Instruktor Jógy - Pokročilý kurz

Číslo akreditace: č.j.128/2018-50, platnost do: 4. 12. 2021

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Jóga Basic. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Termíny kurzu:

 • leden - duben 2019
  1. část: 26. - 27. ledna 2019
  2. část: 16. - 17. února 2019
  3. část: 23. - 24. března 2019
  4. část: 13. - 14. dubna 2019
 • Jarní termín
  1. část: 6. - 7. dubna 2019
  2. část: 27. - 28. dubna 2019
  3. část: 18. - 19. května 2019
  4. část: 8. - 9. června 2019
 • říjen 2019 - leden 2020
  1. část: 19. - 20. října 2019
  2. část: 9. - 10. listopadu 2019
  3. část: 23. - 24. listopadu 2019
  4. část: 11. - 12. ledna 2020

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 6 500 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 60 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO

 • 15. května 2019 - středa
 • 29. května 2019 - středa
 • 9. října 2019 - středa
 • 13. listopadu 2019 - středa
 • Písemný výstup - část otázek ke zkoušce z filozofie….. 1. Co jsou to Védy, Védánty a Upanišady, daršany - pojmosloví, 2. Mahabharatha - Bhagavadgita, 3. Hatha joga pradipika, 4. Brahma a Májá, 5. Sánkhja a jóga - pojmosloví, 6. Čtyři cíle života - artha, káma, dharma, mókša, 7. Radžajóga Patandžali aštangajóga, 8. Átma, Puruša a Prakrti, 9. Projev Prakrti - Guny, 10. Čtyři stavy vědomí, 11. Pančakóša, 12. Nádí, 13. Čakry, 14. Mahaprána její projev – pančaprány, váju, 15. Mantry a recitace alespoň 2 manter.
 • Praktický výstup (praxe + vytažení otázky) - oblast otázek ke zkoušce praktické 1. Skladba jógové lekce, 2. Ásana – dělení, kompenzace, kontraindikace, 3. Ásana sedy, k čemu slouží, vyjmenujte, 4. Ásana předklon x záklon, k čemu slouží, vyjmenujte, 5. Ásana stojné, rovnovážné, k čemu slouží, vyjmenujte, 6. Ásana rotace, k čemu slouží, vyjmenujte, 7. Ásana obrácené, k čemu slouží, vyjmenujte, 8. Přirozený dech x plný jógový dech, 9. Dechové techniky, rozdělení, 10. Přípravná dechová cvičení s využitím ásana, 11. Pránájám.techniky, 12. Šatkarma, 13. Dhárana v praxi, 14. Mudry, Bandhy v praxi, 15. Relaxační techniky v praxi,

Cena zkoušky: 600 Kč, opravná zkouška 300 Kč
Hradí se na místě v den konání zkoušky. 

Kontakt na přihlášení ke zkouškám: 
Michaela Svatošová, tel. 777 007 166, e-mail - svat.m@seznam.cz.
NEZAPOMEŇTE ZASLAT ELEKTRONICKOU POŠTOU SVÉMU KONZULTANTOVI SVOJÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI 14 DNÍ PŘED ZKOUŠKAMI. Podmínkou ke zkoušce je také dodání Hospitačního listu na 10 hodin lekcí jógy komerčního charakteru.

Charakteristika:

Naučíte se nutné základy pro vedení lekcí v různých jógových stylech. Naučíte se nejen pedagogicky vést lekce jógy, ale i jak ovlivňovat klienty osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu. Získáte návod jak sestavovat lekce a sérii asán. Budete se umět orientovat v systému jógy pro specifické skupiny klientů. Získáte znalosti ze základů zdravé výživy. Získáte návod na zásady prevence úrazů při sport. aktivitách

Učební plán:

 • jóga a základní souvislosti
 • druhy jógy
 • kořeny jógy - indická písma
 • lidská bytost a její roe ve světe
 • anatomie a fyziologie pohybového aparátu člověka
 • obecná anatomie a funkční anatomie pohybového aparátu
 • propojení anatomie s jógovými pozicemi
 • anatomické ilustrace

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati pouze absolventi kurzu FISAF Jóga Basic z naší školy.

Absolventi

 • mají fyzickou kondici a dobrý zdravotní stav
 • mají zkušenost se skupinovým cvičením jogy jako klient

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Mgr. Andrea Smékalová
Michaela Svatošová
MUDr. Jan Šorf
Mgr. Markéta Makovská
Martin Wagenknecht
Tomáš Helbig
Simona Horčičková

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Navazující kurzy:

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.