Trenér sportovního aerobiku II. třídy 

Číslo akreditace: č.j.060/2019-50, platnost do: 17. 6. 2022

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. 

VÍME JAK TRÉNOVAT!

Ve kterých termínech kurz probíhá?

Připravujeme termín...

 

Kolik to stojí?

21 500,- Kč

6 550,- Kč Fitness základ + 14 950,- Kč teoreticko-praktická část. Kurzovné lze platit na splátky (bez navýšení ceny) po celou dobu konání kurzu. V případě placení přes Úřad práce nás kontaktujte. 

 

Přihlašte se zde:

Jaké jsou vstupní předpoklady?

Do kurzu jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 18 let, mají ukončené střední vzdělání dle Zák. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ve vstupním dotazníku rekvalifikace účastník potvrzuje  způsobilost pohybového aparátu k vykonávání praktických cvičení a dobrý zdravotní stav. 

V případě, že zájemce předloží diplom nebo jiné potvrzení o zkoušce z anatomie a fyziologie (Bc., Mgr., MUDr.) nemusí absolvovat prvních 55 hodin Fitness základu. V tomto případě nás kontaktujte nás předem na tel. 777 668 213 nebo na emailové adrese: jana.hubacova@fisaf.cz.

Upozornění: Ze zkušenosti z minulých kurzů přesto doporučujeme absolvovat náš kurz Fitness základ, který je maximálně koncipován tak, aby studenti co nejlépe v praktických lekcích zvládli rekvalifikační kurz a nebyl ohrožen úspěšný průběh závěrečné zkoušky. 

Co získám?

Znalosti o anatomii, fyziologii pohybové soustavě člověka. První část kurzu (55 hodin) je vedena distanční formou v kombinaci s prezenční formou (závěrečná zkouška), prostřednictvím videokonference s lektorem. Videokonference je přístupná ze všech zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač s přístupem internetu).

Po celou dobu rekvalifikace samozřejmostí podpora studentů od lektora kurzu (interaktivní komunikace) a podpora studentů přes PORTÁL FISAF.cz (praktické materiály, skripta, chat studentů, online diplom).

Vyžadujeme 80% účast na online přednáškách i na praktické části.     Doporučujeme vzhledem k úspěšnému zvládnutí záverečné zkoušky       výuku absolvovat na 100%. Z chybějící výuky je nutné se předem             omluvit.

V tomto kurzu se naučíte nebo zdokonalíte v praxi sportovního tréninku soutěžních forem aerobiku. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly sportovního aerobiku všech výkonnostních tříd. Naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, fitness výživy a psychologická příprava závodníka. 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky od nás získáte Osvědčení k vystavení ŽL pro pracovní činnost Trenér sport. aerobiku II. třídy. 

Časová dotace:

155 hodin

Závěrečná zkouška:

Teoretická: rozbor sestav sportovního aerobiku - jedná se o rozbor dvou libovolných sestav stejné věkové a výkonnostní úrovně ve sportovním aerobiku a jejich srovnání. Součástí rozboru je i vytvoření FRF záznamu obou sestav, zakreslení aerobních vazeb mezi prvky a nákres prostorové choreografie.

Další informace obdržíte během kurzu. ROZBOR JE NUTNO ODEVZDAT do 6 měsíců od skončení rekvalifikace hlavní lektorce PaedDr. Janě Hájkové.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení, obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

PaedDr. Jana Hájková - vedoucí rekvalifikace

PhDr. Andrea Hašková - lektor anatomie a fyziologie

Mgr. Jana Zachariášová
Hana Šulcová
PaedDr. Dagmar Zitová
Mgr. Barbora Ptáčková
Mgr. Margarita Iliopulu, DiS. 

Mgr. Veronika Buriš

PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Eva Fajfrlíková

Jak kurz hodnotí jeho absolventi?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů