Trenér sportovního aerobiku

Přípravný kurz na profesní zkoušku

Cena kurzu:

19 500 Kč s DPH

Kurz je složen z několika víkendů:
TRENÉR SPORTOVNÍHO AEROBIKU - 5 víkendů (100 hodin prezenčně)

ZIMNÍ TERMÍN

1. část30. 11. - 1. 12. 2024
2. část18. - 19. 1. 2025
3. část1. - 2. 2. 2025
4. část8. - 9. 2. 2025
5. část1. - 2. 3. 2025

Základní informace

Přípravný kurz k profesní zkoušce trenéra sportovního aerobiku je komplexní vzdělávací program zaměřený na rozvoj odborných znalostí a dovedností potřebných pro efektivní vedení tréninku a soutěží ve sportovním aerobiku. Kurz pokrývá širokou škálu témat, od orientace v pedagogice sportu, přes stimulaci pohybových schopností, nácvik technických a akrobatických prvků, tvorbu choreografie, psychologickou přípravu, plánování a řízení tréninku, až po aplikaci pravidel a etických principů sportu. Důraz je kladen také na bezpečnost, prevenci úrazů, poskytování první pomoci a poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Kurz připravuje účastníky na získání profesní kvalifikace trenéra sportovního aerobiku, což jim umožní vést tréninky a soutěže na profesionální úrovni.

Předpokládané znalosti
Doporučujeme mít alespoň základní pochopení anatomie a fyziologie těla, které jste mohli získat během vašeho předchozího studia. Pokud takové vzdělání nemáte, vřele doporučujeme absolvovat náš kurz FITNESS ZÁKLAD, abyste si osvojili potřebné znalosti.

Minimální věk a zdravotní stav
Pro účast na kurzu je vyžadován minimální věk 18 let. Doporučujeme, aby uchazeči byli fyzicky zdatní a měli dobrý zdravotní stav.

Cíl kurzu
Připravit Vás na úspěšné absolvování profesní zkoušky Trenéra sportovního aerobiku

Studijní materiály
Tištěné autorské materiály v ceně kurzu.

Obsah kurzu

 • Stimulace pohybových schopností ve sportovním aerobiku
 • Nácvik prvků obtížnosti a akrobatických prvků ve sportovním aerobiku

 • Tvorba choreografie sestav ve sportovním aerobiku

 • Psychologická příprava ve sportovním aerobiku

 • Plánování a řízení sportovního tréninku ve sportovním aerobiku
 • Aplikace pravidel sportovního aerobiku a souvisejících předpisů, včetně etických, do tréninku i soutěží sportovního aerobiku
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovním tréninku a soutěžích sportovního aerobiku
 • Poskytování první pomoci při sportovním tréninku a soutěžích
 • Poskytování základního poradenství v oblasti životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu při sportovním tréninku a soutěžích ve sportovním aerobiku
 • ANATOMIE A FYZIOLOGIE (není obsahem tohoto kurzu) - Samostatný kurz FITNESS ZÁKLAD

Cílem zkoušky je ověřit, zda kandidáti rozumí učivu a jsou schopni kompetentně vést lekce pro klienty různých věkových skupin. Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část a je uskutečňována v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací, což zajišťuje jednotné podmínky a metody hodnocení pro všechny uchazeče napříč různými vzdělávacími institucemi.

Zkouška je organizována Hospodářskou komorou České republiky prostřednictvím České komory fitness, z.s.

Místo konání

Celé školení probíhá na území města Prahy. 

 • Český svaz aerobiku a fitness FISAf.cz, Ohradské náměstí 1628/7A, Praha 5, 155 00
  Doprava: Parkování je možné zdarma v obytné zóně, avšak počet parkovacích míst je omezený. Pokud dáváte přednost veřejné dopravě, autobusové zastávky Ohradské náměstí a Červeňanského jsou vám k dispozici. Pro cestování metrem se jako nejbližší stanice nabízejí Luka a Nové Butovice.

Přihláška na kurz