FISAF.cz Vás zve na

Workshop: 
DĚTI NA STARTU

Navigace: Úvod \ Vzdělávací kurzy \ DĚTI NA STARTU

3. stupeň: WORKSHOP

Tento workshop je možné absolvovat samostatně nebo jako 3. stupeň vzdělávání pro získání živnostenského listu.

Cena školení: 2 690 Kč

od roku 2019 (na školení v roce 2018 je cena 2 500 Kč)

Časová náročnost: 20 hodin

Školení probíhá dle podrobného časového harmonogramu, který bude uveřejněn u jednotlivých termínů kurzu.

Co se na workshopu naučíte

 • věkové zákonitosti dětí ve věku 4 - 9 let
 • o čem je projekt Děti na startu
 • cíle tohoto projektu
 • jak zrealizovat kurzy Dětí na startu ve svém měste
 • trénink míčových dovedností, gymnastiky, atletiky a koordinačních schopností 
 • výživa dětí a mládeže

Lektoři

Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
lektorka - atletických dovedností
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
lektor - základy atletiky
Mgr. Jana Zachariášová
Mgr. Jana Zachariášová
lektorka - věkové zákonitosti
PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Jana Hájková
lektorka - gymnastická průprava
Mgr. Jana Bízková
Mgr. Jana Bízková
lektorka - gymnastická průprava
Mgr. Věra Kuhnová
Mgr. Věra Kuhnová
lektorka - míčové hry
RNDr. Pavel Suchánek
RNDr. Pavel Suchánek
lektor - výživa sportujících dětí
Jana Boučková
Jana Boučková
Autorka projektu
Bc. Margareta Iliopulu, DiS.
Bc. Margareta Iliopulu, DiS.
lektor - výživa sportujících dětí

Charakteristika workshopu Děti na startu

CO JSOU DĚTI NA STARTU?
Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

KDO JSOU DĚTI NA STARTU?
Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Pro rok 2014 tato věková skupina zahrnuje 677.745 dětí.

KDE JSOU DĚTI NA STARTU?
Kurzy Děti na startu s Česko se hýbe probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů: ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech, fitness centrech,…

PROČ DĚTI NA STARTU?

 • ČESKO ZLENIVĚLO A TLOUSTNE
  Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize – to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. A tak není divu, že české děti tloustnou a leniví.
 • VYTVOŘENÍ POZITIVNÍHO VZTAHU K POHYBU A AKTIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU
  Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských školkách a především na základních a středních školách.
 • POHYBOVÁ (NE)GRAMOTNOST
  Stejně jako upadá celková fyzické zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.

Výstupní diplom z kurzu Děti na startu

ŠEFTRENÉR KURZU – zodpovídá za realizaci tréninkové jednotky a své asistenty

Tento diplom obdrží automaticky po absolvování kurzu Děti na startu každý, na základě předložení kopií diplomů z předešlého vzdělání (např. sportovní, pedagogické, zdravotnické)

ASISTENT TRENÉRA – je podřízený šéftrenéra kurzu, není oprávněn k samostatnému vedení kurzu bez dohledu šéftrenéra

Tento diplom obdržíte v případě, že nedodáte kopii diplomů z předešlého vzdělání, nebo žádné vzdělání v oboru zatím nemáte

Pro koho je kurz určen?

 • Workshop je určen široké veřejnosti.
 • Pro lidi, kteří chtějí otevřít kurzy Dětí na startu ve svém městě, nebo se stát součástí trenérského týmu v tomto projektu

Proč se na kurz přihlásit?

 • Získáte nové zkušeností
 • Pomůže vám to v dalším lektorování i jiných sportů
 • Získáte nové kolegy z workshopu
 • Můžete si vyměňovat zkušenosti se zkušenými lektory
 • Získáte větší přehled

Reference

V rámci třetího stupně vzdělání pro mě byly kurzy Pilobox, SM Systém, Jóga pro seniory, Nordic Walking a Děti na startu zajímavé a přínosné pro praxi. Kurzy byly dobře organizované a školitelé měli profesionální přístup.

Ing. Barbora JarošováCvičení bez Chyby

Dobrý den, osobně jsem spokojená, že jsem tento kurz absolvovala. Líbila se mi profesionalita vašich lektorů a jejich schopnost předat nám co nejvíce informací za tak krátkou dobu. Tyto dva dny ve mně zanechaly mnoho. Načerpala jsem nové zkušenosti ohledně práce s dětmi, ale také nové zkušenosti, které mohu využít i sama (třeba na hodinách tělesné výchovy ve škole, kde profesory zajímá jen jedno: za jak dlouho student uběhne trať a kolik míčů hodí do koše; to, jakou má student techniku, nikoho nezajímá a nikdo ho to nenaučí). Školení ve mně nezanechalo negativní dojmy, proto nemohu nic vytknout.

Škáchová Lenka