VYUŽITÍ CVIČEBNÍCH POLOH VYCHÁZEJÍCÍCH Z PSYCHOMOTORICKÉ ONTOGENEZE

Co se naučíte

Účastníci kurzu se seznámí s psychomotorickým vývojem jedince (od nitroděložního vývoje do období samostatné chůze a dále ke stoji na jedné dolní končetině), vyzkouší si, jaké svalové skupiny se v jednotlivých modelech zapojují a proč může být užitečné zařadit cvičební polohy vycházející z těchto modelů v pozdějším věku u dětí i dospělých. Cílová skupina: pro instruktory pohybových aktivit dětí i dospělých, učitele TV a další zájemce.

Minimální věk od 18 let

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Workshop může absolvovat zájemce po dovršení 18ti let věku.

Nejbližší termín školení

připravujeme..

Místo konání: 

Časová dotace:

9 - 17 hodin

Cena kurzu:

1 990,- Kč

Osnovy kurzu

  • Revoluční psychomotorický vývojový program.
  • Jak zlepšit motorické dovednosti
  • Jak zvýšit koncentraci a pozornost
  • Cvičení založené na vědecky ověřených metodách a technikách
  • Zásobník cviků

Kurzem Vás budou provázet

Lektorský tým

Instruktor dětí a mládeže

Co o nás říkají absolventi kurzu

Reference

Lektorka výborná, velice fundovaná. První teoretická část skvělá, druhá část praktická by chtěla větší tempo.
Naprosto skvělý workshop, který doporučuji nejen profi instruktorům, ale i široké veřejnosti. Lektorka je praktik, zbytečně nezatěžuje teorií, za to nešetří zásobníkem cviků a cviky umí velice dobře vysvětlit.
Paní Farská je profesionál, dobrý pedagog, ví co chce předat a proč. Hlavně jí to baví. Do kurzu jsem šla zvědavá co mě čeká. Chtěla jsem se vzdělat pro moji práci učitele TV i pro sebe co mám dělat lépe. Po ukončení kurzu jsem byla spokojená, paní Farská nezklamala, je dobrým pedagogem, profesionálem ve svém oboru, umí předat informace. Osobní pocit: vím jak lépe pracovat s žáky v hodinách TV a já mám po kurzu pocit, že mé záda jsou nové (výborné cviky, které dávají smysl). Děkuji FISAFu i lektorce Pavle Farské.
Jedním slovem úžasná, paní Farská nikdy nezklame. Je to odborník a navíc má dar své zkušenosti předat srozumitelnou formou a velice příjemnou formou.
Odborník, srozumitelné podání, doplňková videa, snímky. Doporučuji pro lektory tělovýchovných aktivit a maminky s malými dětmi - včasné odhalení chybného vývoje motoriky.