dobrých provedení cviku) než upozorňováním na chyby. Stále se vzdělává a rozvíjí se ve svém oboru. Baví ho to!

 

 

Kam se dnes podle Vás ubírá fitness?

Jednoznačně ke zdraví. Od úmorného dření na strojích v posilovně, k pohybu, který je přirozený lidskému tělu. K propojení s fyzioterapií, ke komplexnímu přístupu. Klient již většinou dnes očekává od osobního trenéra nebo lektora skupinové lekce přesah v jeho vzdělání a přístupu právě směrem ke „zdravému cvičení“, kterým může klient alespoň částečně kompenzovat deset hodin sezení denně v práci a podobně.

 

Podmínkou změny k lepšímu je tedy naučit se vnímat vlastní tělo. Ale jak na to?

Z mého pohledu je podmínkou jakékoli změny vědomý prožitek: chci-li změnit a zlepšit držení svého těla, musím se nejprve naučit ho opravdu vnímat, cítit, což není pro každého lehké. Dokonce, i když lidé sportují, ne vždy dokážou dobře vnímat své tělo, natož, když se nehýbou. Když se naučím vnímat své tělo, všimnu si mnohem dříve (než třeba za 2 hodiny, kdy už to bolí), že mám vytažená ramena, předsunutou hlavu nebo že se ve frontě na poště prohýbám v bedrech a prolamuji kolena. Mohu tedy dříve zaujmout jinou polohu, udělat pohyb, který mi uleví, „rozbít“ to statické nevhodné držení a předejít tak bolesti a také fixování nevhodných pohybových stereotypů. Zároveň tím, jak měním držení svého těla v běžném životě i při cvičení, dostávám svaly do rovnováhy a držení těla i pohyb se stávají více fyziologické, optimální pro mou konstituci, zdravé.

 

Porozumíme-li svému tělu, můžeme se vyvarovat mnoha zdravotním problémům?

Vnímám-li dobře své tělo, vnímám lépe i signály fyzického přetížení nejen svalů, ale i z vnitřních orgánů. Nepohodu v oblasti žaludku mohu zastavit dřív, než se rozvine v bolest vyžadující pilulku, stejně tak s bolestí hlavy. Posloucháme-li své tělo a včas si všimneme jeho signálů, můžeme se napít, protáhnout si šíji, rozdýchat se nebo udělat jinou „intervenci“, o které už víme, že nám proti bolesti hlavy většinou pomůže. V neposlední řadě je dobré vnímání vlastního těla propojené s lepší regulací naší psychiky. Dnešní způsob života příliš nenahrává možnostem zastavit se a věnovat pozornost vlastnímu tělu, dechu, pocitům, myšlenkám, potřebám, vnitřním přáním, naší „esenci“… Naše tělo je jednou ze vstupních bran k naší „esenci“. Bylo tady ještě dřív, než jsme začali mluvit a přemýšlet. Pěstovat všímavost (mindfulness) k vlastnímu tělu, ale i k pocitům a ke světu kolem je dobrým krokem, jak žít v přítomnosti tady a teď, což je vlastně jediný moment, kdy opravdu žijeme. Je na každém z nás, zda si prostor pro občasná každodenní „zastavení“ uděláme i v dnešní uspěchané době.

Cvičební formy, které podporují a rozvíjí vnímání vlastního těla patří do skupiny tzv.Body and Mind forem (např.balantes, jóga, pilates, tai-ci…). Vždy ovšem velmi záleží na lektorovi, který konkrétní lekci vede.

 

Jakým zspůsobem a jak často bychom se měli hýbat, abychom na tom byli co nejlépe?

