FISAF.cz Vás zve na

Workshop: 
DĚTSKÁ JÓGA

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ DĚTSKÁ JÓGA

3. stupeň: WORKSHOP

Tento workshop je možné absolvovat samostatně nebo jako 3. stupeň vzdělávání pro získání živnostenského listu.

Cena školení: 2 500 Kč

Časová náročnost: 20 hodin

Charakteristika kurzu:

Jógoví mistři zcela oprávněně považují jógu za nejlepší psychoanatomii, jaká kdy vznikla pro tělesné, mentální, intelektuální a duševní blaho člověka – dítěte.

„Jóga dává dětem stejně jako dospělým nejen větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepšuje koordinaci a smysl pro rovnováhu. Správně prováděná jóga rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu sebepoznání dítěte, snímá i pocit napětí, stresu, učí koncentraci a vnitřní disciplíně.

Jógové polohy vycházejí z přirozených pohybů nejrůznějších zvířat z přírody. Ta právě děti obdařila zvědavostí, barvitou představivostí, díky níž dokážou s nadšením napodobovat - instinkt je přitahuje k pohybovým aktivitám, které jsou nejpřirozenější. Jógové dynamické provádění poloh podporuje zdravý tělesný vývoj a vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení a zároveň ovlivňují správné držení těla. Pokud děti již vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly.

Hlavním rozdílem mezi jógou a ostatními sportovními disciplínami je, že cvičení jógy se provádí zvolna, plynule bez švihů a že pohyb je pod vědomou kontrolou. Jóga je nesoutěživá a cílem rozhodně není naučit se co nejvíce cviků co nejdříve. Dětská jóga je určitá forma hravě pojatého pohybového cvičení s prvky jógy. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše prostřednictvím nejrůznějších her a říkanek. U starších dětí jsou jógové polohy zaměřeny na smysl pro rovnováhu a na záklonové a předklonové cviky, které prospívají rozvíjející se tělesné i duševní stavbě dětí. Cílem je cvičit tak, aby to dítěti prospívalo po stránce tělesné i duševní.

Náplní semináře je seznámení se s prvky jógy pro děti a s problematikou, která se dětské jógy týká. Je inspirativním setkáním, pro každého, kdo se zajímá o rozvíjení sebe samotného, protože až na základě vlastních zkušeností, kdy se staneme dítětem a ponoříme se do dětského vnímání světa, jsme schopni hravým nesvazujícím způsobem s dětmi pracovat“.

Zatím jediný známý rukopis jógy nese název Bálajógapradípika, což znamená Kahan (osvětlující základy) jógy (způsobem, jenž je přístupný) dětem, čili Jóga pro děti. Rukopis byl náhodně objeven na jaře roku 1980 v jeskynní knihovně džinistických mnichů v Džódhpuru  v indickém státě Rádžasthánu. Tvoří ho osmnáct úzkých palmových listů popsaných po obou stranách úhledným písmem. Jazyk textu je sanskrt, stará indičtina. O autorovi kahanu nevíme nic víc, než že se jmenoval Jógalinga..

Podle Mahešvaránandy jóga vychází z vnitřních potřeb dítěte a pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy. Umožňuje dítěti rozvíjet přirozeným a nenásilným způsobem – harmonicky – všechny složky jeho osobnosti v plné míře a po všech stránkách.

Období dětského věku je obdobím rozvíjení motoriky. Je to velmi závažný časový úsek ve vývoji páteře dítěte a s tím souvisí i návyk a úroveň správného držení těla, což je rozhodující pro budoucí zdatnost a výkonnost. Pro děti školního věku je charakteristická všestranná pohyblivost, aktivita, živost a radost z pohybu, kterou dokazují zájem o pohybovou výchovu a sport.

Děti jsou jiné než dospělí. Je třeba jim dopřát jejich dětský svět, tedy i cvičení jógy tomuto světu přizpůsobit. U dětí nepoužíváme indické názvy ásan, ale pojmenováváme je pro ně česky. Také popisy cvičení přizpůsobujeme dětskému myšlení. S dětmi cvičíme bez výdrží a vyvarujeme se krajním polohám. Cvičení může být dynamičtější než u dospělých. Délku cvičení se snažíme přizpůsobit zájmu dítěte. Cvičební hodina musí být co nejpestřejší, kreativní a zajímavá. Na začátku každé lekce by neměla chybět motivace. Snažíme se co nejvíce využít bujné představivosti dětí. Při cvičení s dětmi se vyhýbáme abstraktnímu vyjadřování, mělo by probíhat formou hry. Též relaxace u dětí je odlišná. Vše se snažíme připodobnit pohádkovému dětskému světu.

V Indii se s dětmi začíná cvičit až kolem 8. a 9. roku dítěte, kdy je ukončen vývin plicních sklípků (tedy úplné vyvinutí plic). Do té doby byl dětský dech rychlejší a povrchový.

V dětské józe je nutné vybírat taková cvičení, která děti používají nevědomky při hře – rozvíjet dětskou přirozenost. Musíme děti vést, dávat jim přesné pokyny, aby nemusely přemýšlet. Jsou zvyklé poslouchat. Nejlepší je nejprve názorná ukázka, jelikož děti rády napodobují a poté společné cvičení. Vhodné je kombinovat cvičení s příběhem, jelikož děti to pak více baví a lépe vše pochopí. Z příběhu vždy vyplývá nějaké ponaučení, na které lze navázat rozhovor ve smyslu, jak děti příběh pochopily. Dobré je si udělat schéma, však improvizovat – neustále reagovat na různé situace, individualitu dětí.

Měli bychom se úplně vyvarovat silovým cvičením, záklonům, cvikům s tvrdými dopady, stoji rozkročnému a chůzi po vnitřní straně chodidel. Nepracujeme s jednotlivými klouby, nenecháme děti příliš dlouho působit na konkrétní část těla!

Děti mají větší potřebu pohybu než dospělí. Je tedy přirozené, že v józe pro děti je více dynamických cvičení než v józe pro dospělé. Pokud zařazujeme výdrže, jsou kratší. Cviky s obrácenou polohou hlavy se dětem před pubertou nedoporučují. Žádné dítě by nemělo být vystaveno fyzické činnosti náhle. Zátěž se musí postupně zvyšovat, aby se organismus dítěte mohl adaptovat.

Pro koho je kurz určen?

  • Workshop je určen široké veřejnosti.
  • Pro lidi, kteří chtějí získat živnostenský list a stát se profesionálem podnikatelem, tak musíte projít i předchozí dva stupně vzdělávání.

Proč se na kurz přihlásit?

  • Získáte nové zkušeností
  • Pomůže vám to v dalším lektorování i jiných sportů
  • Získáte nové kolegy z workshopu
  • Můžete si vyměňovat zkušenosti se zkušenými lektory
  • Získáte větší přehled

Lektorský tým:

Míša Svatošová
Míša Svatošová
lektorka

Reference

Za sebe, ale i ostatní bych chtěla moc poděkovat za tento krásný víkend...hlavně cvičitelce Míše, která byla skvělá! Byl to opravdu pozitivní a zároveň inspirující zážitek! Děkuji a zdravím za Děti na startu z ČB.

Simona Kurfiřtová