Český svaz aerobiku a fitness -FISAF

Jsme moderní a silnou základnou pro všechny zájemce o sport,zdravý životní styl i kariéru ve fitness.

Mezi hlavní činnosti patří: vzdělávání, pořádání soutěží, pořádání workshopů a konferencí, jednání s mezinárodními organizacemi jako je FISAF International či EHFA.

Historie

Původ aerobiku vychází z gymnastických a tanečních disciplín a rozvinul se u nás zejména v 80. letech 20. století. Český svaz aerobiku byl založen roku 1992 a od té doby bez přerušení vychovává generace pohybově nadaných dětí a mládeže, ale také fitness profesionálů, kteří s nadšením předávají své znalosti a dovednosti ve fitness centrech či školících centrech po celé České republice. Od roku 2010 se svaz přejmenoval na stávající Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz, neboť jeho činnosti významně přerostla i mimo klasický aerobik. V listopadu 2013 byl přejmenován na Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

Orgány a komise

Mgr. Jana Havrdová
Mgr. Jana Havrdová
Prezidentka

Jana Havrdová je prezidentkou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který u nás dělá velkou osvětu přínosu pohybu a patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu, Česko se hýbe a mnohé další.

Výkonný výbor

Mgr. Jana Havrdová
Mgr. Jana Havrdová
Předseda VV a prezidentka FISAF.cz
Jitka Literová
Jitka Literová
Hlavní manažerka FISAF.cz
Jana Hájková
Jana Hájková
Předsedkyně komise sportovně technické
Dagmar Zitová
Dagmar Zitová
Předsedkyně komise kontrolní
Kateřina Bímanová
Kateřina Bímanová
Předsedkyně komise vzdělávací
Hana Toufarová
Hana Toufarová
Předsedkyně komise krajských vedoucí
Jitka Hofmannová
Jitka Hofmannová
Předsedkyně komise trenérů
Jana Boučková
Jana Boučková
Předsedkyně komise Česko se hýbe

Komise sportovně technická

Božena Čapková
Božena Čapková
Michaela Diviš
Michaela Diviš
Josef Dvořák
Josef Dvořák
Jana Hájková
Jana Hájková
Předsedkyně komise
Taťána Šotková
Taťána Šotková
Jana Zachariášová
Jana Zachariášová
Hanka Šulcová
Hanka Šulcová

Komise kontrolní

Nikola Šťastná
Nikola Šťastná
Dagmar Zitová
Dagmar Zitová
Předsedkyně komise
Miluše Hrazánková
Miluše Hrazánková

Komise vzdělávací

Romana Beranová
Romana Beranová
Kateřina Bímanová
Kateřina Bímanová
Předsedkyně komise
Jana Boučková
Jana Boučková
Jana Hájková
Jana Hájková
Jana Hubačová
Jana Hubačová
Tereza Hýsková
Tereza Hýsková
Šárka Majdová
Šárka Majdová
Diana Minaříková
Diana Minaříková
Eva Trhoňová
Eva Trhoňová

Komise trenérů

Vlaďka Barešová
Vlaďka Barešová
Romana Beranová
Romana Beranová
Veronika Buriš
Veronika Buriš
Michaela Diviš
Michaela Diviš
Eva Fajfrlíková
Eva Fajfrlíková
Iva Farářová
Iva Farářová
Jitka Hofmannová
Jitka Hofmannová
Předsedkyně komise
Sylva Košacká
Sylva Košacká
Otakar Novotný
Otakar Novotný
Ivana Oliveriusová
Ivana Oliveriusová
Klára Prošková
Klára Prošková
Barbora Ptáčková
Barbora Ptáčková
Jana Svatošová
Jana Svatošová
Lucie Tesárková
Lucie Tesárková
Hana Toufarová
Hana Toufarová
Martina Wudyová
Martina Wudyová

Komise krajských vedoucí

Romana Beranová
Romana Beranová
Jana Boučková
Jana Boučková
Eva Fajfrlíková
Eva Fajfrlíková
Iva Farářová
Iva Farářová
Jitka Hofmannová
Jitka Hofmannová
Jana Svatošová
Jana Svatošová
Zdena Šteflová
Zdena Šteflová
Hana Toufarová
Hana Toufarová
Předsedkyně komise
Eva Trhoňová
Eva Trhoňová

Komise Česko se hýbe

Jana Boučková
Jana Boučková
Předsedkyně komise
Silvie Brandová
Silvie Brandová
Klára Jandová
Klára Jandová