Jedno z mých oblíbených rčení je: pohyb je život! Lidské tělo je sestrojeno k pohybu! Nikoli ke statickému zaujímání pozic (např.sed) a izometrické kontrakci svalů (např.šíjových při pohledu do PC). Jednoduše proto lidi dnes tolik trápí bolesti zad a další problémy s tím spojené (bolesti hlavy atd.). Vzdát se zaměstnání kvůli tomu dnes nikdo asi nemůže, ale může to mít na paměti a pohyb zařadit do každodenního života. Dvakrát týdně si zacvičit opravdu nestačí, pokud máte sedavé zaměstnání. To ovšem neznamená, že musíte každý den po práci běžet do fitka. Chce to jen popřemýšlet, jak můžete zařadit také co nejvíce přirozeného pohybu (schody místo výtahu, pěšky místo 3 zastávek tramvají nebo autem, zapojit se co nejvíce do pohybu s dětmi, se psem máte-li ho apod.). Ještě k těm dětem. Děti, zejména ty malé, jak známo nás napodobují, tzn. vidí-li nás usednout před Tv nebo PC mají jiný vzor než vidí-li nás tancovat při vaření v kuchyni, cvičit v obýváku nebo běhat venku. Nesdílím stížnosti typu - ty dnešní děti stále sedí u PC.. Z mého pohledu to není jejich chyba! Pro děti je pohyb přece to nejpřirozenější. Často se vyjadřují pohybem, více než slovy. Jen je třeba jim k němu nenechat zavřít cestu.


A co propojení těla a psychiky?

Naše tělo (pohyb) a psychika jsou spolu spjaté a vzájemně se ovlivňují. A tak i naše zdraví fyzické a psychické spolu souvisí. Naše tělesné schéma – to, jak své tělo vnímáme a jaký k němu máme vztah, podstatně ovlivňuje naše sebevědomí a sebepojetí. Tělesné schéma se rozvíjí především pravidelným pohybem a také různými technikami zlepšujícími vnímavost k vlastnímu tělu. Pohyb je tak nezbytný nejen pro tělesné zdraví, ale i pro zdraví psychické. Vzájemnou souvislost těla a psychiky si můžeme uvědomit na příkladu, kdy jsme z něčeho velmi smutní. Naše tělo reaguje tak, že se sníží svalové napětí, ochabne držení těla a dýcháme jen velmi povrchově. Jsme tělesně „zhroucení“. V případě velkého stresu naopak tělo reaguje přehnaně zvýšeným napětím svalů, obzvlášť některých skupin (svaly šíjové, žvýkací, bránice, svaly dna pánevního). I když tentokrát dýcháme křečovitě, opět je dýchání povrchové a nedostatečné. Jsme nadbytečně nabuzeni a spotřebováváme tak velké množství energie, které se může projevit kromě jiného chronickou únavou. Pohyb a držení těla nám tak dává informaci i o stavu naší duše. Změní-li se pravidelným tréninkem držení těla a pohybový projev, může nastat též změna v emočním ladění člověka a naopak.

 

Medailonek: Míša Komrsková Polášková

- Vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a psychologii na FF UK. Absolvovala výcvik v psychologickém koučování a výcvik v biosyntéze- psychoterapeutické metodě orientované na tělo. Vedle toho prošla řadou seminářů a workshopů z oblasti fitness a terapie zaměřené na tělo.

- Je spoluautorkou a lektorkou cvičebního programu Balantes. Pravidelné lekce balantes a pilates vede od roku 2000. Je spoluautorkou DVD Balantes a autorkou DVD Therapy Balantes.

- Je též lektorkou orientálních břišních tanců a certifikovanou školitelkou Thera-Band Academy.

- V současné době vede lekce Therapy Balantes v Alivio centrum, Zdravá záda, balantes/pilates v Balance clubu Brumlovka a Therapy pilates v 3D Fitness Academy. - Školí pro FISAF, 3D Fitness Academy a Univerzitu Karlovu.

- Vedle toho pracuje jako psychoterapeut metodou biosyntézy na Sociální klinice (Český institut biosyntézy)a  v Alivio centru.

- Je maminkou rok a půl leté dcery Sofie