O Českém svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz,
byl založen roku 1992. Od té doby bez přerušení vychovává generace pohybově nadaných sportovců, ale také zájemce z řad široké sportovní veřejnosti, kteří dál působí jako lektoři ve fitness či školících centrech.

V současnosti jsme organizací s působností v oblasti sportu, fitness a zdravého životního stylu v ČR. Naše činnost se skládá z několika vzájemně propojených sektorů, které dohromady tvoří ucelený systém soutěží a vzdělávání, včetně osvětového programu všeobecné pohybové přípravy dětí školního věku.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz je členem Mezinárodní federace sportovního aerobiku a fitness FISAF International a má právo jako jediný v ČR vyhlašovat soutěže v soutěžních formách aerobiku pro dospělé, juniory, kadety a děti. FISAF.cz sdružuje na 2752 registrovaných členů a 90 sportovních klubů. Propracovaný systém soutěží dělí závodníky, dle jejich výkonnostní úrovně do tří tříd. Vrcholem domácí závodní sezóny je MČR, kterého se každoročně zúčastňují stovky závodníků nejvyšší – tedy 1. VT. Ti nejlepší se pak stávají členy reprezentačního týmu a hájí barvy ČR na závodech s mezinárodní účastí – ME a MS. Soutěžními disciplínami jsou SA, kde se závodí v kategoriích sólo, dua a tria – a fitness, kde závodí týmy aerobikové, stepové a performance aerobik. Další soutěže jsou organizovány pod hlavičkou projektu Česko se hýbe. Projekt je zaměřený na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu dětí ve školách, jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, DDM, školní kluby a další. Její primární náplní a cílem je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež ve věku od 5 do 18 let k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava. Mezi soutěžní disciplíny projektu ČSH patří původně nejstarší soutěžní disciplína svazu SAMC, při kterém se závodnice snaží co nejvěrněji zacvičit sestavu předváděnou lektorem. Až 30členné týmy dětí se mohou předvést s námětovými skladbami z oblasti aerobiku, tance a gymnastiky. O něco náročnější sestavy s obsahem sportovní složky předvádějí závodní týmy ATS. Od roku 2019 se v rámci ČSH koná také ČMP, který je odrazovým můstkem do vyšších výkonnostních tříd pro začínající závodníky SA a fitnessových sestav.

Další nedílnou činností FISAF.cz je Škola fitness profesionálů, která vzdělává a vychovává jak odborníky v podobě trenérů a rozhodčích pro oblast soutěží, tak i lektory různých pohybových aktivit v oblasti kurzů pro širokou veřejnost. Jako moderní vzdělávací organizace v oblasti fitness , sdružujeme ty nejšpičkovější školitele a udáváme nejnovější trendy v oboru. Jako první v ČR jsme získali “Fitness michelinskou hvězdu” – akreditaci Europe Active, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Zájemci o naše kurzy mají na výběr z přípravných kurzů k profesním zkouškám, ale i z velkého množství praktických workshopů. Naše ŠKOLA fitness profesionálů FISAf.cz rekvalifikovala za více jak 30 letou tradici stovky lektorů, zájemci se u nás mohou vzdělávat v mnoha fitness oborech, jako například trenér sportovního aerobiku, instruktor základních pohybových aktivit a jiných oblastech.

Třetím pilířem činnosti FISAF.cz je celonárodní projekt "Děti na startu", který je věnovaný dětem ve věku 4 - 9 let. Zahrnuje děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené i bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Cílem projektu je ve všech probudit radost z pohybu a ukotvit pravidelný pohyb do jejich běžného každodenního života. O tom, že je projekt úspěšný svědčí fakt, že v celkem 14 krajích ČR se v 252 zapojených střediscích pravidelně hýbe více než 10,5 tisíce dětí. Kurzy jsou zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu s rozvojem základní motoriky, obratnosti a rychlosti. Nejde tu o dosahování vysokých cílů, ani soutěžení mezi sebou. Děti hravou formou v kolektivu svých vrstevníků získávají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Moderní a silná základna pro všechny zájemce o sportovní aerobik, zdravý životní styl i kariéru ve fitness. – to je Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video