• Zdravotní způsobilost

    ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU Související právní předpisy: Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, předpis č. 391/2013 Sb., vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Dokumenty k registraci

  • REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD platný od 24.11.2016

    Přestupní či hostovací ohlášení je třeba zaslat v originále do kanceláře FISAF.cz k rukám Denise Sládkové. V případě že přestup není vyřešen buď ze strany klubu nebo zákonného zástupce, zasláním podepsaného přestupního ohlášení zákonných zástupců můžete zažádat o zařazení karenční lhůty v trvání 12 měsíců, která poběží od data, který je uveden na přestupním ohlášení, který nebyl schválený mateřským klubem. V případě podrobnějších informací jak situaci řešit kontaktujte Denisu Sládkovou na email: denisa.sladkova@fisaf.cz, tel: 604 360 571

  • PROHLÁŠENÍ ČLENA FISAF 2018

    Originál celého sešitého dokumentu zašlete poštou nejpozději do 31. 1. 2018 do kanceláře FISAF.cz. V případě nedoložení je Vaše registrace neplatná. Zaslání scanu dokumetu není možný.

POJIŠTĚNÍ ČOV

Nová kontaktní osoba pro hlášení úrazů a konzultace týkající se pojistných událostí z úrazového pojištění je:
Lucie Šobová
Email: lucie.sobova@renomia.cz
Mob.: +420 724 248 846
Tel.: +420 221 421 787

Veškeré další informace a dokumenty ke stažení zde