Asistent trenéra do 18 let

určeno mládeži ve věku 14 - 17 let

Cena kurzu:

4 500 Kč s DPH

7.  - 8. 9. 20249 - 15 hodin
14. - 15. 12. 2024 9 - 15 hodin
25. - 26. 1. 20259 - 15 hodin
6. - 7. 9. 20259 - 15 hodin
13. - 14. 12. 20ě59 - 15 hodin

Základní informace

Školení pro asistenty trenéra do 18 let je určeno pro mladé lidi ve věku 14 až 17 let, kteří mají zájem stát se v budoucnu trenéry nebo již pomáhají hlavnímu trenérovi na trénincích. Tento kurz je ideální pro ty, kteří studují obor tělesné výchovy nebo mají zájem o práci s mládeží ve sportovním prostředí.

Předpokládané znalosti
K účasti na tomto kurzu není vyžadována žádná předchozí znalost.

Minimální věk
Účastník kurzu musí splňovat minimální věk 14 let.

 • Souhlas rodičů

  Tento dokument je nutno doložit podepsaný zákonným zástupcem v originálu při prezenci v první den kurzu!

Cíl kurzu
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům hluboké praktické i teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro asistenci hlavnímu trenérovi při trénincích. Kurz klade důraz na praktickou stránku výuky, kdy až 95% obsahu kurzu tvoří praxe.

Obsah kurzu

 • věkové zákonitosti
 • první pomoc
 • pohybové hry, základy gymnastiky, dopomoc a záchrana při provedení cviků
 • hudebně pohybové vztahy, zdravotní cvičení
 • metodika rozcvičení a protažení mladší školní věk a starší školní věk - specifika
 • dopomoc pro cvičení na nářadí (kladina)
 • využití tradičních  a netradičních pomůcek při cvičení
 • zdravotní cvičení
 • význam a činnosti trenérů a asistentů v klubu, jednotách

Místo konání

Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200

Lektorský tým

Děti na startu
Děti na startu

Hodnocení kurzu

Moc se mi líbil zápal obou lektorek, zvláště u pí. Mgr. Bízkové a prostředí, kde kurz probíhal.

Přihláška na kurz