Děti na startu - Workshop

Tento workshop je možné absolvovat samostatně nebo jako poslední stupeň vzdělání pro dokončení rekvalifikace.

Akreditováno MŠMT ČR v rámci DVPP č.j. MSMT - 15233/2019-1 do 20.5.2025

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

S sebou:

Psací potřeby,  sportovní oblečení, občerstvení a pití.

Lektorský tým:

PaedDr. Jana Hájková
Jana Boučková
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
RNDr. Pavel Suchánek
Mgr. Jana Bízková
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
Mgr. Jana Zachariášová
Mgr. Věra Kuhnová
Bc. Margareta Iliopulu, DiS.

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Dobrý den, osobně jsem spokojená, že jsem tento kurz absolvovala. Líbila se mi profesionalita vašich lektorů a jejich schopnost předat nám co nejvíce informací za tak krátkou dobu. Tyto dva dny ve mně zanechaly mnoho. Načerpala jsem nové zkušenosti ohledně práce s dětmi, ale také nové zkušenosti, které mohu využít i sama (třeba na hodinách tělesné výchovy ve škole, kde profesory zajímá jen jedno: za jak dlouho student uběhne trať a kolik míčů hodí do koše; to, jakou má student techniku, nikoho nezajímá a nikdo ho to nenaučí). Školení ve mně nezanechalo negativní dojmy, proto nemohu nic vytknout.
Škáchová Lenka
V rámci třetího stupně vzdělání pro mě byly kurzy Pilobox, SM Systém, Jóga pro seniory, Nordic Walking a Děti na startu zajímavé a přínosné pro praxi. Kurzy byly dobře organizované a školitelé měli profesionální přístup.
Ing. Barbora Jarošová

Termíny kurzu:

 • 23. - 24. leden 2021 Praha Klánovice, Masarykova ZŠ 
 • 28.- 29. srpen 2021, Praha

Cena: 2 690 Kč

Časová náročnost: 20 vyučovacích hodin

Obsahem kurzu je až 95% praxe. 

Závěrečná zkouška: NE

Výstupní diplom:

 • ŠEFTRENÉR KURZU – zodpovídá za realizaci tréninkové jednotky a své asistenty
  Tento diplom obdrží automaticky po absolvování kurzu Děti na startu každý, na základě předložení kopií diplomů z předešlého vzdělání (např. sportovní, pedagogické, zdravotnické)
 • ASISTENT TRENÉRA – je podřízený šéftrenéra kurzu, není oprávněn k samostatnému vedení kurzu bez dohledu šéftrenéra
  Tento diplom obdržíte v případě, že nedodáte kopii diplomů z předešlého vzdělání, nebo žádné vzdělání v oboru zatím nemáte

Charakteristika:

CO JSOU DĚTI NA STARTU?
Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

KDO JSOU DĚTI NA STARTU?
Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Pro rok 2014 tato věková skupina zahrnuje 677.745 dětí.

KDE JSOU DĚTI NA STARTU?
Kurzy Děti na startu s Česko se hýbe probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů: ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech, fitness centrech,…

PROČ DĚTI NA STARTU?

ČESKO ZLENIVĚLO A TLOUSTNE
Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize – to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. A tak není divu, že české děti tloustnou a leniví.
VYTVOŘENÍ POZITIVNÍHO VZTAHU K POHYBU A AKTIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských školkách a především na základních a středních školách.

POHYBOVÁ (NE)GRAMOTNOST
Stejně jako upadá celková fyzické zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.

Náplň kurzu:

 • Marketing - organizační činnost v projektu
  Seznámení s projektem
  Otevření střediska
  Spolupráce s FISAF.cz
  Výstupy školení pro trenéry a asistenty
  Dotační výzvy
  Legislativa

 • Výživa sportujících dětí předškolního a mladšího školního věku 
  Stravování před a po tréninku
  Jídelníčky, inspirace

 • Věkové zákonitosti  
  Předškolní věk
  - vývoj poznávacích procesů
  - připravenost do školy…

  Mladší školní věk 
  - vývoj poznávacích procesů
  - vývoj osobnosti…

 • Pohybové schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku 
  Tělesný,  duševní a sociální vývoj

 • Rozcvičení a výběr cviků pro děti předškolního a mladšího školního věku 
  Výběr cviků a jejich správné provedení
  Správné  zařazení cviků - metodika nácviku

 • Ukázková hodina Děti na startu 
  Příprava, průběh a ukončení lekce.
  Příklad lekce DNS - děti stejného věku / smíšený věk

 • Základy gymnastiky 
  Zpevňovací, podporová, odrazová, rotační příprava
  Metodika nácviku
  Správné provedení a dopomoc…

 • Základy míčových her 
  Manipulace
  Metodika nácviku

  Jednoduché hry, soutěže…
  Zásobník cviků

 • Základy atletiky 
  Atletika hrou
  Metodika nácviku běhu, odrazu, hodu…
  Zásobník her

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů