Mgr. Šárka Panská, PhD.

lektorka

Absolventka magisterského studia UK FTVS, obor Tělesná výchova a sport, specializace gymnastické sporty (1988). V současnosti dokončuje doktorské  studium  na katedře anatomie a biomechaniky FTVS UK, obor kinantropologie.

Pedagogická činnost:

- více než 23 let výuková a publikační činnost na UK FTVS na katedře gymnastiky,

- trenérská činnost v SK MG Stodůlky Praha,

- trenérská činnost (gymnastická průprava) v Klubu Slavia Praha – skoky do vody z.s.,

- lektorská činnost s gymnastickým zaměřením pro různé sportovní organizace (ČSMG, ČGF, ČASPV,ČOS ČSAE)

Práce v odborných komisích:

- členka komise VG ČSMG

- členka komise VG ČGF, člen organizačního výboru WG´2019

- členka komise ČOV (KRP)

Publikační a tvůrčí činnost činnost:

- vědecká publikační činnost (cca 30 odborných titulů včetně učebních textů a metodických

  materiálů),

- autorka mnoha studentských skladeb prezentovaných zejména na Světových gymnaestrádách v letech 2003 – 2015 a zahraničních reprezentacích studentů UK FTVS,

- tvorba soutěžních skladeb jednotlivkyň a společných skladeb v MG

Sportovní historie:

- bývalá členka juniorské i seniorské reprezentace v MG

- účastnice ME (1982, 1984) a MS (1983) v MG jako členka společných skladeb