Instruktor základních pohybových aktivit dětí a mládeže
- Pokročilý kurz

Číslo akreditace: č.j.015/2017-50, platnost do: 21. 3. 2020

 

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Termíny kurzu:

 • momentálně nemáme žádný termín

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 6 500 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 60 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO

 • Písemná: Písemný test z oblasti základních pohybových aktivit směrovaných na příslušnou věkovou kategorii - děti a mládež.
 • Praktická: Prokázat požadovanou pohybovou úroveň - vedení lekce pro dětí a mládež.

Charakteristika:

Naučíte se nutné základy pro vedení lekcí se specializací na děti a mládež, znalosti využijete i v dalších sportovních aktivitách. Naučíte se nejen pedagogicky vést lekce, ale i jak ovlivňovat děti a mládež osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu. Budete se umět orientovat v sestavování lekcí pro skupinu dětí a mládeže. Získáte znalosti ze základů zdravé výživy pro děti. Získáte návod na zásady prevence úrazů při sportovních aktivitách. 

Učební plán:

 • věkové zákonitosti
 • věková období z hlediska zákonitostí
 • pohybové schopnosti a jejich rozvoj
 • příprava a složení cvičební lekce
 • gymnastická příprava
 • taneční a pohybová příprava
 • využití náčiní a nářadí
 • základy choreografie
 • výživa dětí a mládeže
 • psychologické aspekty
 • zdravotní hlediska cvičení dětí
 • systém soutěží Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz
 • anatomické ilustrace

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

Před přihlášením na kurz doporučujeme mít zkušenost se sportovním prostředím.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

PaedDr. Dagmar Zitová
Jana Boučková
Kateřina Bímanová
RNDr. Pavel Suchánek

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Všichni lektoři (a že jich bylo hodně) byli skvělí a byli pro mne obrovskou motivací a velkým přínosem. Můj velký dík tedy patří i jim. Za dva víkendy jsem se naučila spoustu věcí, které ve své profesi velmi ocením a uplatním. Určitě to pro mne nebyl poslední kurz u Fisaf, proto zůstávám v kontaktu a budu se moc těšit na další kurzy a spolupráci:-).

Soňa Kuchaříková

Navazující kurzy:

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.