Instruktor Bodystylingu

Číslo akreditace: č.j.010/2019-50, platnost do: 27. 3. 2022

Praktický kurz navazující na FISAF FITNESS CORE - praktický základ.

Na tuto rekvalifikaci máme akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Automaticky budete zařazeni do celoevropského registru fitness profesionálů EREPS.

Termíny kurzu:

Podzimní termín

 • 1. část: 25. - 28. října 2019
 • 2. část: 1. - 3. listopadu 2019
 • 3. část: 12. leden 2020
 • 4. část: 25. leden 2020
 • 5. část: 16. únor 2020
 • 6. část: 7. březen 2020
 • 7. část: 21. březen 2020

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 12 500 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 100 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Profesní zkouška: ANO

Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce s klienty.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické.
Zkouška probíhá pod NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školicími středisky.
Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného.
Cena zkoušky je 2 500,- bez DPH

Charakteristika:

Vzdělávací kurzy pro instruktory bodystylingu jsou charakteristické nejen obsahem, ale zejména způsobem výuky. Účastníci se pod vedením lektorů učí prakticky a tvořivě uplatňovat získané teoretické i praktické znalosti přímo při výuce a jsou aktivně zapojeni v celém průběhu kurzů.

Hlavním cílem akcí je, aby absolventi byli schopni nejen pedagogicky vést různé lekce, ale zejména ovlivňovat cvičence i osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu a pomáhat jim vytvářet kondiční program.

Po skončení kurzu obdržíte Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, neopravňuje k získání vázané živnosti Poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. 

Učební plán:

 • historie aerobních forem cvičení
 • charakteristika aerobiku
 • charakteristika bodystylingu
 • základní prvky používané v lekcích bodystylingu
 • zápis metodického dopisu
 • hudba
 • verbální a neverbální kominukace
 • metody výuky používané v lekcích bodystylingu
 • stavba lekce bodystylingu
 • osobnost instruktora
 • "nepsaná" pravidla aneb doporučení
 • posilování vlastní vahou - zásobník cviků
 • anatomické ilustrace

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

UPOZORŇUJEME, ŽE PRO VSTUP DO KURZU JE NUTNÉ orientovat se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka. Tato znalost je také nutná pro absolvování Profesní zkoušky na získání živnostenského listu viz výše. Zvažte absolvování našeho teoretického základu FISAF Fitness Core.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Kateřina Bímanová

Jak kurz hodnotí naši klienti:

Druhý stupeň vzdělání Instruktor Bodystylingu byl velmi náročný po psychické i fyzické stránce. Školitelka Kateřina Bímanová byla pro mě největším profesionálem v tomto oboru, s jakým jsem se doposud setkala a dokázala na účastnících školení dosáhnout neuvěřitelných pokroků. Navíc to, co jsem se od ní naučila, opravdu používám v praxi.
Ing. Barbora Jarošová

Navazující kurzy:

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.