Živnostenský list a mezinárodní certifikát

FISAF.cz je škola fitness profesionálů.

O FISAF

 • Mezinárodní škola FISAF.cz se zabývá školením nových nebo už profesionálních lektorů aerobiku, fitness a dalších stylů. V současné době má naše škola akreditovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8 rekvalifikací, informace o nich naleznete dále na tomto webu.
 • FISAF.cz je mezinárodní škola s 16-letou tradicí - již v roce 1997 začalo vzdělávání instruktorů pod hlavičkou FISAF Int. v ČR.
 • FISAF.cz soustřeďuje špičkové lektory s dlouholetou praxí, kteří se vzdělávají i v zahraničí

Jak získat živnostenský list a mezinárodní certifikát

 1. Přihlášením na kurz prvního stupně + úspěšné složení zkoušky
 2. Přihlášením na kurz druhého stupně + úspěšné složení zkoušky
 3. Absolvováním workshopu v délce 40 hodin

 

 • Osvědčení k vystavení živnostenského listu bude vydáno absolventovi po splnění všech tří stupňů školení a počtu hodin předepsaných v akreditaci a úspěšně vykonané závěrečné zkoušce. Získané osvědčení má neomezenou dobu platnosti, avšak s doporučením dále se vzdělávat. 
 • Po absolvování třístupňového školení (rekvalifikace) získá každý absolvent mezinárodní certifikát platný v členských zemích FISAF International. Členské země naleznete na www.fisaf.org. Mezinárodní diplom bude absolventovi vydán po splnění třístupňového školení  (155 hodin) po vyžádání u FISAF Int.. Má tříletou platnost a je nutné ho prodlužovat. Podmínky prodloužení platnosti mezin. certifikátu:
 • Prodloužení získáte:

  - absolvováním kurzů (workshopů) v rozsahu 30 vyučovacích hodin (1 den = 10 vyučovacích hodin).

  Příklad -  absolvovat např. dvoudenní kurz + jednodenní kurz nebo např. 3 jednodenní kurzy

  Sledujte průběžně nabídku specializovaných kurzů v rámci 3. stupně vzdělávacího programu, které se průběžně doplňují na webových stránkách www.fisaf.cz.

  Svou účast na kurzech si nechávejte potvrdit od organizátorů kurzu do Vašeho Průkazu absolventa vzdělávacího programu FISAF.cz, který si společně s těmito propozicemi pečlivě USCHOVEJTE!

  Certifikát je vyžádán přímo na central office, má svoje evidenční číslo, které je evidováno v seznamu absolventů FISAF.cz. Vydání tohoto originálního tiskopisu je zdarma.

 

 

Živnostenský list získáte absolvováním

Fitness Core

55 hodin - 1. stupeň

Aerobik Instruktor

60 hodin - 2. stupeň

Bodystyling Instruktor

60 hodin - 2. stupeň

FISAF Body & Mind

60 hodin - 2. stupeň

FISAF Fitness Instructor

60 hodin - 2. stupeň

FISAF Pilates Instructor

100 hodin - 2. stupeň + 3. stupně

FISAF Joga Instructor

60 hodin - 2. stupeň

FISAF Trenér sport. aerobiku

60 hodin - 2. stupeň

Kombinace specializovaných kurzů

40 vyučovacích hodin specializovaných kurzů - výběr z dvoudenních (tzn. 20 vyuč. hodin) kurzů či jednodenních kurzů (tzn. 10 vyuč. hodin)

FISAF: 3 AKREDITACE

FISAF.cz je akreditovaná instituce u MŠMT, která může vzdělávat v oboru aerobik a fitness. 

FISAF A JEHO ZKUŠENÍ A AKREDITOVANÍ LEKTOŘI

FISAF si zakládá na kvalitním vzdělávání a tak i jeho lektoři jsou vysoce kvalitní odborníci ve svém oboru. Poskytují profesionální úroveň výuky a jsou vám kdykoliv během výuky k dispozici.