Děti na startu - Hry všestrannosti

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přihlašte se zde:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Jak workshop hodnotí jeho absolventi?

Školení Děti na startu se mi velmi líbilo a domů jsem odcházela nadšená:-), takže doufám, že se nám podaří kroužek otevřít již od října.
Petra Štenclová
Dobrý den, osobně jsem spokojená, že jsem tento kurz absolvovala. Líbila se mi profesionalita vašich lektorů a jejich schopnost předat nám co nejvíce informací za tak krátkou dobu. Tyto dva dny ve mně zanechaly mnoho. Načerpala jsem nové zkušenosti ohledně práce s dětmi, ale také nové zkušenosti, které mohu využít i sama (třeba na hodinách tělesné výchovy ve škole, kde profesory zajímá jen jedno: za jak dlouho student uběhne trať a kolik míčů hodí do koše; to, jakou má student techniku, nikoho nezajímá a nikdo ho to nenaučí). Školení ve mně nezanechalo negativní dojmy, proto nemohu nic vytknout.
Škáchová Lenka
V rámci třetího stupně vzdělání pro mě byly kurzy Pilobox, SM Systém, Jóga pro seniory, Nordic Walking a Děti na startu zajímavé a přínosné pro praxi. Kurzy byly dobře organizované a školitelé měli profesionální přístup.
Ing. Barbora Jarošová

Ve kterých termínech se workshop koná?

13. listopad - Havlíčkův Brod 

17. listopad - Železný Brod

 

Kolik to stojí?

Cena:  1750,- Kč         

 

Časová dotace

10 hodin, obsahem kurzu je až 95% praxe. 

Jaké jsou vstupní předpoklady?

Workshop může absolvovat zájemce po dovršení 18ti let věku. V případě věkové hranice 16 -17 let se může zúčastnit zájemce, avšak s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří).

Co získám?

Workshop může absolvovat zájemce po dovršení 18ti let věku. V případě věkové hranice 16 -17 let se může zúčastnit zájemce, avšak s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce – nutná konzultace s kanceláří).

Co jsou Děti na startu?

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

KDO JSOU DĚTI NA STARTU?
Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Pro rok 2014 tato věková skupina zahrnuje 677.745 dětí.

KDE JSOU DĚTI NA STARTU?
Kurzy Děti na startu s Česko se hýbe probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů: ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech, fitness centrech,…

PROČ DĚTI NA STARTU?

ČESKO ZLENIVĚLO A TLOUSTNE
Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize – to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. A tak není divu, že české děti tloustnou a leniví.
VYTVOŘENÍ POZITIVNÍHO VZTAHU K POHYBU A AKTIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských školkách a především na základních a středních školách.

POHYBOVÁ (NE)GRAMOTNOST
Stejně jako upadá celková fyzické zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.

Co získám?

 • Marketing - organizační činnost v projektu
  Seznámení s projektem
  Otevření střediska
  Spolupráce s FISAF.cz
  Výstupy školení pro trenéry a asistenty
  Dotační výzvy
  Legislativa

 • Výživa sportujících dětí předškolního a mladšího školního věku 
  Stravování před a po tréninku
  Jídelníčky, inspirace

 • Věkové zákonitosti  
  Předškolní věk
  - vývoj poznávacích procesů
  - připravenost do školy…

  Mladší školní věk 
  - vývoj poznávacích procesů
  - vývoj osobnosti…

 • Pohybové schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku 
  Tělesný,  duševní a sociální vývoj

 • Rozcvičení a výběr cviků pro děti předškolního a mladšího školního věku 
  Výběr cviků a jejich správné provedení
  Správné  zařazení cviků - metodika nácviku

 • Ukázková hodina Děti na startu 
  Příprava, průběh a ukončení lekce.
  Příklad lekce DNS - děti stejného věku / smíšený věk

 • Základy gymnastiky 
  Zpevňovací, podporová, odrazová, rotační příprava
  Metodika nácviku
  Správné provedení a dopomoc…

 • Základy míčových her 
  Manipulace
  Metodika nácviku

  Jednoduché hry, soutěže…
  Zásobník cviků

 • Základy atletiky 
  Atletika hrou
  Metodika nácviku běhu, odrazu, hodu…
  Zásobník her

Lektorský tým:

PaedDr. Jana Hájková
Jana Boučková
Mgr. Jana Bízková
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
Mgr. Jana Zachariášová
Mgr. Margareta Iliopulu, DiS.

S sebou:

Psací potřeby,  sportovní oblečení, občerstvení a pití.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.