Trenér sportovního aerobiku II. třídy 

Číslo akreditace: č.j.060/2019-50, platnost do: 17. 6. 2022

Praktický kurz navazující na KURZ FITNESS ZÁKLAD - praktický základ.

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. 

VÍME JAK TRÉNOVAT!

Ve kterých termínech kurz probíhá?

  • termín kurzu plánujeme na podzim 2022

Kolik to stojí?

12 500,- Kč

 

Přihlašte se zde:

Jaké jsou vstupní předpoklady?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č.561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou na vstup do kurzu je absolvování kurzu FITNESS ZÁKLAD – teoretický základ nebo splnění písemného přijímacího (rozdílového) testu. Písemný test je realizován přímo v kanceláří FISAF.cz.  

Termín splnění testu:

Nejpozději týden před nástupem do specializovaného kurzu po dohodě (PO-PÁ 8-15 hodin), tel: 777 668 213 nebo jana.hubacova@fisaf.cz.

Cena: 900,- Kč (platba na místě)

Před přihlášením na kurz doporučujeme mít zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient.

Co získám?

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky od nás získáte Osvědčení k vystavení ŽL pro pracovní činnost Trenér sport. aerobiku II. třídy. 

Časová dotace:

100 hodin

Závěrečná zkouška:

Teoretická: Rozbor sestav sportovního aerobiku - jedná se o rozbor dvou libovolných sestav stejné věkové a výkonnostní úrovně ve sportovním aerobiku a jejich srovnání. Součástí rozboru je i vytvoření FRF záznamu obou sestav, zakreslení aerobních vazeb mezi prvky a nákres prostorové choreografie.

  • Závěrečná zkouška je zpoplatněna částkou 600,- Kč na účet nejpozději do termínu skončení kurzu.

Další informace obdržíte během kurzu. ROZBOR JE NUTNO ODEVZDAT DO PŮL ROKU OD SKONČENÍ KURZU HLAVNÍ LEKTORCE PaedDr. Janě Hájkové.

Podpora ve studiu:

PORTÁL FISAF.cz - najdete zde spoustu praktických materiálů ke studiu i pro svou budoucí praxi a po úspěšném složení závěrečné zkoušky si tady můžete vytisknout absolventský diplom. www.fisaf-portal.cz

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení, obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

PaedDr. Jana Hájková - vedoucí rekvalifikace
Mgr. Jana Zachariášová
Hana Šulcová
PaedDr. Dagmar Zitová
Mgr. Barbora Ptáčková
Bc. Margarita Iliopulu, DiS.

Mgr. Veronika Buriš

PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Eva Fajfrlíková

Jak kurz hodnotí jeho absolventi?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů