Trenér sportovního aerobiku - přípravný kurz na Profesní zkoušku - NSK 74-030-M

č.j. MŠMT-7433/2022-5. říjen 2022

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Budete se umět orientovat v anatomii a fyziologii člověka se zaměřením na sportovní aerobik. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. Kurz Vás kompletně připraví na zkoušku z Profesní kvalifikace pro pracovní činnost Trenér sportovního aerobiku.

VÍME JAK TRÉNOVAT!

PROPLACENÍ KURZOVNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRÁCE 

V případě zájmu o celou rekvalifikaci, naše kurzy lze hradit z fondů Úřadu práce. Rekvalifikační kurzy MŠMT, které nabízíme, je možné proplácet po dohodě s ÚŘADEM PRÁCE. Nejdříve se informujte na ÚP v místě bydliště,  zda-li Vám proplacení jeho prostřednictvím umožní. 

Pokud ÚP souhlasí, potvrdíme Vám veškeré dokumenty a budeme očekávat smlouvu, kterou se ÚP zaváže, že nám po vašem úspěšném absolutoriu kurzovné uhradí.  Zároveň s Vámi uzavřeme smlouvu, že v případě neúspěšného absolvování rekvalifikace nám kurz uhradíte přímo Vy. Chráníme se tím, abychom o kurzovné nepřišli.  

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře níže.

Ve kterých termínech kurz probíhá?

14. - 17.9. + 22. - 23.9. Fitness základ (anatomie 55 hodin, online), po dohodě možno absolvovat Fitness základ již v lednu 2023.

Teoreticko-praktická část:

8. - 10. září - 1. část

17. - 19. listopad - 2. část

25. - 26. listopad - 3. část

9. - 10. prosinec - 4. část

 

Kolik to stojí?

21 500,- Kč

6 550,- Kč Fitness základ + 14 950,- Kč teoreticko-praktická část. Kurzovné lze platit na splátky (bez navýšení ceny) po celou dobu konání kurzu. V případě placení přes Úřad práce nás kontaktujte. 

 

Přihlašte se zde:

Jaké jsou vstupní předpoklady?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje  způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý zdravotní stav. 

V případě, že zájemce předloží diplom nebo jiné potvrzení o zkoušce z anatomie a fyziologie (Bc., Mgr., MUDr.) nemusí absolvovat prvních 55 hodin Fitness základu. V tomto případě nás kontaktujte nás předem na tel. 777 668 213 nebo na emailové adrese: jana.hubacova@fisaf.cz.

Upozornění: Ze zkušenosti z minulých kurzů přesto doporučujeme absolvovat náš kurz Fitness základ, který je maximálně koncipován tak, aby studenti co nejlépe v praktických lekcích zvládli rekvalifikační kurz a nebyl ohrožen úspěšný průběh závěrečné zkoušky. 

Co získám?

Náš přípravný kurz Vám pomůže zvládnout Profesní zkoušku pro oblast Trenér sportovního aerobiku.

Níže najdete informace, které vám upřesní co vše musíte umět pro úspěšné zvládnutí Profesní zkoušky a získání živnostenkého listu:

Profesní zkouška

* Znalosti o anatomii, fyziologii pohybové soustavě člověka. První část kurzu (55 hodin) je vedena distanční formou v kombinaci s prezenční formou (závěrečná zkouška), prostřednictvím videokonference s lektorem. Videokonference je přístupná ze všech zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač s přístupem internetu).

* Po celou dobu rekvalifikace samozřejmostí podpora studentů od lektora kurzu (interaktivní komunikace) a podpora studentů přes PORTÁL FISAF.cz (praktické materiály, skripta, chat studentů, online diplom).

* Vyžadujeme 80% účast na online přednáškách i na praktické části.     Doporučujeme vzhledem k úspěšnému zvládnutí záverečné zkoušky       výuku absolvovat na 100%. Z chybějící výuky je nutné se předem             omluvit.

* V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. 

Časová dotace:

155 hodin

Závěrečná zkouška - Profesní zkouška:

Zkouška má prověřit schopnosti a znalosti uchazeče, zda pochopil probíranou látku a je schopen zodpovědně vést tréninky sportovního aerobiku.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické a probíhá v souladu se standardy NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ a jejím cílem je zaručit stejné podmínky a přístupy u zkoušek pro všechny uchazeče napříč všemi školícími institucemi.
Zkoušku pořádá Hospodářská komora ČR prostřednictvím České komory fitness z.s. a má vlastní zpoplatnění, které není součástí kurzovného. Cena zkoušky je 3 267,- Kč. 

Platí pro absolventy rekvalifikace v roce 2022:

Teoretická: rozbor sestav sportovního aerobiku - jedná se o rozbor dvou libovolných sestav stejné věkové a výkonnostní úrovně ve sportovním aerobiku a jejich srovnání. Součástí rozboru je i vytvoření FRF záznamu obou sestav, zakreslení aerobních vazeb mezi prvky a nákres prostorové choreografie.

Další informace obdržíte během kurzu. ROZBOR JE NUTNO ODEVZDAT do 6 měsíců od skončení rekvalifikace hlavní lektorce PaedDr. Janě Hájkové.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení, obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

PaedDr. Jana Hájková - vedoucí rekvalifikace

PhDr. Andrea Hašková - lektor anatomie a fyziologie

Mgr. Jana Zachariášová
Hana Šulcová
PaedDr. Dagmar Zitová
Mgr. Barbora Ptáčková
Mgr. Margarita Iliopulu, DiS. 

Mgr. Veronika Buriš

PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Eva Fajfrlíková

Jak kurz hodnotí jeho absolventi?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.