Instruktor základních pohybových aktivit 

číslo akreditace: MSMT-13176/2023-2 do 21.6. 2026, NSK 74-027-M

Co se naučíte

Vedete nebo chcete vést lekce cvičení pro děti a mládež? Na tomto kurzu se dozvíte jak cvičit s různými věkovými skupinami, jak rozvíjet jejich pohybové schopnosti a jak je učit novým pohybovým dovednostem. Budete se umět orientovat v anatomii a fyziologii člověka. Naučíte se, jak připravit i vést cvičební lekce. Seznámíte se se základy gymnastiky, atletiky, míčových her, tance, jogy, využitím nářadí a náčiní. Získáte inspiraci z netradičních sportů. Z kurzu si odnesete zásobník her a soutěží. Součástí kurzu jsou také základy výživy. Budete tak mít skutečně kompletní informace k vedení lekcí pro osoby všech cílových skupin. Pod vaším vedením budou všestranně připraveni pro další sportovní zaměření. 

Unikátností tohoto kurzu je, že se na jeho obsahu podílí velký tým zkušených odborníků (viz níže). Celá rekvalifikace Vás kompletně připraví pro složení zkoušky z Profesní kvalifikace pro pracovní činnost Instruktor základních pohybových aktivit.

Na tuto rekvalifikaci máme akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Při splnění Podmínek akreditace budete automaticky zařazeni do celoevropského registru fitness profesionálů EREPS na 1 rok. 

Vyžadujeme 80% účast na online přednáškách i na praktické části. Doporučujeme vzhledem k úspěšnému zvládnutí záverečné zkoušky výuku absolvovat na 100%. Z chybějící výuky je nutné se předem omluvit.

Minimální věk 18 let

Minimální věk 18 let, doporučení – fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav. Ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a) střední vzdělání (délka studia 1–2 roky), b) střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky), c) střední vzdělání s maturitní zkouškou (4 leté studium). Vlastní elektronické vybavení pro online výuku (chytrý telefon, notebook, počítač).

Způsobilost pohybového aparátu

Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý fyzický i zdravotní stav.

Nejbližší termín školení

termín 2024 připravujeme..

 

Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním kurzu!

Místo konání: 

Hamr Sport Praha 10 + ZŠ Vybíralova, Praha 9

Cena kurzu:

21 500 Kč

Závěrečná zkouška

Profesní zkouška

Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce pro různé věkové kategorie klientů.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické a probíhá v souladu se standardy NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školícími institucemi.
Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky 3 630,- Kč.

Osnovy rekvalifikace

  • Anatomie a fyziologie
  • Základy gymnastiky, atletiky, míčových her, tance a jógy
  • Seznámíte se s netradičními sporty a využitím nářadí a náčiní
  • Zásobník her a soutěží
  • Příprava a vedení lekcí různých věkových skupin
  • Pohybové schopnosti a dovednosti
  • Praktické základy z psychologie, didaktiky a metodiky pro vedení lekcí
  • Z kurzu si odnesete zásobník her a soutěží.
  • Základy a novinky v oblasti výživy
Instruktor dětí a mládeže
Trenér sportovního aerobiku - vedoucí rekvalifikace, garant vzdělávacího systému FISAF.cz
Fitness základ - anatomie
Instruktor dětí a mládeže
Instruktor dětí a mládeže
Instruktor dětí a mládeže
Instruktor dětí a mládeže
Instruktor dětí a mládeže, vedoucí rekvalifikace
Instruktor dětí a mládeže
Instruktor dětí a mládeže
Instruktor dětí a mládeže

JUDr. Linda Šrobová

lektorka
Instruktor základních pohybových aktivit

Co o nás říkají absolventi kurzu

Reference

Všichni lektoři (a že jich bylo hodně) byli skvělí a byli pro mne obrovskou motivací a velkým přínosem. Můj velký dík tedy patří i jim. Za dva víkendy jsem se naučila spoustu věcí, které ve své profesi velmi ocením a uplatním. Určitě to pro mne nebyl poslední kurz u Fisaf, proto zůstávám v kontaktu a budu se moc těšit na další kurzy a spolupráci:-).
Kurz byl naprosto famózní! Kdo miluje sport a práci s dětmi, vřele doporučuji. Kurz je skvělým doplněním znalostí, jak pro pedagogy, tak pro jakékoliv sporťáky, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží. Již jsem prošla jinými kurzy a workshopy, ale žádný mi nedal tolik nových poznatků, a to především praktických, metodické zásoby, znalostí...Myslím, že ani studenti na vysoké škole nemají možnost projít tolika praktickými ukázkami, které si mohou sami vyzkoušet. Děkuji FISAFu za organizaci!
Já jsem osobně nadšená, super lektoři - profesionálové. Hlavně jsou všichni nadšeni s touhou něco nového a dobrého předat, to mě baví, že tam není nikdo znuděný. Na těchto lekcích se seznamuji s hudbou a pohybem (jsem spíše: míčová, základy atletiky,.....) a zjišťuji, že je to bezva zařazovat. Lektoři, kteří vidí trochu "trdlo" na hudbu, tak to nevzdávají, to je bezva. To bych chtěla, aby se cítily při sportu i jiných činnostech DĚTI, kteým něco nejde, ale nikdo to s nimi nevzdává...... a budou se samy nad sebou zasmát a zkoušet to dál. Mně to hlavně baví a vracím se k něčemu, co jsem v dětství chtěla dělat a z různých důvodů/okolností jsem se práci s dětmi a "tělocviku" nevěnovala. Tak proč né proč po čtyřicítce :). DĚKUJI ORGANIZÁTORŮM

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video