Instruktor Jógy - 155 hodin

Číslo akreditace: č.j.128/2018-50, platnost do: 4. 12. 2021

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kteří mají zkušenosti s jógou a mají zájem se dále v této oblasti vzdělávat.

Termíny kurzu:

 • září 2019 - leden 2020
  1. část: 7. - 8. září 2019
  2. část: 14. - 15. září 2019
  3. část: 5. - 6. října 2019
  4. část: 19. - 20. října 2019
  5. část: 9. - 10. listopadu 2019
  6. část: 23. - 24. listopadu 2019
  7. část: 11. - 12. ledna 2020
  8. část 18. - 19.1.2020
  9. část 28. - 29.3.2020
 • únor 2020 - listopad 2020
  1. část: 1. - 2. února 2020
  2. část: 22. - 23. února 2020
  3. část: 7. - 8. března 2020
  4. část: 4. - 5. dubna 2020
  5. část: 25. - 26. dubna 2020
  6. část: 16. - 17. května 2020
  7. část: 6. - 7. června 2020
  8. část: 24. - 25. října 2020
  9. část: 14. - 15. listopadu 2020
 • září 2020 - květen 2021
  1. část: 5. - 6. září 2020
  2. část: 12. - 13. září 2020
  3. část: 3. - 4. října 2020
  4. část: 17. - 18. října 2020
  5. část: 7. - 8. listopadu 2020
  6. část: 21. - 22. listopadu 2020
  7. část: 9. - 10. ledna 2021
  8. část: 16. - 17. ledna 2021
  9. část: 29. - 30. května 2021

Místo konání: OM YOGA STUDIO

Na záhonech 24, Praha 4 - Michle, 140 00

Ve spolupráci s OM Jóga Studiem nabízíme příjemné útulné prostory tohoto studia pro výuku všech lekcí kurzu. Upozorňujeme zájemce, že většina teoretické výuky probíhá v učebně tzv. čajovně na zemi, k dispozici jsou deky, polštáře, apod., praxe pak v přilehlé tělocvičně. V případě zdravotních potíží či jiných problémů nám včas nahlaste případně Vaše požadavky. Ve studiu je možné také přespat, nabízíme jednoduché ubytování za 200,- Kč na noc. Kontaktujte prosím přímo OM Joga Studio. 

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 19 800 Kč

Časová náročnost: 155 vyučovacích hodin

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č.561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, mají zkušenosti s jógou a zájem se dále v této oblasti vzdělávat.

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Po absolvování 155 hodin výuky a úspěšném složení závěrečných zkoušek (probíhají 4x do roka) získáte diplom Instuktora jógy, který Vás však opravňuje k získání Osvědčení k ŽL. 

Závěrečná zkouška
písemný test + odevzdání závěrečné práce + praxe

 • 2. října 2019
 • 27. listopadu 2019
 • 13. květen 2020
 • 27. květen 2020
 • 7. říjen 2020
 • 21. říjen 2020

Okruhy témat pro písemný test z anatomie vám budou během kurzu lektorem upřesněny. 

 1. Písemný výstup - část otázek ke zkoušce z filozofie….. 1. Co jsou to Védy, Védánty a Upanišady, daršany - pojmosloví, 2. Mahabharatha - Bhagavadgita, 3. Hatha joga pradipika, 4. Brahma a Májá, 5. Sánkhja a jóga - pojmosloví, 6. Čtyři cíle života - artha, káma, dharma, mókša, 7. Radžajóga Patandžali aštangajóga, 8. Átma, Puruša a Prakrti, 9. Projev Prakrti - Guny, 10. Čtyři stavy vědomí, 11. Pančakóša, 12. Nádí, 13. Čakry, 14. Mahaprána její projev – pančaprány, váju, 15. Mantry a recitace alespoň 2 manter.
 2. Praktický výstup (praxe + vytažení otázky) - oblast otázek ke zkoušce praktické 1. Skladba jógové lekce, 2. Ásana – dělení, kompenzace, kontraindikace, 3. Ásana sedy, k čemu slouží, vyjmenujte, 4. Ásana předklon x záklon, k čemu slouží, vyjmenujte, 5. Ásana stojné, rovnovážné, k čemu slouží, vyjmenujte, 6. Ásana rotace, k čemu slouží, vyjmenujte, 7. Ásana obrácené, k čemu slouží, vyjmenujte, 8. Přirozený dech x plný jógový dech, 9. Dechové techniky, rozdělení, 10. Přípravná dechová cvičení s využitím ásana, 11. Pránájám.techniky, 12. Šatkarma, 13. Dhárana v praxi, 14. Mudry, Bandhy v praxi, 15. Relaxační techniky v praxi,

Cena zkoušky: 600 Kč, opravná zkouška 300 Kč.

Kontakt na přihlášení ke zkouškám: 
Mgr. Lucie Rychetská - tel. 777 270 444, e-mail: lucka.rych@seznam.cz.
NEZAPOMEŇTE ZASLAT ELEKTRONICKOU POŠTOU SVÉMU KONZULTANTOVI SVOJÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI 14 DNÍ PŘED ZKOUŠKAMI, do té doby musí být také uhrazena částka za závěrečné zkoušky ve výši 600,- Kč, na č.ú. 19-1457870297/0100, v.s. 100 113 19. Zrušení účasti na zkouškách z vážných důvodů je možné max. týden před jejich konáním, v opačném případě Vám platba za zkoušky propadá. 
Podmínkou ke zkoušce je také dodání Hospitačního listu na 10 hodin lekcí jógy komerčního charakteru a vytištěné závěrečné práce. ZKOUŠKY JE NUTNÉ SLOŽIT NEJPOZDĚJI DO 2 LET OD ABSOLVOVÁNÍ KURZU!

Charakteristika:

Všichni účastníci obdrží na místě skripta. Osnovy zahrnují převážně témata - co je jóga, úvod do filozofie jógy a jejího pojmosloví, anatomii a fyziologii pohybového aparátu, anatomii a fyziologii oběhové, nervové a dýchací soustavy. Jednotlivé učební bloky jsou obohaceny praxí - ranní asánová praxe, základy a principy ásán, 8 stupňů jógy, praxe - souvislost dechu a pozice těla, lekce vinyása jógy, relaxace. 

Osnovy také zahrnují očistné techniky, osobnost učitele - jeho filozofický a etický rozměr, lekce techniky výuky a struktury lekce, bioenergetika a výživa. V praxi se v posledních víkendech budeme věnovat podrobněji technikám jógových pozic a józe pro těhotné, popř. dalším specifickým skupinám klientů. Získáte návod na zásady prevence úrazů při sport. aktivitách. Naučíte se nejen pedagogicky vést lekce jógy, ale i jak ovlivňovat klienty osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení, obuv na cvičení, zvažte vlastní podložku na jógu a případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Garant kurzu: Mgr. Andrea Smékalová

 • Mudr. Jan Šorf
 • Martin Wagenknecht
 • Mgr. Markéta Makovská 
 • Simona Horčičková
 • Mgr. Lucie Rychetská
 • Mgr. Zuzana Bergerová

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Příjemníá atmosféra kurzu, perfektní vysvětlení i užitečně připravené materiály.

Anonymní recenze.

Workshopy z oblasti jógy pro širokou veřejnost a inspirace pro lektory jógy.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů