Archiv měsíce: Září 2020

Nová pravidla SA I.VT od roku 2021

Vážení trenéři pozor, právě byla zveřejněna nová pravidla pro sportovní aerobik s dvěma dodatky platná od roku 2021. Pravidla naleznete na stránce dokumenty.

Chcete cvičit s dětmi a mládeží? Kurz Instruktor základních pohybových aktivit se blíží…

https://bit.ly/321TSi2Posledních pár míst na rekvalifikaci Instruktor základních pohybových aktivit (děti a mládež), vzdělání pro Vás, které má BUDOUCNOST.Chcete vést lekce cvičení pro děti a mládež? Na tomto kurzu se dozvíte vše potřebné: jak s dětmi cvičit podle věku, jak rozvíjet jejich pohybové schopnosti, naučíte se, jak připravit i vést cvičební lekce (získáte základy gymnastiky, tance, atletiky, míčových her), jak využít sportovní...

Opatření COVID-19

Průběh soutěže a informace pro organizátory Je nutné projednat organizaci soutěže s provozovatelem v místě konání akce (nařízení Magistrátu v daném místě, Hygienické stanice apod.) Organizátor soutěže zajistí hygienické prostředky (desinfekce ke vstupu pro diváky, do šaten a k závodní ploše) Dle nařízení je nutné zajistit rozdělení haly na 2 sektory, dle možností haly (diváci – tribuna, závodníci – plocha a šatny)…do šaten a na...