Soutěže FISAF.cz

Máme několik typů soutěží a výkonnostních tříd.

Typy soutěží

  • Sportovní aerobik 
  • Fitness týmy
  • Aerobic Team Show
  • Soutěžní Aerobic Master Class
  • Česko se hýbe ve školách
  • Českomoravský pohár

Ve sportovním aerobiku a fitness týmech existují soutěže ve třech výkonnostních třídách. V soutěžích SAMC, ATS výkonnostní třídy nejsou. V kategorii 6 – 7 let III. VT a kategorii 28 a více let ve III. VT (fitness aerobik a step týmy), se výkonnostní třídy nevyhodnocují.

Sportovní aerobik

Sportovní aerobik prokazuje schopnost předvést komplex prvků obtížnosti s ostatními pohyby, které vychází z tradičního high impact aerobiku, s vysokou intenzitou a dokonalým provedením, a to vše na vhodný hudební doprovod.

Fitness týmy - aerobik, step

Fitness týmy prokazují schopnost předvést synchron všech pohybů předvedených na hudební doprovod ve více početném týmu. Fitness týmy se dělí na aerobik a step, kde každá kategorie má své specifická kritéria pro tvorbu předvedené choreografie.

Výkonnostní třídy ve sportovním aerobiku a fitness týmech

Výkonnostní třídy rozlišují závodníky podle jejich úrovně pohybových schopností adovedností ve fitness týmech a sportovním aerobiku. Nositelem výkonnostní třídy je jedinec, tj. konkrétní závodník bez ohledu za jaký klub startuje.
Každý závodník má přidělenu jednu VT pro sportovní aerobik a jednu pro fitness týmy.

III. Výkonnostní třída

Soutěž pro začínající závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Nejlepší závodníci z této výkonnostní třídy postupují do II. Výkonnostní třídy.

II. Výkonnostní třída

Soutěž pro pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Nejlepší závodníci z této výkonnostní třídy postupují do I. Výkonnostní třídy.

I. Výkonnostní třída

Soutěž pro nejlepší závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Závodníci jsou nominovaní na mezinárodní soutěže ME a MS dle splněných nominačních pravidel.

Aerobic Team Show - ATS

Aerobic Team Show je soutěž v pódiových skladbách aerobiku, které navazují na tradice hudebně - pohybových kompozic v České republice. Aerobic Team Show chápeme jako schopnost předvést skladbu skupinou cvičenců jako souvislé dynamické cvičení na hudbu.

Česko se hýbe ve školách - ČSH

Soutěž v pohybových skladbách „Česko se hýbe ve školách“. Otevřená soutěž pro děti a mládež je soutěží zaměřenou na tvorbu a předvedení pohybové skladby jako hudebně-pohybové kompozice. Více informací na www.ceskosehybe.cz

Soutěžní Aerobic Master Class - SAMC

Soutěž typu Soutěžní aerobic master class je soutěží jednotlivců, kteří cvičí podle lektora.

Českomoravský pohár - ČMP

Závod ve sportovním aerobikua fitness týmech. ČMP je otevřená soutěž pro závodnice a závodníky z řad dětí od 6 let, mládeže a dospělých. Soutěž je určená pro všechny, kteří nestartovali v I. - III. VT, Aerobic team show (dále jen ATS).

0
Registrovaných klubů
0
Registrovaných závodníků
0
Registrovaných trenérů
0
Registrovaných rozhodčích

Novinky

Na Libeňském zámku se ve čtvrtek večer sportovalo. Respektive oceňovali se ti, kteří v loňském roce sportovali. A úspěšně.…
Celý článek
/SERIÁL/ Kutnohorský deník v době pandemie koronaviru spustil seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku…
Celý článek
Šumperský klub SK D.V. Šumperk objíždí celou republiku a zanechává za sebou skvělé výsledky. První víkendové závody…
Celý článek
Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co…
Celý článek
Top ten Podzimní část soutěží roku 2020 bude vyhodnocena samostatně, tj. za rok 2020. Rok 2021 bude…
Celý článek
Kolem vládního uvolnění opatření spojených s epidemií koronaviru panují zmatky, jasné ale je, že se lidem zjednoduší…
Celý článek