Instruktor jógy (se zaměřením na zdravotní aspekty)

číslo akreditace: MSMT-128/2018-50 do 4.12. 2021

Náš rekvalifikační kurz Instruktora jógy s 11letou tradicí v ČR je určen pro ty, kteří se chtějí stát zkušeným a kvalitním instruktorem jógy.

Jóga není pouze cvičení.  Jedná se o ucelený 155ti hodinový kurz, který kombinuje teorii a praxi.  V praktické části za zaměříme na prvky klasické jógy v kombinaci s jogovou terapií, vývojovou kineziologií a fyzioterapií. Naučíte techniky jógových pozic a jejich účinky na lidské tělo, dech a dechové techniky,  jógové relaxace a také jak cvičit se specifickými skupinami klientů (těhotné, senioři, děti apod.), zaměříme se na dynamické i pomalejší styly jógy. 

V teoretické části se dozvíte o anatomie člověka v propojení s ayurvedou a jógou, o jogové filozofii a historii. A to vše skrz vlastní vnímaní a prožitek.


Termíny kurzu:

 • Termíny rekvalifikace 2021

  1. část: 6. - 7. únor 2021
  2. část: 13.- 14. únor 2021
  3. část: 6. - 7. březen 2021
  4. část: 13. - 14. březen 2021
  5. část: 20. - 21. březen 2021
  6. část: 27. - 28. březen 2021
  7. část: 3. -  4. duben 2021
  8.část: 10. - 11. duben 2021
  9. část: 1. - 2. květen 2021

Cena: 21 600 Kč

Časová náročnost: 145 vyučovacích hodin + 10 hospitačních hodin

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. 

 

Místo konání kurzu:

Yoga a pilates studio, Turnovského 10, Praha 10

Hlavním cílem výcviku  - rekvalifikace je schopnost vhledu sám/a sebea vnímavosti jak v jogovém pohybu, dechu či prožitcích, tak aby byl lektor schopen vést tvůrčí lekce, sestavené pro jednotlivce nebo skupiny.  

Při nástupu do kurzu Vám budou poskytnuta skripta v online podobě po dobu trvání rekvalifikace v našem PORTÁLU FISAF a též jeden tištěný výtisk.

Okruhy rekvalifikačního kurzu:

Anatomie a fyziologie
Dějiny a dnešní stav jógy
Základní filozofické koncepty jógy
Sanskrtské názvosloví
Patandžaliho osmidílná stezka
Propojení anatomie jógy s ohledem na strukturu a funkci těla
Vedení a sestavení joģy pro skupinovou a individuální lekci
Techniky provádění pozic
Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů
První pomoc a zdravý životní styl

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a s úspěšně dokončeným středním vzděláním. Podmínkou pro absolvování je již vaše osobní zkušenost s jógou např. na komerčních lekcích. 

S sebou:

Psací potřeby, pohodlné fitness oblečení, případně lehké občerstvení a pití, zvažte vlastní jógovou podložku. Kurz probíhá v jógovém sále, výuka probíhá v jógovém pojetí, v případě potřeby je však k dispozici i židle. Studio je vybaveno kvalitními pomůckami pro cvičení yogy a techniky pilates – cihly, bloky, popruhy, deky, rollery, S-bally, velké míče, flexbandy, pilates kruhy.

Lektorský tým:

Závěrečné zkoušky probíhají 4x ročně v prostorách Yoga & pilates studia a Praze 10.

Před závěrečnou zkouškou je nutné odevzdat 30 stránek závěrečné práce v tištěné podobě. Práci odešlete 14 dní před zkouškou svému konzultantovi (lektorovi), který Vám ji odsouhlasí.Ke zkoušce přineste svoji práci v tištěné podobě. Součástí zkoušky jeodevzdání listu s potvrzenými (podepsanými lektorem) deseti hospitačními hodinami. Výběr okruhu závěrečné práce je v kompetenci studenta po vzájemné dohodě s konzultantem práce.

Závěrečná zkouška na místě

ústní zkouška 

a) 15 otázek z okruhu filozofie

1. Co jsou to Védy, Védánty a Upanišady, daršany – pojmosloví
2. Mahabharatha – Bhagavadgita
3. Hatha joga pradipika
4. Brahma a Májá
5. Sánkhja a jóga – pojmosloví
6. Čtyři cíle života – artha, káma, dharma, mókša
7. Radžajóga Patandžali aštangajóga
8. Átma, Puruša a Prakrti
9. Projev Prakrti – Guny
10. Čtyři stavy vědomí
11. Pančakóša
12. Nádí
13. Čakry
14. Mahaprána její projev – pančaprány, váju
15. Mantry a recitace alespoň 2 manter.

b) 15 otázek z okruhu praxe a zkušeností.

1. Skladba jógové lekce

2. Ásana – dělení, kompenzace, kontraindikace
3. Ásana sedy, k čemu slouží, vyjmenujte
4. Ásana předklon x záklon, k čemu slouží, vyjmenujte
5. Ásana stojné, rovnovážné, k čemu slouží, vyjmenujte
6.Ásana rotace, k čemu slouží, vyjmenujte,
7. Ásana obrácené, k čemu slouží, vyjmenujte
8. Přirozený dech x plný jógový dech
9. Dechové techniky, rozdělení
10. Přípravná dechová cvičení s využitím ásana
11. Pránájám.techniky
12. Šatkarma
13. Dhárana v praxi
14. Mudry, Bandhy v praxi,
15. Relaxační techniky v praxi

c) záverečný test anatomie a fyziologie.

Poplatek za zkoušku je 600,- Kč splatný 14 dní před zkouškou na účet FISAF. Přihláška na zkoušky: skolajogy@gmail.com

Termíny zkoušek v roce 2020:

 • 25.11.2020 středa

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů