Poradce pro výživu- Pokročilý kurz

Kurz je akreditovaný ministerstvem školství na RNDr. Pavla Suchánka jako rekvalifikační (čj. 33142/2016-1/757) kombinovanou formou, tj. prezenční část s přednáškami a distanční formou samostudia dle studijních opor/skripta.

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Termíny kurzu: 

 • momentálně nemáme žádný termín

 

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 9 900 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 150 vyučovacích hodin

45 hodin (z toho 35 hodin přednášky + 10 hodin praxe) + samostudium,
Forma výuky – dva víkendové bloky - 8 hodin výuky denně
 
V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO

 • cca 4-5 hodin dle počtu účastníků
 • formou písemného testu (45 otázek) a ústního zkoušení (na základě úspěšného testu)

Charakteristika:

 • Praxe probíhá na základě dohody s RNDr. Suchánkem individuální formou v rozsahu celkově 10h (zapisováno do výkazu praxe)
 • Distanční výuka probíhá formou samostudia dle poskytnutých studijních opor ve formě skript + konzultace formou webináře – data budou upřesněna

Učební plán:

 • základy výživy se zaměřením na sportovní aktivity
 • rozdělení živin a jejich metabolismus, důležitost racionální výživy, důležitost pitného režimu, vitamínů a minerálních látek, rozdíl mezi racionální a sportovní výživou
 • pitný režim při sportovních aktivitách, vhodné složení nápojů, rozdíl mezi nápoji před zátěží a po zátěži
 • diagnostické metody ve výživě, jak určit a vyhodnotit tělesné složení klienta a na základě získaných výsledků sestavit vhodná doporučení ke složení stravy, vhodné množství svalové hmoty a tělesného tuku pro daný sport
 • sestavování stravovacích plánů, tj. vhodný jídelníček a výživové plány spojené s přípravným obdobím, závodním obdobím nebo soustředěním
 • ovlivnění tělesného složení stravou, tzv. zdravé hubnutí a zdravé nabírání aktivní svalové hmoty
 • specifika výživy některých subpopulací (malé děti, děti v pubertě) a také jejich výživové dávky a doporučení
 • vysvětlit etikety na potravinách, suplementy, co jsou to aditiva
 • pracovat s počítačovými programy, které pomáhají sestavovat vhodný jídelníček dle požadavku klienta

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

S sebou:

Psací potřeby, lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

RNDr. Pavel Suchánek 
Autor či spoluautor více než 50 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol ve 4 odborných monografiích. Odborné příspěvky jsou pravidelně přijímané jako přednášky na tuzemských i zahraničních odborných konferencích. Spolupráce na několika mezinárodních projektech.
 

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů