Výzva Můj Klub 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
 

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 11. 2021 do 12:00 hod.

Začneme...

Připrav si všechny přílohy

Pokud nemáte datovou schtránku a elektronický podpis, budete si muset zažádat osobně nebo poštou.

Pozor, na vyřízení mají úřady až 30 dní.

Všechna nebo některá potvrzení mohou být nahrazena čestným prohlášením. Formulář čestného prohlášení o bezdlužnosti je uveden pod bodem 25.5. Výzvy. Přiložením čestného prohlášení bere žadatel na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky.“

viz. Dodatek č.1 žádosti

!!! AKTUALIZACE REJSTŘÍKU SPORTU !!!

Rejstřík sportu a jeho aktualizace je základ pro podání celé žádosti.
Pro tento účel jsme připravili export z databáze IS FISAF.cz

IS FISAF - záložka OSOBY

Ve spodní části obrazovky pod všemi osobami najdete modréé tlačítko s názvem NSA k roku. Po kliknutí na tento odkaz se Vám ukáže tabulka, do které definujete, jakou část databáze chcete stáhnout a k jakému roku. Pro letošní dotaci volíme děti k roku 2021. Máte-li Děti na startu i soutěže, budete stahovat export pro každéé odvětví zvlášť. Pro nahrání do Rejstříku sportu doporučuji tyto dva seznamy spojit do jednoho.

Příprava exportu před nahráním do rejstříku.

Eport pro soutěže je připravený rovnou k importu do rejstříku. U Dětí na startu je tomu jinak. Tam se nám v jednom roce prolínají dva školní roky. Rejstřík sportu zajímá aktuální stav členské základny, tedy jen školní rok 2021/2022. To znamená, že z tabulky děti, které mají členství na 2020/2021 musíme vymazat.

Jak na to nejrychleji?
Jednoduše ve sloupci sportovcem do vyfiltrujete datum 31.8.2021. Všechny, co se tam zobrazí vemete a jednoduše odstaníte celé řádky. Filtr poté vypnete a zůstanou Vám jen aktivní členové.
(Filtr vytvoříte tak, že kliknete do řádku 1 do některé buňky a zmáčknete kombinaci tlačítek CTRL+SHIFT+L)

Spojení DNS a Soutěží
Jednoduše jeden soubor celý skopírujete a vložíte do prázdných řádků pod poslední záznam v druhém souboru. (pozor na správné rozmístění buněk). 

Duplicity členů

Pozor! Spojením seznamů DNS a Soutěží nám může udělat duplicity některých členů. Jak rychle najít duplicity dle rodného čísla?

Označte celý sloupec E --> nahoře na liště kliknete na PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ --> PRAVIDLA ZVÝRAZNĚNÍ BUNĚK --> DUPLICITNÍ HODNOTY (následně vše potvrdíte

Pokud se ve sloupci E objeví nějaké červeně podbarvená pole, jedná se o duplicitu ! (tu je třeba řešit)

Pro rychlejší orientaci můžete použít opět filtr ve sloupci RČ a dát filtr podle barvy. Pokud se filtr nenabízí, tak duplicitu nemáte. Pokud ano, tak vyjedou jen ti červení, které si pak seředte třeba podle jména člena.

Duplicitního člena je třeba odstranit. Předpokládám, že důležitější pro vás je výkonnostní člen, tedy s kódem sportu 1 (aerobik). Duplicitního člena odstrňte odmazáním celého řádku.

Poslední kontrola před importem

Zkontrolujte, že u všech členů máte vyplněné pole adresa a že soubor neobsahuje nesmyslé záznamy.
V takovém případě nemá cenu s importem do rejstříku začínat.

Rodná čísla začínající nulou - velký problém s importem. Ukážeme si trik jak to obejít.

Jestli jste prošli všechny kroky předtím a soubor máte uložený ve spávném formátu tedy CSV, což je výchozí formát, jak jste od nás stáhli, můžeme přejít na poslední krok a tím je kontrola a oprava RČ, která začínají nulou a tedy v souboru CSV tyto nuly zmizely. 🙁

S tím se bohužel nedá nic dělat a musí se to ručně opravit, proto vám poradím, jak toto napravit a jak import udělat.

1. označte si celý sloupec, ve kterém jsou rodná čísla
2. nastavte formát buňky z obecný na text (najdete to opět v horní části excelu v bloku číslo)
3. nyní opravte všechna RČ s nulou a nuly dopiště - teď by se Vám neměly mazat
4. Uložte soubor, ale pozor, nesmíte tento soubor zavřít, ale nechte ho stále na ploše otevřený, dokud neprovedete import do Rejstříku!

Pokud soubor zavřete, všechny formáty se vymažou a zase budete bez nul jako na začátku. Tedy hlavní je soubor nezavřít a nahrávat to při otevřeném souboru na ploše! Mě to tak fungovalo, takže by mělo i Vám. Formát CSV musí být zachová, tedy jinak tento proces nejde obejít.

2. možnost, jak vyřešit RČ je vyplnit tyto členy do rejstříku ručně

Rejstřík sportu

Důležité je se do rejstříku vůbec přihlásit, tedy klikněte na odkaz níže a přihlaste se.

1. Zkontrolujte záznamy

Zkontrolujte nejprve záznamy o sportovní organizaci a statutární orgány.

2. Jdeme na import připravené tabulky

Záložka: import/export
Na horní liště vybrete: import trenérů a sportovců - nahrazení
(to znamená že se minulé záznamy smažou a nahradí novými aktuálními)
Vyberete soubor a potvrdíte jeho nahrání.
Pomocí F5 zaktualizujte stránku.
V seznamu importů najděte ten Váš a podívejte se na jeho stav.
Označte si tento řádek a na horní liště vyberte ikonku s názvem export protokolu s chybami CSV
V tomto souboru se zobrazí všechny chyby, co se nenahrály. Ty je třeba opravit a nahrát znovu.

Pozor! Pokud budete nahrávat už jen jednotlivé členy a dolaďovat chyby, používejte import trenérů a sportovců - aktualizace (nikoliv nahrazení)

Proces opakujete, dokud nemáte importy bez chyb.

Dotace Můj klub 2022  ještě není spuštěna, tedy zde mé rady zatím končí a budou doplněny a aktualizovány.

V případě potíží s exportem z IS FISAF mě kontaktujte

Do emailu na denisa.sladkova@fisaf.cz zašlete náhled, co Vám export stáhl a definujte, o jakou chybu se jedná, nebo co se Vám tam nezdá. Podívám se na to a ozvu se Vám. Tyto věci nelze řešit telefonicky, jelikož jsou časově náročnější.