Rozhodčí

Seznam registrovaných rozhodčích FISAF.cz

Zpětné vazby od rozhodčích Max.1 týden po závodě

Rozhodčí si uchovávají svoje poznámky ze závodů po dobu jednoho týdne. Pokud chce trenér zpětnou vazbu, musí o ni požádat konkrétního rozhodčího. Rozhodčí dává zpětnou vazbu, která se vztahuje jen ke kritériím postu daného rozhodčího.

Zpětnou vazbu mohou podávat rozhodčí dle stávajících pravidel, a to i telefonicky po vzájemné domluvě.

Poskytnutí zpětné vazby záleží na časových možnostech rozhodčího.

Emailem

O zpětnou vazbu lze požádat zasláním emailu na vybranou rozhodčí/ho.

Telefonicky

Vybranou rozhodčí/ho můžete kontaktovat telefonicky. Dle jejich časových možností.

Osobní návštěva

Další formou zpětné vazby je návštěva rozhodčí/ho přímo v klubu, kde se rozhodčí vyjadřuje ke všem hodnotícím kritériím.

Rozbor videa

Třetí možností je zpětná vazba pomocí zaslaného videa, kde rozhodčí opět hodnotí všechna kritéria.

Ceník zpětných vazeb

Rozbor po závodech
email, telefonicky
200 Kč/sestava
Osobní návštěva
600 Kč/hodina
Rozbor videa
500 Kč/sestava