VYUŽITÍ CVIČEBNÍCH POLOH VYCHÁZEJÍCÍCH Z PSYCHOMOTORICKÉ ONTOGENEZE

Co se naučíte

Účastníci kurzu se seznámí s psychomotorickým vývojem jedince (od nitroděložního vývoje do období samostatné chůze a dále ke stoji na jedné dolní končetině), vyzkouší si, jaké svalové skupiny se v jednotlivých modelech zapojují a proč může být užitečné zařadit cvičební polohy vycházející z těchto modelů v pozdějším věku u dětí i dospělých. Cílová skupina: pro instruktory pohybových aktivit dětí i dospělých, učitele TV a další zájemce.

Minimální věk od 18 let

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Workshop může absolvovat zájemce po dovršení 18ti let věku.

Nejbližší termín školení

připravujeme..

Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním kurzu!

Místo konání: 

Časová dotace:

9 - 17 hodin

Cena kurzu:

1 990,- Kč

Osnovy kurzu

  • Revoluční psychomotorický vývojový program.
  • Jak zlepšit motorické dovednosti
  • Jak zvýšit koncentraci a pozornost
  • Cvičení založené na vědecky ověřených metodách a technikách
  • Zásobník cviků

Kurzem Vás budou provázet

Lektorský tým

Instruktor dětí a mládeže

Co o nás říkají absolventi kurzu

Reference

Lektorka výborná, velice fundovaná. První teoretická část skvělá, druhá část praktická by chtěla větší tempo.
Naprosto skvělý workshop, který doporučuji nejen profi instruktorům, ale i široké veřejnosti. Lektorka je praktik, zbytečně nezatěžuje teorií, za to nešetří zásobníkem cviků a cviky umí velice dobře vysvětlit.
Paní Farská je profesionál, dobrý pedagog, ví co chce předat a proč. Hlavně jí to baví. Do kurzu jsem šla zvědavá co mě čeká. Chtěla jsem se vzdělat pro moji práci učitele TV i pro sebe co mám dělat lépe. Po ukončení kurzu jsem byla spokojená, paní Farská nezklamala, je dobrým pedagogem, profesionálem ve svém oboru, umí předat informace. Osobní pocit: vím jak lépe pracovat s žáky v hodinách TV a já mám po kurzu pocit, že mé záda jsou nové (výborné cviky, které dávají smysl). Děkuji FISAFu i lektorce Pavle Farské.
Jedním slovem úžasná, paní Farská nikdy nezklame. Je to odborník a navíc má dar své zkušenosti předat srozumitelnou formou a velice příjemnou formou.
Odborník, srozumitelné podání, doplňková videa, snímky. Doporučuji pro lektory tělovýchovných aktivit a maminky s malými dětmi - včasné odhalení chybného vývoje motoriky.