TRENÉR SPORTOVNÍHO AEROBIKU

číslo akreditace: MSMT-7433/2022/2022-5 - platnost do říjen 2025, NSK 74-030-M

Co se naučíte

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Budete se umět orientovat v anatomii a fyziologii člověka se zaměřením na sportovní aerobik. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. Kurz Vás kompletně připraví na zkoušku z Profesní kvalifikace pro pracovní činnost Trenér sportovního aerobiku.

Vyžadujeme 80% účast na online přednáškách i na praktické části. Doporučujeme vzhledem k úspěšnému zvládnutí záverečné zkoušky výuku absolvovat na 100%. Z chybějící výuky je nutné se předem omluvit.

Minimální věk 18 let

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro absolvování je již vaše osobní zkušenost s jógou např. na komerčních lekcích. 

Způsobilost pohybového aparátu

Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje  způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý fyzická i zdravotní stav. 

Nejbližší termín školení

14. září - 10. prosinec 2023

14. - 17.9., 22. - 23.9., 8. - 10. září, 17. - 19. listopad, 25. - 26. listopad, 9. - 10. prosinec

Místo konání: 

Školící a klubové centrum, Ohradské nám.7a/1628, P-5

Cena kurzu:

21 500 Kč

Závěrečná zkouška

Profesní zkouška

Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést tréninky sportovního aerobiku.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické a probíhá v souladu se standardy NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školícími institucemi.
Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky je 3 267,- Kč. 

Osnovy rekvalifikace

  • Anatomie a fyziologie
  • Praxe sportovního tréninku v soutěžních formách aerobiku
  • Práce s věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků.
  • Vedení tréninku, jeho etapy, stavba i plánování.
  • Choreografie a využití hudby.
  • Základy anatomie a fyziologie zátěže
  • Fitness výživa
  • Psychologie
  • Pravidla sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd

Kurzem Vás budou provázet

Lektorský tým

Trenér sportovního aerobiku - vedoucí rekvalifikace, garant vzdělávacího systému FISAF.cz
Děti na startu
Fitness základ - anatomie
Trenér sportovního aerobiku
Trenér sport. aerobiku
Instruktor dětí a mládeže, vedoucí rekvalifikace
Trenér sportovního aerobiku

Mgr. Veronika Buriš

lektorka
Trenér sportovního aerobiku
Trenér sportovního aerobiku