Fisaf fitness CORE

Termíny kurzu:

 • Letní termín
  1. část: 11. - 14. července 2019
  2. část: 19. - 20. července 2019
 • Podzimní termín
  1. část: 13. - 15. září 2019
  2. část: 21. - 22. září 2019
  3. část: 5. - 6. října 2019

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 5 950 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 55 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO - Písemný test

Okruhy témat pro písemný test vám budou během kurzu lektorem upřesněny. 

 • Po úspěšném absolvování závěrečného testu Vám bude vystaven diplom absolventa. (Diplom Vás neopravňuje k lektorování a není možné na jeho základě založit živnost.)

Charakteristika:

Osnovy zahrnují obecnou a funkční anatomii, fyziologii pohybové soustavy člověka a základy výživy. FISAF Fitness Core je nutné absolvovat, abyste mohli pokračovat ve vámi vybraném rekvalifikačním kurzu. 

Přednášky probíhají v dopoledních a odpoledních blocích, mezi nimiž jsou v některý dnech zařazeny cvičební lekce z různých forem cvičení. U všech zájemců předpokládáme pohybovou dovednost cvičebního stylu, který chtějí v budoucnosti předcvičovat - tzn. praxi jako klient. 

Učební plán:

 • tkáně
 • kosterní systém
 • pohybová terminologie
 • oběhová (kardiovaskulární) soustava
 • svalová fyziologie
 • biomechanika pohybu
 • lidské tělo a cvičení
 • faktory ovlivňující výkonnost
 • testování
 • obecné principy sestavování cvičebních programů
 • proteiny - bílkoviny
 • lipidy - tuky
 • sacharidy - cukry
 • glykemický index potravin
 • kalkulačka BMR - bazální metabolismus
 • příprava cvičebních programů pro speciální skupinu cvičících
 • svaly v akci 

Pro koho je kurz určen:

 • Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kteří pravidelně cvičí a mají zájem dále se vzdělávat.
 • Minimální věk: 17 let (z důvodu náročnosti učiva). Zájemci, kteří budou pokračovat do pokročilých kurzů, které jsou zakončeny Profesní zkouškou musí splnit následující podmínky:  věk 18 let a zakončené střední vzdělání.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Mgr. et Mgr. Michaela Komrsková Polášková (léto)

nebo

Mgr. Blanka Beránková (jaro a podzim)

Navazující kurzy:

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Školení Fitness Core, které zabralo několik celých únorových víkendů, se mi velice líbilo. Přispěla k tomu zejména lektora Mgr. Blanka Beránková, které bych chtěla tímto velice poděkovat. Díky ní jsem se zábavnou formou dozvěděla mnoho zajímavého a rozšířila si tak své obzory. Myslím, že stejný názor měly i další mé kolegyně z kurzu, o čemž svědčil i závěrečný potlesk, kterým jsme tak lektorce vyjádřily své nadšení i poděkování zároveň. Kurz pod jejím vedením mohu každému vřele doporučit.

Eva Teličková

Základní stupeň vzdělání Fitness core, který je svým obsahem pouze teoretický, mi dal informace, které mi jako Ing. ekonomie opravdu chyběly. V podání Mgr. Blanky Beránkové byl pro mě tento kurz navíc nezapomenutelný. Paní Beránková uměla výborně vysvětlit probíranou látku takovým způsobem, aby to pochopil každý a dokázala vypíchnout informace, které se hodí přímo pro náš účel.

Ing. Barbora Jarošová

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů