Instruktor základních pohybových aktivit - přípravný kurz pro Profesní zkoušku - NSK 74-027-M

číslo akreditace: MSMT-11917/2020-1/120 do 8.6.2023

Vedete nebo chcete vést lekce cvičení pro děti a mládež? Na tomto kurzu se dozvíte jak cvičit s různými věkovými skupinami, jak rozvíjet jejich pohybové schopnosti a jak je učit novým pohybovým dovednostem. Budete se umět orientovat v anatomii a fyziologii člověka. Naučíte se, jak připravit i vést cvičební lekce. Seznámíte se ze základy gymnastiky, atletiky, míčových her, tance, jogy, využitím nářadí a náčiní. Získáte inspiraci z netradičních sportů. Z kurzu si odnesete zásobník her a soutěží. Součástí kurzu jsou také základy výživy. Budete tak mít skutečně kompletní informace k vedení lekcí pro osoby všech cílových skupin. Pod vaším vedením budou všestranně připraveni pro další sportovní zaměření. 

Unikátností tohoto kurzu je, že se na jeho obsahu podílí velký tým zkušených odborníků (viz níže). Celá rekvalifikace Vás kompletně připraví pro složení zkoušky z Profesní kvalifikace pro pracovní činnost Instruktor základních pohybových aktivit.

Zároveň složením Profesní zkoušky získáte mezinárodní diplom EuropeActive a registraci do Evropského registru fitness profesionálů EREPS na 1 rok. 

CHCI CVIČIT S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

PROPLACENÍ KURZOVNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRÁCE 

V případě zájmu o celou rekvalifikaci, naše kurzy lze hradit z fondů Úřadu práce. Rekvalifikační kurzy MŠMT, které nabízíme, je možné proplácet po dohodě s ÚŘADEM PRÁCE. Nejdříve se informujte na ÚP v místě bydliště,  zda-li Vám proplacení jeho prostřednictvím umožní. 

Pokud ÚP souhlasí, potvrdíme Vám veškeré dokumenty a budeme očekávat smlouvu, kterou se ÚP zaváže, že nám po vašem úspěšném absolutoriu kurzovné uhradí.  Zároveň s Vámi uzavřeme smlouvu, že v případě neúspěšného absolvování rekvalifikace nám kurz uhradíte přímo Vy. Chráníme se tím, abychom o kurzovné nepřišli.  

Pište nám jana.hubacova@fisaf.cz

Na tuto rekvalifikaci máme akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Při splnění Podmínek akreditace budete automaticky zařazeni do celoevropského registru fitness profesionálů EREPS.

Ve kterých termínech kurz probíhá?

2023

1. část - teorie (Fitness základ - anatomie a fyziologie online) - 14. - 17.9. + 22. - 23.9. + (55 hodin), 30.9. (zkoušky prezenčně) 

2. část - praxe -  7.- 8.10. + 20. - 22.10. + 3. - 5.11. + 10. - 12.11. + 2. - 3.12. (100 hodin)

 

Kde kurz probíhá?

Rekvalifikace 2021 se koná průběžně na dvou místech:

Hamr Sport Záběhlice, Praha 10

+

ZŠ Vybíralova Praha 9

 

Kolik to stojí?

21 500,- Kč

 

6 550,- Kč Fitness základ + 14 950,- Kč teoreticko-praktická část. Kurzovné lze platit na splátky (bez navýšení ceny) po celou dobu konání kurzu. V případě placení přes Úřad práce nás kontaktujte. 

V ceně kurzu je zahrnuta částka za vystavení mezinárodního diplomu Europe Active a registrace do EREPS.

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přihlaste se zde:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. 

 

Jaké jsou vstupní předpoklady?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje  způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý zdravotní stav. 

V případě, že zájemce předloží diplom nebo jiné potvrzení o zkoušce z anatomie a fyziologie (Bc., Mgr., MUDr., resp. vzdělání na VOŠ nebo VŠ tělovýchovného směru, lékařské fakultě nebo zdravotní škole) nemusí absolvovat prvních 55 hodin Fitness základu. V tomto případě nás kontaktujte nás předem na tel. 777 668 213 nebo na emailové adrese: jana.hubacova@fisaf.cz

Upozornění: Ze zkušenosti z minulých kurzů přesto doporučujeme absolvovat náš kurz Fitness základ, který je maximálně koncipován tak, aby studenti co nejlépe v praktických lekcích zvládli rekvalifikační kurz a nebyl ohrožen úspěšný průběh závěrečné zkoušky. 

Co získám?

  • Znalosti o anatomii, fyziologii pohybové soustavě člověka. První část kurzu (55 hodin) je vedena distanční formou v kombinaci s prezenční formou (závěrečná zkouška), prostřednictvím videokonference s lektorem. Videokonference je přístupná ze všech zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač s přístupem internetu).
  • Po celou dobu rekvalifikace samozřejmostí podpora studentů od lektora kurzu (interaktivní komunikace) a podpora studentů přes PORTÁL FISAF.cz (praktické materiály, skripta, chat studentů, online diplom).
  • Vyžadujeme 80% účast na online přednáškách i na praktické části. Doporučujeme vzhledem k úspěšnému zvládnutí záverečné zkoušky výuku absolvovat na 100%. Z chybějící výuky je nutné se předem omluvit.
  • Na tomto kurzu se dozvíte jak cvičit s různými věkovými skupinami, jak rozvíjet jejich pohybové schopnosti a jak učit novým pohybovým dovednostem.
  • Naučíte se, jak připravit a vést cvičební lekce.
  • Seznámíte se se základy gymnastiky, atletiky, míčových her, tance, jogy , využití nářadí a náčiní. Získáte inspiraci z netradičních sportů. Z kurzu si odnesete zásobník her a soutěží. Součástí kurzu jsou také základy výživy.
  • Získáte tak skutečně kompletní informace k vedení lekcí pro pro osoby všech cílových skupin. Pod vaším vedením budou všestranně připraveny pro další sportovní zaměření.
  • Garantujeme individuální přístup, malý počet účastníků na rekvalifikačním kurzu, podpůrnou komunitní podporu ve FB skupině od lektorů, skripta v tištěné podobě. 
  • Získáte spoustu studijního materiálu (skripta, odkazy, další doporučení na isnpiraci). 

Časová dotace

155 hodin

 

Závěrečná zkouška - Profesní zkouška

* Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést lekce pro všechny věkové skupiny

* Zkouška se skládá ze dvou částí a probíhá v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školícími institucemi. 

* Zkoušku realizuje Hospodářská komora ČR. Zkouška je zpoplatněna zvlášť, úhrada není součástí kurzovného. Cena zkoušky:  3 630,- Kč. 

* Po složení Profesní zkoušky a předložení Osvědčení o úspěšném absolvování Vám poskytneme mezinárodní diplom Europe Active a registraci do EREPS  po dobu 1 roku. Kontaktujte kancelář FISAF.cz.

S sebou

Psací potřeby, sportovní oblečení, obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým

vedoucí lektor, PaedDr. Dagmar Zitová - absolventka FTVS UK, trenérka aerobiku a fitness týmů - několinásobných mistrů světa, lektorka sportovních aktivit dětí a mládeže, členka VV FISAF.cz, národní a mezinárodní rozhodčí.

Mgr. Veronika Baláková Ph.D. -  místopředsedkyně Asociace psychologů sportu ČR, sportovní kouč.

Bc. Pavla Farská - absolventka FTVS UK. Fyioterapeut v Rehabilitačním centru Semily, vzdělávání Fitness Core FISAF.cz, Aerobic Instruktor FISAF.cz, absolventka nespočtu kurzů - kineziologie, lymfodrenáže, mobilizace páteře, senzomotorická stimulace, vývojová kineziologie...

Hana Luhanová - ředitelka České asociace dětské jógy, o.p.s., zakladatelka projektu Lali jóga, autorka publikací o cvičení dětské jógy. Více o Hance.

Tereza Heroutová (Hájková) - trenérka a lektorka hip-hop týmů ve studiu NEXTYLE. 

