Fisaf Jóga Basic - Základní kurz

Fisaf Jóga Basicje základem vzdělávacího programu FISAF.cz. Po ukončení základního stupně můžete přejít do pokročilého kurzu Instruktora Jógy.

Termíny kurzu:

  • Letní termín 
    Týdenní kurz: 26. - 31. srpna2019

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 5 950 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 55 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO - Písemný test

Okruhy témat pro písemný test vám budou během kurzu lektorem upřesněny. 

  • Po úspěšném absolvování závěrečného testu Vám bude vystaven diplom absolventa. (Diplom Vás neopravňuje k lektorování a není na jeho základě založit živnost.)

Charakteristika:

Základní kurz vzdělávacího programu Instruktor jógy. Osnovy zahrnují převážně témata - co je jóga, úvod do filozofie jógy, anatomii a fyziologii. Jednotlivé učební bloky jsou obohaceny krátkou praxí - praxe "lotosu", základy a principy ásán, ap. Tímto kurzem musí projít každý, kdo chce pokračovat II. stupněm instruktor jógy u FISAF.cz. Tento kurz neopravňuje k lektorování.

Učební plán:

Pohybový aparát člověka, struktura, tvar a funkce jednotlivých kostí a kloubů, svalové kontrakce, funkce svalů, orientace v dějinách i současném stavu jógy, základní filozofické koncepty, jógová anatomie.

Pro koho je kurz určen:

  • Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kteří previdelně cvičí a mají zájem dále se vzdělávat v oblasti jógy
  • Minimální věk: 16 let (z důvodu náročnosti učiva)

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení a obuv na cvičení a případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Michaela Svatošová
Mgr. Andrea Smékalová
Mudr. Jan Šorf
Martin Wagenknecht
Mgr. Markéta Makovská 
Simona Horčičková
Katka Nováková

Navazující kurzy:

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Tento kurz byl pro mne poznáním, že jóga není jen o rozbalení podložky a cvičení ásan, je to mnohem více – je to životní filozofie, souhrn pravidel, kterými by se člověk (nejen jogín) měl v životě řídit. Mnozí očekávali, že bude více jógové praxe; já zastávám názor, že na tomto základním stupni jsou tyto informace včetně základů anatomie zapotřebí. Tyto vědomosti jsou inspirací nejen pro ty, kteří chtějí jít cestou výuky jógy, ale i pro běžně praktikující.
Karel Mlčoch, Přerov
Všichni lektoři předávali vědomosti na vysoké úrovni, Míša Svatošová a Honza Šorf šli v souvislostech a kořenech jógy opravdu do hloubky, takže jsme se někteří občas v sanskrtských pojmech ztráceli… Martin Wagenknecht zase přidával lekcím vtip a humor; Pavla Rozmarová měla těžký úkol předat nám základy anatomie, čehož se myslím v daném rozsahu hodin zhostila na výbornou; Katka Nováková nám mimo Patandžaliho osmidílné stezky a teorie čaker předvedla praktické vedení hodin jógy. Všechny lektory hodnotím na výbornou.
Karel Mlčoch, Přerov
Organizace školení byla na výborné úrovni, zázemí Om Yoga studia, kde kurz probíhal rovněž perfektní – i s možností přespání pro nás „přespolní“.
Karel Mlčoch, Přerov

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů