LOGO MANUÁL FISAF.CZ

Vlastník loga:

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
Ohradské náměstí 1628/7A, Praha 5, 155 00,
IČ: 60458054, DIČ: CZ60458054

Prostudujte prosím toto ujednání:

Bez souhlasu společnosti FISAF.cz není dovoleno logo jakkoliv upravovat. Veškerý níže uvedený obsah je chráněn autorským zákonem č. 21/200 Sb. zákon o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským.

Oficiální logo FISAF.cz

Základní logotyp

Oficiální logo FISAF.cz
Oficiální logo FISAF.cz
Logo FISAF.cz RGB - zkrácené

Základní logotyp - PROPORCE

Proporce loga FISAF.cz
Minimální velikost loga FISAF.cz

Minimální povolená velikost logotypu.

Minimální velikost loga FISAF.cz

Minimální povolená velikost logotypu.

Základní logotyp - OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna loga FISAF.cz

Šedý prostor kolem logotypu definuje minimální prostor, který musí být ponechán mezi logotypem a jakýmkoli dalším grafickým prvkem jako je např. text, ilustrace nebo ohraničení. Cílem je, aby si logotyp uchoval silnou pozci, ať se objeví kdekoli.

Pokud je to možné, ponechte kolem logotypu i více prostoru.

 

Základní logotyp - BAREVNOST

Použití barev je velmi důležitým aspektem identity FISAF.cz. Důsledné používání těchto základních jasných barev přispěje u publikací k jejich okamžití identifikaci díky vizuálnímu vlivu.

Barvy je proto důležité reprodukovat s co největší přesností.

Barevnost loga FISAF.cz

Základní logotyp - JEDNOBAREVNÁ REPRODUKCE - zvláštní případy

Černé logo FISAF.cz

V případech, kdy je třeba logotyp aplikovat např. na sklo nebo další neobvyklé účely (razítko, fólie, gravírování, fax, apod.) lze použít tuto verzi logotypu.

Za normálních podmínek by však nemělo být používáno.

Základní logotyp - LOGO NA BAREVNÉM POZADÍ

K dosažení největšího kontrastu mezi logotypem a pozadím lze logotyp umístit na bílý nebo černý podklad.

FISAF logo na podkladové barvě

Základní logotyp - NEPOVOLENÉ TYPY POZADÍ

Logotyp neumísťujte na barevné pozadí, nebo barevné přechody. Vyvarujte se šedých tónů a barev podobných těm, které jsou použity v logotypu.

Nepovolené použití loga FISAF.cz