Trenér sportovního aerobiku II. třídy - Pokročilý kurz + Workshop

Číslo akreditace: č.j.041/2016-50, platnost do: 23. 6. 2019

 

Pro účast v kurzu je potřeba nejdříve absolvovat základní kurz Fitness Core. Tento kurz může být nahrazen předchozím vzděláním podobného charakteru.

Termíny kurzu:

 • momentálně nemáme žádný termín

Přihláška do kurzu:

V položkách formuláře zaškrtněne vybraný termín školení. (v případě, že jsou položky prázdné, termín školení nebyl vypsán)

 

Cena: 10 450 Kč

Při nástupu do kurzu obdržíte skripta v tištěné podobě.

Časová náročnost: 100 vyučovacích hodin

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Závěrečná zkouška: ANO

 • Teoretická: Rozbor sestav sportovního aerobiku - jedná se o rozbor dvou libovolných sestav stejné věkové a výkonnostní úrovně ve sportovním aerobiku a jejich srovnání. Součástí rozboru je i vytvoření FRF záznamu obou sestav, zakreslení aerobních vazeb mezi prvky a nákres prostorové choreografie.

Další informace obdržíte během kurzu.
ROZBOR JE NUTNO ODEVZDAT DO PŮL ROKU OD SKONČENÍ KURZU HLAVNÍ LEKTORCE PaedDr. Janě Hájkové.

Charakteristika:

Hlavním cílem vzdělávací akce Trenér sportovního aerobiku je zachytit veškerou problematiku sportovního tréninku jednotlivých věkových a výkonnostních kategorií závodníků v soutěžních formách.

Učební plán:

 • Sport, sportovní výkon, sportovní trénink
 • Kondiční složka ST, koordinace, flexibilita
 • Výživa
 • Soutěže FISAF.CZ, FRF, pravidla SAMC, ATS
 • Technický index, pravidla SA
 • Pravidla fitness
 • Silové, vytrvalostní a rychlostní schopnosti
 • Technická a taktická složka ST
 • Sportovní předpříprava - pohybové schopnosti a dovednosti
 • Sportovní trénink jako pedagogický proces
 • Anatomie
 • Fyziologie zátěže
 • Kineziologie
 • Motoricko funkční příprava
 • Aerobní sekvence, technika a metodika
 • Etapy ST, stavba a plánování ST
 • Zatížení, zotavení, diagnostika ST
 • Baletní příprava pro začátečníky
 • Držení těla
 • Základy choreografie
 • Hudebně pohybové vztahy, využití hudby

Pro koho je kurz určen:

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zkušenost se skupinovým cvičením posilovacích forem jako klient. 

a kteří buď:

 • složili zkoušky z kurzu FISAF FITNESS CORE
 • nebo mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru - vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia.

Před přihlášením na kurz doporučujeme mít zkušenost se sportovním prostředím.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

PaedDr. Jana Hájková
Mgr. Jana Zachariášová
Hana Šulcová
Dagmar Zitová
Barbora Ptáčková
RNDr. Pavel Suchánek
PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Martina Wudyová

Jak kurz hodnotí účastníci školení?

Navazující kurzy:

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.