FISAF.cz Vás zve na

Workshop: 
HATHAJÓGA

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ HATHAJÓGA

3. stupeň: WORKSHOP

Tento workshop je možné absolvovat samostatně nebo jako 3. stupeň vzdělávání pro získání živnostenského listu.

Cena školení: 2 500 Kč

Časová náročnost: 20 hodin

Školení probíhá v čase 9 - 17 hodin.

Charakteristika kurzu:

Jóga je praktickou cestou k uvědomění si své pravé podstaty, je prostředkem k celkové vnitřní očistě a přeměně člověka. Pod pojmem jóga se v Indii rozumí nauka o vysvobození z pout hmotného světa, která vedle teorie předkládá i praktický návod, jak a za použití jakých prostředků lze tohoto cíle dosáhnout. Jóga je tedy učením nejenom teoretickým, ale především praktickým. Hathajóga, je převzato ze staroindického sanskrtu, kde „ha“ označuje sluneční energii s jejími vlastnostmi, slovo „tha“ ukazuje na energii měsíční, konečně slovo „jóga“ můžeme přijmout ve významu spojení, spojování.

Hathajóga tedy ukazuje na cestu, jež je zaměřena na lidské tělo, které lze ovládat takovými způsoby, jež nám dovolují řídit energii potřebnou k ovládnutí a dosažení dobrého zdraví a kultivované mysli. Většinou se mluví o práci s energiemi až od třetího stupně hathajógy tedy až od tělesných cviční ásan. Tok energie v těle posilují a dávají smysl také další techniky patřící do stejné skupiny, tedy práce s tělesnou schránkou. Řadí se sem tzv. bandhy (uzávěry), krija (očistné postupy a techniky), mudry (pozice rukou) a mantry (recitace posvátných slabik). Za nejmocnější nástroj k práci s energiemi je zmiňován čtvrtý stupeň pránájáma, dechová cvičení. Specializace je plně praktická, prožitková s uvědomováním si těla, dechu a mysli.

Pro koho je kurz určen?

  • Workshop je určen široké veřejnosti.
  • Pro lidi, kteří chtějí získat živnostenský list a stát se profesionálem podnikatelem, tak musíte projít i předchozí dva stupně vzdělávání.

Proč se na kurz přihlásit?

  • Získáte nové zkušeností
  • Pomůže vám to v dalším lektorování i jiných sportů
  • Získáte nové kolegy z workshopu
  • Můžete si vyměňovat zkušenosti se zkušenými lektory
  • Získáte větší přehled

Lektorský tým:

Míša Svatošová
Míša Svatošová
lektorka

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení a obuv na cvičení a případně lehké občerstvení a pití.