PŘÍPRAVNÝ KURZ INSTRUKTOR AEROBIIKU

Začněte psát zde...

Co se naučíte

Chcete vést nebo už vedete skupinové lekce aerobního charakteru? V našem přípravném kurzu k profesní zkoušce pro pracovní činnost Instruktor aerobiku se naučíte vše potřebné: základní prvky aerobiku, práci s hudbou, metody výuky aerobních choreografií, jak postavit lekci aerobiku, jak komunikovat s klienty a vše doplníte o praktický nácvik choreografií. 

SKUPINOVKY JSOU STÁLE IN!

Vyžadujeme 80% účast na online přednáškách i na praktické části. Doporučujeme vzhledem k úspěšnému zvládnutí záverečné zkoušky výuku absolvovat na 100%. Z chybějící výuky je nutné se předem omluvit.

Minimální věk 18 let

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro absolvování je již vaše osobní zkušenost s jógou např. na komerčních lekcích. 

Způsobilost pohybového aparátu

Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje  způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý fyzická i zdravotní stav. 

Nejbližší termín školení

PŘIPRAVUJEME...

Místo konání: 

Školící a klubové centrum, Ohradské nám.7a/1628, P-5

Cena kurzu:

21 500 Kč

Závěrečná zkouška

Profesní zkouška

Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést tréninky sportovního aerobiku.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické a probíhá v souladu se standardy NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školícími institucemi.
Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky je 3 267,- Kč. 

Osnovy rekvalifikace

  • Anatomie a fyziologie
  • Diagnostiku pohybového aparátu
  • Sestavení vhodného cvičebního programu
  • Vedení lekcí skupinových forem cvičení
  • Modifikaci cvičebního programu pro specifické skupiny klientů
  • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
  • Zásady zdravého životního stylu

Kurzem Vás budou provázet

Lektorský tým

Fitness základ - anatomie