Závodní aerobik

V závodním aerobiku máme několik typů soutěží a výkonnostních tříd.

Typy soutěží

  • Sportovní aerobik 
  • Fitness týmy
  • Aerobic Team Show
  • Soutěžní Aerobic Master Class
  • Česko se hýbe ve školách
  • Českomoravský pohár

Ve sportovním aerobiku a fitness týmech existují soutěže ve třech výkonnostních třídách. V soutěžích SAMC, ATS výkonnostní třídy nejsou. V kategorii 6 – 7 let III. VT a kategorii 28 a více let ve III. VT (fitness aerobik a step týmy), se výkonnostní třídy nevyhodnocují.

Sportovní aerobik

Sportovní aerobik prokazuje schopnost předvést komplex prvků obtížnosti s ostatními pohyby, které vychází z tradičního high impact aerobiku, s vysokou intenzitou a dokonalým provedením, a to vše na vhodný hudební doprovod.

Fitness týmy - aerobik, step

Fitness týmy prokazují schopnost předvést synchron všech pohybů předvedených na hudební doprovod ve více početném týmu. Fitness týmy se dělí na aerobik a step, kde každá kategorie má své specifická kritéria pro tvorbu předvedené choreografie.

Výkonnostní třídy ve sportovním aerobiku a fitness týmech

Výkonnostní třídy rozlišují závodníky podle jejich úrovně pohybových schopností adovedností ve fitness týmech a sportovním aerobiku. Nositelem výkonnostní třídy je jedinec, tj. konkrétní závodník bez ohledu za jaký klub startuje.
Každý závodník má přidělenu jednu VT pro sportovní aerobik a jednu pro fitness týmy.

III. Výkonnostní třída

Soutěž pro začínající závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Nejlepší závodníci z této výkonnostní třídy postupují do II. Výkonnostní třídy.

II. Výkonnostní třída

Soutěž pro pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Nejlepší závodníci z této výkonnostní třídy postupují do I. Výkonnostní třídy.

I. Výkonnostní třída

Soutěž pro nejlepší závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Závodníci jsou nominovaní na mezinárodní soutěže ME a MS dle splněných nominačních pravidel.

Aerobic Team Show - ATS

Aerobic Team Show je soutěž v pódiových skladbách aerobiku, které navazují na tradice hudebně - pohybových kompozic v České republice. Aerobic Team Show chápeme jako schopnost předvést skladbu skupinou cvičenců jako souvislé dynamické cvičení na hudbu.

Česko se hýbe ve školách - ČSH

Soutěž v pohybových skladbách „Česko se hýbe ve školách“. Otevřená soutěž pro děti a mládež je soutěží zaměřenou na tvorbu a předvedení pohybové skladby jako hudebně-pohybové kompozice. Více informací na www.ceskosehybe.cz

Soutěžní Aerobic Master Class - SAMC

Soutěž typu Soutěžní aerobic master class je soutěží jednotlivců, kteří cvičí podle lektora.

Českomoravský pohár - ČMP

Závod ve sportovním aerobikua fitness týmech. ČMP je otevřená soutěž pro závodnice a závodníky z řad dětí od 6 let, mládeže a dospělých. Soutěž je určená pro všechny, kteří nestartovali v I. - III. VT, Aerobic team show (dále jen ATS).

0
Registrovaných klubů
0
Registrovaných závodníků
0
Registrovaných trenérů
0
Registrovaných rozhodčích

Novinky

Dnes proběhla aktualizace níže uvedených dokumentů: Aerobic Team ShowČeskomoravský pohárČesko se hýbe ve školáchSportovní Aerobik II. a…
Celý článek
Královnou světového aerobiku v kategorii dospělých žen se tento víkend v nizozemském Leidenu stala česká závodnice Adéla…
Celý článek
Adéla Citová obhájila na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku zlatou medaili v kategorii dospělých žen, stejně jako…
Celý článek