Mgr. Kateřina Kolbová - odborná asistentka katedry gymnastiky FTVS UK, trenérka tanečního klubu akrobatického rokenrolu KOLBdance VSK FTVS.

Nikol Mikesková - Lektorka, choreografka a tanečnice, semifinále na Mistrovství světa ve standardních formacích a patnácté místo na Mistrovství světa v deseti tancích. 

Mgr. Šárka Panská - absolventka magisterského studia UK FTVS, obor Tělesná výchova a sport, specializace gymnastické sporty.  Trenérská činnost v SK MG, lektorská činnost s gymnastickým zaměřením. Bývalá členka juniorské i seniiorské reprezentace v MG, účastnice ME a MS v MG jako členka společných skladeb. Rozhodčí soutěží Česko se hýbe.

MUDr. Marie Skalská - absolventka 1. lékařské fakulty UK. Pracovala na klinice kardiologie IKEM, později v Kardiologickém centru MUDr. J. Škrobákové. V letech 2006-2013 byla lektorka kurzů kognitivně – behaviorální terapie obezity společnosti STOB, kde vytvořila programu pro redukci hmotnosti klientů s diabetem. Podílela se na tvorbě interaktivního komunitního webu k redukci hmotnosti www.stobklub.cz. Byla lektorkou tématu Výživa a hygiena dítěte v rámci projektů sítě Mateřských center. Vyučuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK problematiku aktivního životního stylu, prevence obezity, prevence civilizačních onemocnění. Přednáší na domácích i zahraničních odborných fórech (Evropa, USA, Brazílie). Je autorkou či spoluautorkou publikací na téma prevence civilizačních chorob v odborném i populárně naučném domácím i zahraničním tisku, členkou domácích i zahraničních odborných společností.  V klinické praxi se zabývá sportovní medicínou a nutricí v Centru sportovní medicíny v Praze. Je aktivní fitness instruktorkou, držitelkou mnoha cvičebních licencí. V roce 2013 spoluzaložila Pro Fit Institut (www.profitinstitut.cz), který se zabývá tvorbou preventivních programů v rámci primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění. 

Mgr. Andrea Vinšová - absolventka FTVS UK, specializace basketbal, trenérka basketbalu, dvojnásobná mistryně republiky ve florbalu, instruktorka sportovních aktivit.

Mgr. Gabriela Pilařová - 25 letá zkušenost jako trenér soutěžních forem aerobiku a instruktor ae forem, Instruktor Body and Mind, vítězka MS fitness týmů v kategorii STEP. Absolventka Soukromé střední školy Maja s.r.o., obor předškolní a mimoškolní pedagogika, instruktorka plavání, instruktor Dětí na startu.

Tereza Bernardová -  Tereza se pohybuje v oblasti irského tance 15 let. Osm let strávila studiem irského tance v Irsku a ve Velké Británii, kde své znalosti a dovednosti čerpala od osobností irské taneční a hudební scény. Tereza je kvalifikovanou učitelkou irských tanců (T.C.R.G.) pod hlavičkou An Coimisiún le Rincí Gaelacha a zároveň držitelkou titulu „Master of Arts“ v oboru „Traditional Irish Dance Performance“ na Irish World Academy of Music and Dance na University of Limerick v Irsku. Vystupuje v tanečních show s irskou produkcí „Ragús the Show“ a „Pulses of Tradition“. V minulosti cestovala s „Rhythm of the Dance“. Několikrát se objevila v pořadech irské národní televizní stanice TG4 jako An Samhraid Linn (2013), Gradam Ceoil (2012) – udílení cen tradiční irské hudby, Steip Beo (2010, 2011). V rámci TG4 se také zúčastnila 3. série celoirské talentové soutěže „An Jig Gig“, kde se umístila ve finále na celkovém 2. místě (2011).

Tereza je vyhledávanou lektorkou. Dlouhodobě spolupracuje s taneční školou Rince Cara v Německu. Spolu s Andrejem Mikulkou založila inSpiral Dance Company, která se věnuje různým irským tanečním stylům a tap dance. V rámci rodinného týmu Bernards pomáhá propagovat irský tanec v České Republice.

Lenka Tydlitátová - trenérka závodního aerobiku, choreografka, instruktorka Body and Mind, kondiční trenérka, pořadatelka akcí pro děti. Bývalá závodnice ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Vícemistryně Evropy a světa v AGP a několikanásobná mistryně ČR SAMC. Lektorka a rozhodčí soutěží SAMC.

Mgr. Rafael Gáll - trenér atletiky dětí, kondiční trenér, trenér atletiky žactva, učitel tělocviku. Trenér atletiky dětí ve významných pražských klubech. 

Jak kurz hodnotí jeho absolventi?

Všichni lektoři (a že jich bylo hodně) byli skvělí a byli pro mne obrovskou motivací a velkým přínosem. Můj velký dík tedy patří i jim. Za dva víkendy jsem se naučila spoustu věcí, které ve své profesi velmi ocením a uplatním. Určitě to pro mne nebyl poslední kurz u Fisaf, proto zůstávám v kontaktu a budu se moc těšit na další kurzy a spolupráci:-).
Soňa Kuchaříková
Kurz byl naprosto famózní! Kdo miluje sport a práci s dětmi, vřele doporučuji. Kurz je skvělým doplněním znalostí, jak pro pedagogy, tak pro jakékoliv sporťáky, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží. Již jsem prošla jinými kurzy a workshopy, ale žádný mi nedal tolik nových poznatků, a to především praktických, metodické zásoby, znalostí...Myslím, že ani studenti na vysoké škole nemají možnost projít tolika praktickými ukázkami, které si mohou sami vyzkoušet. Děkuji FISAFu za organizaci!
anonymní absolvent
Já jsem osobně nadšená, super lektoři - profesionálové. Hlavně jsou všichni nadšeni s touhou něco nového a dobrého předat, to mě baví, že tam není nikdo znuděný. Na těchto lekcích se seznamuji s hudbou a pohybem (jsem spíše: míčová, základy atletiky,.....) a zjišťuji, že je to bezva zařazovat. Lektoři, kteří vidí trochu "trdlo" na hudbu, tak to nevzdávají, to je bezva. To bych chtěla, aby se cítily při sportu i jiných činnostech DĚTI, kteým něco nejde, ale nikdo to s nimi nevzdává...... a budou se samy nad sebou zasmát a zkoušet to dál. Mně to hlavně baví a vracím se k něčemu, co jsem v dětství chtěla dělat a z různých důvodů/okolností jsem se práci s dětmi a "tělocviku" nevěnovala. Tak proč né proč po čtyřicítce :). DĚKUJI ORGANIZÁTORŮM
K. Janečková
Ten to kurz byl naprosto fantastický !!!! Opravdu smekám nad kvalitou všech lektorů, které jsme v průběhu kurzu měli možnost poznat a učit se od nich. Ale hlavní pozornost a úcta patří Dáše Zitové, to je opravdu člověk na svém místě. Je nejen skvělý člověk, ale opravdový mistr v oboru. Od ní jsem se opravdu moc naučila a její rady a podněty mě jistě budou doprovázet i v mé lektorské kariéře. Já, naprostý antitalent na tanec a hudbu celkově jsem zvládla pod vedením profesionálů překonat sama sebe a už zvládám i rytmus. To jste u mě dokázali naprosto neočekávanou věc :). Díky tomuto kurzu mám obrovský zásobník nejen her, ale i rozvojových cvičení. Což je k nezaplacení ! Na kurzu jsme měli naprosto super partu, těšila jsem se na každý den kurzu 🙂 , dávám 5 hvězd z 5ti.
Hanka
I já moc děkuju - za skvělý kurz. Dost jsem váhala, zda se na kurz přihlásit a nelituji toho ani trochu - bylo to to nejlepší rozhodnutí. Kurz byl pro mě obrovskou inspirací, zábavou a byl plný skvělých lidí na správném místě. Moc děkuji, budu na něj ráda vzpomínat a ráda absolvuji různé workshopy.
Katka

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.