YÓGA A AJURVÉDA V PRAXI

Co se naučíte

Yoga a áyurvéda vycházejí ze společných filosofických základů a mají v oblasti náhledu na vnější svět, naše tělo, psychiku i nás samotné velmi podobný, ne-li shodný pohled. Obě využívají řadu stejných konceptů, které nám pomáhají nahlédnout na vzájemnou provázanost naší existence s tím, co vnímáme jako okolní svět a její zákonitosti. Tyto koncepty, které jsou v jogové praxi hojně využívány, však obvykle nebývají v našich podmínkách často dostatečně vysvětleny.

Tato nástavba se snaží tuto mezeru zaplnit a poskytnout základní orientaci ve strukturách jako jsou triguna,panča-mahábhúta, tridoša a agnia úvést je do souvislosti s naší jogovou praxí. Student by měl mít možnost pochopit základní spojitosti mezi jakoukoli hmotou či vnějším vjemem, naším jemnohmotným a hrubohmotným tělem, dnem a nocí, ročním obdobím a počasím, výživou a samozřejmě konkrétními jogovými technikami.  Hlavním cílem tohoto pokračování je jednak prohloubit praktické pochopení již probrané látky, zejména na konkrétních příkladech z každodenního života, ať už ve vztahu ke stravování, dennímu režimu, počasí a okolnostem nebo k yógové praxi a jednotlivým jejích částem. Kromě toho je záměrem poskytnout studentům základní vhled do áyurvédského konceptu tkání lidského těla (sapta-dhátú), základních energetických kanálů (srotas/nádí) a dle časových možností i do jemnějších aspektů lidské fyziologie v konceptech prána, téjas a ojas.

NADSTAVBA PRO ABSOLVENTY REKVALIFIKACE INSTRUKTOR JÓGY

Minimální věk od 18 let

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Workshop může absolvovat zájemce po dovršení 18ti let věku.

Nejbližší termín školení

připravujeme...

Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním kurzu!

Místo konání: 

Fit s Luckou, Turnovského 10, 100 00 Strašnice

Časová dotace:

prezenčně 9 - 17 hodin
  

Cena kurzu:

6 900,- Kč

Osnovy kurzu

  • Prouhloubení znalostí z rekv. kurzu Instruktor jógy
  • Orientace ve strukturách jako jsou triguna,panča-mahábhúta, tridoša a agnia.
  • Základní vhled do áyurvédského konceptu tkání lidského těla (sapta-dhátú).
  • Základní vhled do energetických kanálů (srotas/nádí) a jemnějších aspektů lidské fyziologie v konceptech prána, téjas a ojas.

Kurzem Vás budou provázet

Lektorský tým

Instruktor jógy

Co o nás říkají absolventi kurzu

Reference