PaedDr. Jana Hájková

lektorka

O mě ……motto: Nikdy se nevzdávat

Odbornost: studium - učitelství tělesné výchovy na UK FTVS

Osobní zkušenosti:  gymnastické sporty - moderní a sportovní gymnastika, aktivní i trenérská činnost, rozhodčí ve sportovním aerobiku a fitness od nejnižších kategorií až po nejvyšší, včetně mistrovství světa a Evropy, lektorská činnost v oblasti vzdělávání rozhodčích a trenérů FISAF.cz a u Dětí na startu 

Kde působím: katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK, zaměření na gymnastické sporty (včetně aerobních forem gymnastiky), didaktiku gymnastiky, didaktiku sportu