Startovné

Souhrnný přehled poplatků za startovné.

I., II. a III.VT
200 Kč
I.VT - MČR
300 Kč
ATS
registrovaný člen
170 Kč
ATS
NEregistrovaný člen
220 Kč
ATS - MČR (povinná registrace)
250 Kč
ČSH a ČMP - postupové kolo
100 Kč
ČSH a ČMP- finále
150 Kč
SAMC
registrovaný člen
150 Kč
SAMC
NEregistrovaný člen
200Kč
SAMC - platba na místě
Přihláška na místě jen pro závodníky se založeným profilem na http://fisaf.it4sport.cz/
500 Kč
SAMC - MČR
registrovaný člen
200 Kč
SAMC - MČR
NEregistrovaný člen
250 Kč

Poplatek za pozdní přihlášku je +50 Kč za každý den od uzávěrky přihlášek.
To je před konáním závodu 1 měsíc (I.,II. a III.VT) a 14 dní (ATS, SAMC, ČSH, ČMP).

Více informací v platném Soutěžním řádu FISAF.cz.