Instruktor Bodystylingu

Číslo akreditace: č.j.010/2019-50, platnost do: 27. 3. 2022

Praktický kurz navazující na FISAF FITNESS CORE - praktický základ.

Termíny kurzu:

Podzimní termín

 • 1. část: 25. - 28. října 2019
 • 2. část: 1. - 3. listopadu 2019
 • 3. část: 12. leden 2020
 • 4. část: 25. leden 2020
 • 5. část: 16. únor 2020
 • 6. část: 7. březen 2020
 • 7. část: 21. březen 2020

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Na tuto rekvalifikaci máme akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Automaticky budete zařazeni do celoevropského registru fitness profesionálů EREPS.

Cena: 12 500 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 100 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Profesní zkouška: ANO

Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce s klienty.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické.
Zkouška probíhá pod NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školicími středisky.
Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného.
Cena zkoušky je 2 500,- bez DPH

Charakteristika:

Vzdělávací kurzy pro instruktory bodystylingu jsou charakteristické nejen obsahem, ale zejména způsobem výuky. Účastníci se pod vedením lektorů učí prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické i praktické znalosti přímo při výuce a jsou aktivně zapojeni v celém průběhu kurzů.

Hlavním cílem akcí je, aby absolventi byli schopni nejen pedagogicky vést různé lekce, ale zejména ovlivňovat cvičence i osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu a pomáhat jim vytvářet kondiční program.

Po skončení kurzu obdržíte Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, neopravňuje k získání vázané živnosti Poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. 

Učební plán:

 • historie aerobních forem cvičení
 • charakteristika aerobiku
 • charakteristika bodystylingu
 • základní prvky používané v lekcích bodystylingu
 • zápis metodického dopisu
 • hudba
 • verbální a neverbální kominukace
 • metody výuky používané v lekcích bodystylingu
 • stavba lekce bodystylingu
 • osobnost instruktora
 • "nepsaná" pravidla aneb doporučení
 • posilování vlastní vahou - zásobník cviků
 • anatomické ilustrace

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

UPOZORŇUJEME, ŽE PRO VSTUP DO KURZU JE NUTNÉ orientovat se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka. Tato znalost je také nutná pro absolvování Profesní zkoušky na získání živnostenského listu viz výše. Zvažte absolvování našeho teoretického základu FISAF Fitness Core.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Kateřina Bímanová

Jak kurz hodnotí naši klienti:

Druhý stupeň vzdělání Instruktor Bodystylingu byl velmi náročný po psychické i fyzické stránce. Školitelka Kateřina Bímanová byla pro mě největším profesionálem v tomto oboru, s jakým jsem se doposud setkala a dokázala na účastnících školení dosáhnout neuvěřitelných pokroků. Navíc to, co jsem se od ní naučila, opravdu používám v praxi.

Ing. Barbora Jarošová

Navazující kurzy:

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů