Instruktor jógy (se zaměřením na zdravotní aspekty)

číslo akreditace: MSMT-128/2018-50 do 4.12. 2021

Náš rekvalifikační kurz Instruktora jógy s 12ti letou tradicí v ČR je určen pro ty, kteří se chtějí stát zkušeným a kvalitním instruktorem jógy. Intenzivní a ucelené víkendy probíhají osobně. Jsme skupina maximálně 10 studentů, individuální přístup od začátku kurzu po závěrečné zkoušky. Kurz je určený pro zájemce, kteří jógu nevnímají pouze jako módní doplněk a tělocvik. Praktická a teoretické výuka je rozdělena do 9 hlavních bloků tak, abychom Vám předali ucelený základ, na který navážete svou osobní praxí a studiem. Cílem kurzu je schopnost vhledu sám/a sebe a vnímavosti jak v jogovém pohybu, dechu či prožitcích, tak aby byl lektor schopen vést tvůrčí lekce, sestavené pro jednotlivce nebo skupiny. Cena zahrnuje služby všech lektorů, studijní program, skripta sestavená na míru, osvědčení s akreditací po úspěšném zakončení kurzu. 

CHCI BÝT UČITELEM JÓGY


Ve kterých termínech kurz probíhá?

Rekvalifikace jaro 2022:

12. - 13. březen - 1. část

26. - 27. březen - 2. část

2. - 3. duben - 3. část

9. - 10. duben - 4. část

23. - 24. duben - 5. část

30. duben – 1. květen - 6. část

7. - 8. květen - 7. část

21. - 22. květen - 8. část

4 - 5. červen - 9. část

 

Kolik to stojí?

21 600 Kč

 

Kurzovné lze platit na splátky (bez navýšení ceny) po celou dobu konání kurzu. V případě placení přes Úřad práce nás kontaktujte. 

 

Přihlašte se zde:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. 

 

Místo konání kurzu:

Yoga a pilates studio, Turnovského 10, Praha 10

Jaké jsou vstupní předpoklady?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro absolvování je již vaše osobní zkušenost s jógou např. na komerčních lekcích. 

Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje  způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý fyzická i zdravotní stav. 

Co získám?

Hlavním cílem výcviku  - rekvalifikace je schopnost vhledu sám/a sebe a vnímavosti jak v jogovém pohybu, dechu či prožitcích, tak aby byl lektor schopen vést tvůrčí lekce, sestavené pro jednotlivce nebo skupiny.

Stanete se plnohodnotným učitelem jógy.

Osnovy rekvalifikace:

Anatomie a fyziologie
Dějiny a dnešní stav jógy
Základní filozofické koncepty jógy
Sanskrtské názvosloví
Patandžaliho osmidílná stezka
Propojení anatomie jógy s ohledem na strukturu a funkci těla
Vedení a sestavení joģy pro skupinovou a individuální lekci
Techniky provádění pozic
Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů
První pomoc a zdravý životní styl

  • Garantujeme individuální přístup, malý počet účastníků na rekvalifikačním kurzu do 10ti osob, skripta v tištěné podobě. 

Časová dotace:

145 vyučovacích hodin + 10 hospitačních hodin

Závěrečná zkouška

Probíhá 4x do roka v prostorách Yoga & pilates studia a Praze 10.

Před závěrečnou zkouškou je nutné odevzdat 30 stránek závěrečné práce v tištěné podobě. Práci odešlete 14 dní před zkouškou svému konzultantovi (lektorovi), který Vám ji odsouhlasí. Ke zkoušce přineste svoji práci v tištěné podobě. Součástí zkoušky je odevzdání listu s potvrzenými (podepsanými lektorem) deseti hospitačními hodinami. Výběr okruhu závěrečné práce je v kompetenci studenta po vzájemné dohodě s konzultantem práce.

Ústní zkouška 

a) 15 otázek z okruhu filozofie

1. Co jsou to Védy, Védánty a Upanišady, daršany – pojmosloví
2. Mahabharatha – Bhagavadgita
3. Hatha joga pradipika
4. Brahma a Májá
5. Sánkhja a jóga – pojmosloví
6. Čtyři cíle života – artha, káma, dharma, mókša
7. Radžajóga Patandžali aštangajóga
8. Átma, Puruša a Prakrti
9. Projev Prakrti – Guny
10. Čtyři stavy vědomí
11. Pančakóša
12. Nádí
13. Čakry
14. Mahaprána její projev – pančaprány, váju
15. Mantry a recitace alespoň 2 manter.

b) 15 otázek z okruhu praxe a zkušeností.

1. Skladba jógové lekce

2. Ásana – dělení, kompenzace, kontraindikace
3. Ásana sedy, k čemu slouží, vyjmenujte
4. Ásana předklon x záklon, k čemu slouží, vyjmenujte
5. Ásana stojné, rovnovážné, k čemu slouží, vyjmenujte
6.Ásana rotace, k čemu slouží, vyjmenujte,
7. Ásana obrácené, k čemu slouží, vyjmenujte
8. Přirozený dech x plný jógový dech
9. Dechové techniky, rozdělení
10. Přípravná dechová cvičení s využitím ásana
11. Pránájám.techniky
12. Šatkarma
13. Dhárana v praxi
14. Mudry, Bandhy v praxi,
15. Relaxační techniky v praxi

c) Záverečný test anatomie a fyziologie.

Termíny zkoušky v roce 2021:

  • 8. prosinec 2021 - 9.00. - 11.30 hodin, přihláška na emailu: skolajogy@gmail.com, více info na tel.: Mgr. Lucie Rychetská, tel.: 777 270 444.
  • Poplatek za zkoušku je 600,- Kč splatný 14 dní před zkouškou na účet FISAF. 
  • Závěrečnou zkoušku je nutné splnit do 12 měsíců od ukončení rekvalifikačního kurzu.
  • Opravnou zkoušku je možné realizovat pouze 2x. Každá opravná zkouška je zpoplatněna částkou 1 000,- Kč.

S sebou:

Psací potřeby, pohodlné fitness oblečení, případně lehké občerstvení a pití, zvažte vlastní jógovou podložku. Kurz probíhá v jógovém sále, výuka probíhá v jógovém pojetí, v případě potřeby je však k dispozici i židle. Studio je vybaveno kvalitními pomůckami pro cvičení yogy a techniky pilates – cihly, bloky, popruhy, deky, rollery, S-bally, velké míče, flexbandy, pilates kruhy.

Lektorský tým

Doporučuji všem, kteří praktikují jógu a chtějí nahlédnout a poznat vše co je jóga.
anonymní absolvent
Tento kurz byl pro mne poznáním, že jóga není jen o rozbalení podložky a cvičení ásan, je to mnohem více – je to životní filozofie, souhrn pravidel, kterými by se člověk (nejen jogín) měl v životě řídit. Mnozí očekávali, že bude více jógové praxe; já zastávám názor, že na tomto základním stupni jsou tyto informace včetně základů anatomie zapotřebí. Tyto vědomosti jsou inspirací nejen pro ty, kteří chtějí jít cestou výuky jógy, ale i pro běžně praktikující.
Karel Mlčoch, Přerov

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů