Instruktor zdravotní tělesné výchovy - Pokročilý kurz

Číslo akreditace: č.j.015/2017-50, platnost do: 21. 3. 2020

 

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Termíny kurzu:

 • Jarní termín
  1. část: 12. - 14. dubna 2019
  2. část: 26. - 28. dubna 2019 

 

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 6 500 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 60 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO

 • Písemná: Prověření základních znalostí z oblasti zdravotní tělesné výchovy
 • Praktická: Ukázka vedení části skupinové lekce s využitím funkčního přístupu ke klientům.
 • Hospitace: Pro úplně dokončení kurzu je nutné dodat podepsaný Hospitační list z docházky na 10 hodin lekcí ve stylu Body and Mind - overbally, velké míče, joga, pilates, zdravotní cvičení, apod.

Cena zkoušky:  600 Kč, opravná zkouška 300 Kč

Charakteristika:

Cílem vzdělávání v této oblasti je, aby instruktor rozuměl tělu, pohybu a psychice člověka a dokázat funkčním přístupem tyto poznatky využívat ve svých lekcích a vzdělávat touto formou i své klienty.

Učební plán:

 • anatomie hlubokého svalového stabilizačního systému páteře
 • biomechanika hlubokého stabilizačního systému páteře
 • kineziologický rozbor
 • funkční přístup ke cvičení
 • trénink rovnováhy a stabilizace
 • vzájemný vliv pohybu na psychiku
 • psychologické koučování
 • anatomické ilustrace

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

Před přihlášením na kurz doporučujeme mít zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Mgr. et Mgr. Michaela Polášková

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Míša je skvělá, nemám vůbec co vytknout. Vše podáno srozumitelně, odborně, s praktickými ukázkami a se zápalem pro věc. MOC DĚKUJI A DÁLE VŠEM DOPORUČUJI!!

Daniela Novotná

Navazující kurzy:

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.