Český svaz aerobiku a fitness FISAF.CZ partnerem evropského projektu DRAWS

(DRAWS – Doping Raising Awareness among youths in Sport recreational environments)
#DrawToPlayClean

V pátek 16.12. proběhla v Praze v hotelu Augustine závěrečná konference "Your Voice to Europe!“

projektu DRAWS - Doping Raising AWareness among youths in sport recreational  environments, kterého byl Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz národním partnerem v rámci programu Erasmus+. Společně s dalšími partnery z Evropy se podařily vytvořit zajímavé edukační materiály ve formě komiksu, které můžete používat jak ve školách, například v hodinách angličtiny nebo přímo ve sportovních klubech. Zábavnou formou tak můžete děti seznámit s problematikou dopingu, která právě mezi mladistvými v nevýkonnostním sportu roste. Zároveň bychom chtěli moc poděkovat za účast žákům Masarykovy základní školy (Klánovice), kteří s námi sdíleli jejich postoje, názory a zkušenosti, které můžeme předat evropským politikům.

Kdo a proč je součástí projektu?

Konsorcium zahrnuje organizace, které hrají v oblasti sportu různé role. Taková partnerství pak umožňují účinnější implementaci plánovaných opatření.

  • organizace zabývající se rekreačním sportem, jako je Český svaz aerobiku a fitness FISAF, Levski - Sport for all a HAŠK Mladost, které denně pracují s cílovou skupinou projektu (mladí účastníci rekreačního sportu);
  • svazy sportovních federací a národních olympijských výborů, jako je Latvian Sports Federation Council, Lithuanian Union of Sport Federations, Comitato Olimpico Nazionale Italiano a Lega PRO, které jsou velmi aktivní v oblasti prevence dopingu a vzdělávání mladých sportovců;
  • známá mezinárodní instituce, která se zabývá šířením sportovní integrity a hodnot, a to International Olympic Truce Centre;
  • vedoucí akademická instituce s velkými zkušenostmi v oblasti integrity ve sportu a znalostmi v oblasti školení a vzdělávání sportovních aktérů, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Reakce zapojených studentů

Podle mého názoru je správnou cestou výchova od útlého věku než zvyšování trestů. Sportovci by měli mít přístup k více informacím o tom, co doping dělá s jejich tělem a co to znamená v jejich profesi. Každý by měl zvážit, zda mu vítězství za každou cenu pomocí podvádění bude stát za ztrátu důstojnosti, přátelství, cti a dalších příležitostí.
František
Sportovci, kteří užívají doping, mohou mít problémy s játry, srdcem, svaly, mohou mít dokonce rakovinu a mnoho dalších. Domnívám se, že sportovce k užívání dopingu velmi často nutí jejich okolí, aby byli lepší než ostatní. Osobně si ale nedovedu představit, že bych se jako sportovec nechal ovlivnit a souhlasil s užíváním dopingu.
Šimon
Myslím si, že doping je zbytečný a že nám do života nic nepřináší. Naopak nám škodí a může vyvolat závislost.
Magda

A jak toho chceme docílit?

Musíme prohloubit znalosti o dopingu, ukázat, jak se k tomu stavíme, zjistit jaký mají názor na doping přímo mladiství, ukázat jim správnou motivaci ke sportu, aby bylo možné orientovat obsah a maximalizovat účinnost edukačních materiálů.

Navrhli jsme vzdělávací kurzy pro zvýšení povědomí a znalostí o dopingu mezi mládeží v prostředí rekreačního sportu (ve věku 14-19 let).

Vytvořili jsme atraktivní a bezprostřední vzdělávací nástroje o prevenci dopingu, znalostech a zvyšování povědomí v podobě komiksu s aktivním zapojením mladých účastníků z rekreačního prostředí.

Tyto materiály je nutné dále šířit – mezi sportovní kluby, mezi základní a střední školy a mezi rodiče – jenom tak se nám podaří informovat širokou veřejnost a předcházet tak vytvoření pro-dopingové kultury mezi mladistvými v rekreačním sportu.

Zapojené subjekty za FISAF.cz

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Slavětínská 82,
190 14 Praha-Klánovice

Masarykova ZŠ, Klánovice

Slavětínská 200,
Praha – Klánovice, 190 14

Sportovní klub MK Kladno, z.s.

Ludvíka Kuby 783,
27201 Kladno

Za FISAF.cz

Koordinátorky projektu