Školení rozhodčích

Cena kurzu:

5 000 Kč s DPH

V ceně kurzu je zahrnut poplatek 1 000 Kč za absolvování 5 stínových panelů.

18. - 19. 1. 202520 vyučovacích hodin, školení probíhá v čase 9 - 18 hodin. 

Základní informace

Kurz pro školení nových rozhodčích v oblasti aerobiku a fitness je komplexně zaměřen na přípravu účastníků, aby byli schopni spravedlivě a odborně hodnotit soutěže v aerobiku a fitness. Osnovy kurzu pokrývají široké spektrum témat, které zahrnují pravidla a kritéria pro různé soutěžní formy a kategorie, etické aspekty rozhodování, technické indexy a práci s materiály rozhodčích.

Předpokládané znalosti
Pro účast v kurzu pro školení nových rozhodčích v oblasti aerobiku a fitness se obvykle očekává základní znalost aerobiku a fitness, včetně obecného porozumění různým formám a kategoriím soutěží. Doporučuje se, aby účastníci měli předchozí zkušenosti s aerobikem nebo fitness, ať už jako sportovci, trenéři nebo aktivní účastníci. Základní znalosti o pravidlech a struktuře soutěží, stejně jako o technických a uměleckých aspektech sestav, jsou velkým přínosem pro rychlejší pochopení a aplikaci učiva kurzu.

Dále je vhodné, aby účastníci měli zájem o sport a motivaci k učení a rozvoji v oblasti sportovního hodnocení. Předpokládá se také schopnost týmové práce a etického jednání, jelikož rozhodčí musí být schopni nejen spravedlivě a objektivně hodnotit výkony, ale také dodržovat etické normy spojené s touto rolí.

Přestože konkrétní předpokládané znalosti a dovednosti se mohou lišit v závislosti na organizátoru kurzu, obecně se očekává ochota učit se a zapojovat se do diskusí a praktických cvičení, které jsou součástí školení. Aktivní účast a angažovanost během kurzu jsou klíčové pro úspěšné osvojení potřebných dovedností a znalostí pro roli rozhodčího v aerobiku a fitness.

Minimální věk
Účastník kurzu musí splňovat minimální věk 18 let.

Cíl kurzu
Cílem kurzu pro školení nových rozhodčích v oblasti aerobiku a fitness je poskytnout účastníkům komplexní přehled a hluboké porozumění pravidlům, kritériím a etickým zásadám, které jsou nezbytné pro spravedlivé a odborné hodnocení na soutěžích aerobiku a fitness. Kurz je navržen tak, aby účastníkům poskytl teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro roli rozhodčího, a to prostřednictvím detailního studia pravidel, technických a uměleckých kritérií soutěžních forem, etického kodexu a správného používání materiálů rozhodčích.

Účastníci se naučí, jak objektivně posuzovat výkony ve sportovním aerobiku a fitness, s důrazem na spravedlnost, integritu a transparentnost hodnocení. Kurz také zdůrazňuje význam týmové práce a komunikace mezi rozhodčími, stejně jako schopnost vyvíjet a udržovat etické a profesionální chování v rámci sportovního prostředí.

Dále kurz připravuje účastníky na čelit různým výzvám, které mohou při rozhodování nastat, a poskytuje jim nástroje a strategie pro efektivní řešení potenciálních problémů a konfliktů. Úspěšní absolventi kurzu budou schopni aplikovat své znalosti a dovednosti v praxi, což přispěje k rozvoji a podpoře sportu aerobiku a fitness na soutěžní úrovni.

V neposlední řadě kurz usiluje o rozvoj osobního růstu a profesionálního postavení účastníků, motivuje je k neustálému vzdělávání a zdokonalování v oblasti sportovního rozhodování. Cílem je, aby se účastníci stali respektovanými a kompetentními rozhodčími, kteří přispívají k pozitivnímu a spravedlivému sportovnímu prostředí.

Zaměření kurzu
Kurz pro školení nových rozhodčích v oblasti aerobiku a fitness je pečlivě navržen tak, aby pokryl všechny klíčové aspekty potřebné pro efektivní a spravedlivé hodnocení soutěží. Jeho obsah je rozdělen do několika základních tematických bloků, které účastníkům poskytují komplexní přehled o všem, co potřebují vědět, aby se stali kompetentními rozhodčími v tomto dynamickém sportovním odvětví.

Obsah kurzu

 • Pravidla Aerobic team show
 • Artistic kritéria soutěžních forem aerobiku
 • Systém soutěží, řády, etický kodex, práce s materiály rozhodčích, pravidla SAMC
 • Specifika kategorie fitness aerobik
 • Aerobní kritéria sestav sportovního aerobiku
 • Pravidla fitness II. a III. VT
 • Specifika kategorie fitness step
 • Pravidla sportovního aerobiku II. a III. VT
 • Technický index
 • Technická kritéria soutěžních forem aerobiku

Místo konání

Celé školení probíhá na území města Prahy. 

 • Český svaz aerobiku a fitness FISAf.cz, Ohradské náměstí 1628/7A, Praha 5, 155 00
  Doprava: Parkování je možné zdarma v obytné zóně, avšak počet parkovacích míst je omezený. Pokud dáváte přednost veřejné dopravě, autobusové zastávky Ohradské náměstí a Červeňanského jsou vám k dispozici. Pro cestování metrem se jako nejbližší stanice nabízejí Luka a Nové Butovice.

Stínové panely: jsou uskutečněny na jednotlivých soutěžích dle termínového kalendáře soutěží FISAF.cz

Lektorský tým

Žaneta Janalíková

lektorka

Mgr. Jana Zachariášová

lektorka

Hana Šulcová

stínový panel

Závěrečná zkouška

Certifikovaný rozhodčí 3. stupně

 •  absolvování kurzu rozhodčích v plném rozsahu
 • splnění testů z pravidel (SAMC, ATS, ČMP, ČSH)
 • splnění stínového panelu v celém závodě (1X SAMC, ATS, ČMP, ČSH)

Certifikovaný rozhodčí 2. stupně

 • povinnost dřívějšího splnění rozhodčího 3. stupně (případně současně s 2. stupněm)
 • absolvování kurzu rozhodčích v plném rozsahu
 • splnění testů z pravidel (SA a fitness II. a III. VT)
 • splnění dvou stínových panelů v celém závodě (tj. 2x SA pro II. VT, 2x SA pro III. VT, 2x fitness pro II. VT a 2x fitness pro III. VT)

Certifikovaný rozhodčí 1. stupně

 • možnost plnění až po min. 2 letech rozhodování v soutěžích II. a III. VT a min. 8 závodech
  (ve výjimečných případech je možné časovou dotaci zkrátit)
 • splnění testů z pravidel (SA a fitness I. VT)
 • splnění stínových panelů v celém závodě (2x SA I. VT, 2x fitness I. VT)

Do kdy musím zkoušky splnit?

Nový rozhodčí musí splnit testy do jednoho roku po absolvování školení.

Kdo je vedoucí stínového panelu?

Pro přihlášení do stínového panelu kontaktujte: Hana Šulcová, tel. 602 233 505, e-mail: hankasulcova@seznam.cz

Na jak dlouho platí školení?

Doškolení rozhodčích všech VT – je povinné jednou ročně.

Přihláška na kurz