Instruktor základních pohybových aktivit 

Přípravný kurz na profesní zkoušku

Cena kurzu:

16 500 Kč s DPH

Kurz je složen z několika víkendů:
INTRUKTOR ZÁKLADNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT - 5 víkendů (77 hodin prezenčně a 4 hodiny online)

Podzim 2024

1. část5. - 6. 10. 2024
2. část18. - 20. 10. 2024
3. část2. - 3. 11. 2024
4. část16. - 17. 11. 2024
5. část30. 11. - 1. 12. 2024
Profesní zkouška1. 12. 2024 9:00 – 16:00

Podzim 2025

1. část4. - 5. 10. 2025
2. část17. - 19. 10. 2025
3. část7. - 9. 11. 2025
4. část21. - 23. 11. 2025
5. část6. - 7. 12. 2025
Profesní zkouška7. 12. 2025

Jedná se o rychlou a efektivní přípravu na profesní zkoušky, která je oproti akreditovaným kurzům MŠMT zaměřena především na praktické dovednosti, nikoli na splnění povinných hodin. Nabízíme mnoho praktických lekcí, které vám umožní získat potřebné znalosti a dovednosti v kratším čase. Docházka není povinná a je zcela na vás, jak si svůj čas rozvrhnete. Navíc obdržíte kvalitní studijní materiály ve formě skript.

Základní informace

Chcete vést cvičební lekce pro děti, mládež nebo dospělé a stát se v tomto oboru opravdovým profesionálem? Cesta k tomu vede přes profesní zkoušku. Pokud však máte obavy, že na ni nejste dostatečně připraveni, máme pro vás ideální řešení: přípravný kurz na profesní zkoušku Instruktor základních pohybových aktivit. Díky tomuto kurzu získáte nejen kompletní přípravu, teoretickou i praktickou, pod vedením špičkových lektorů, ale také řadu dalších výhod.

V rámci kurzu se naučíte efektivně pracovat s různými věkovými skupinami. Seznámíte se také se základy gymnastiky, atletiky, míčových her, tance, jógy a efektivním využitím různého nářadí a náčiní.

Kurz vám nabídne inspiraci z netradičních sportů a naučí vás, jak rozvíjet pohybové schopnosti účastníků, stejně jako jak je vést k osvojení nových pohybových dovedností. Z kurzu si odnesete bohatou sbírku her a soutěží, které můžete využít ve svých lekcích.

Důležitou součástí kurzu je také seznámení se základy výživy, psychologie, didaktiky a první pomoci, což vám poskytne kompletní přehled důležitých aspektů vedení cvičebních lekcí pro jakoukoli cílovou skupinu. Díky tomu budou vaši účastníci všestranně připraveni pro další sportovní zaměření.

Co dělá tento kurz jedinečným, je jeho obsah, na kterém se podílí velký tým zkušených odborníků. Díky tomu získáte přístup k nejnovějším poznatkům a metodám v oblasti pohybové aktivity. Pokud máte ambice vést kvalitní a inspirativní cvičební lekce, tento kurz je pro vás tou správnou volbou.

Předpokládané znalosti
Pro zúčastnění se tohoto kurzu  doporučujeme mít alespoň základní pochopení anatomie a fyziologie těla, které jste mohli získat během vašeho předchozího studia. Pokud takové vzdělání nemáte, vřele doporučujeme absolvovat náš kurz FITNESS ZÁKLAD, abyste si osvojili potřebné znalosti.

Minimální věk a zdravotní stav
Pro účast na kurzu je vyžadován minimální věk 18 let. Doporučujeme, aby uchazeči byli fyzicky zdatní a měli dobrý zdravotní stav. Dále je nutné splnit vzdělávací požadavky stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o:
- střední vzdělání s délkou studia 1–2 roky,
- střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 2–3 roky,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou s čtyřletou délkou studia.

Cíl kurzu
Přípravný kurz Vás kompletně připraví pro složení zkoušky z Profesní kvalifikace pro pracovní činnost Instruktor základních pohybových aktivit.

Studijní materiály
Tištěné autorské materiály v ceně kurzu.

Obsah kurzu

 • VĚKOVÉ ZÁKONITOSTI
 • VĚKOVÁ OBDOBÍ Z HLEDISKA ZÁKONITOSTÍ – K ČEMU JE NUTNÉ PŘIHLÍŽET
 • POHYBOVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
 • METODIKA A DIDAKTIKA CVIČEBNÍ LEKCE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY
 • GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVA

 • TANEČNÍ A POHYBOVÁ PŘÍPRAVA, ZÁKLADY CHOREOGRAFIE

 • VYUŽITÍ NÁČINÍ A NÁŘADÍ

 • ATLETICKÁ PŘÍPRAVA (ATLETICKÉ DOVEDNOSTI)
 • MÍČOVÉ HRY
 • NETRADIČNÍ SPORTY
 • VÝŽIVA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
 • ZDRAVOTNÍ HLEDISKA CVIČENÍ
 • PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY
 • ANATOMIE A FYZIOLOGIE (není obsahem tohoto kurzu) - Samostatný kurz FITNESS ZÁKLAD

Cílem zkoušky je ověřit, zda kandidáti rozumí učivu a jsou schopni kompetentně vést lekce pro klienty různých věkových skupin. Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část a je uskutečňována v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací, což zajišťuje jednotné podmínky a metody hodnocení pro všechny uchazeče napříč různými vzdělávacími institucemi.

Zkouška je organizována Hospodářskou komorou České republiky prostřednictvím České komory fitness, z.s., a je spojena s poplatkem ve výši 3 630 Kč, který není zahrnut v ceně kurzu.

Lektorský tým

Lektorka a autorizovaná osoba pro profesní zkoušku Instruktor základních pohybových aktivit

Mgr. Jana Bízková

autorizovaná osoba pro profesní zkoušku

PaedDr. Jana Hájková

autorizovaná osoba pro profesní zkoušku

Mgr. Kateřina Kolbová

lektorka

MUDr. Jan Pospíšil

Koordinátor lektorů první pomoci ČK

JUDr. Linda Šrobová

lektorka

Lenka Tydlitátová

lektorka

Místa konání

Celé školení probíhá na území města Prahy. Střídají se nám 3 lokality během jednotlivých víkendů.

Hodnocení kurzu

Všichni lektoři (a že jich bylo hodně) byli skvělí a byli pro mne obrovskou motivací a velkým přínosem. Můj velký dík tedy patří i jim. Za dva víkendy jsem se naučila spoustu věcí, které ve své profesi velmi ocením a uplatním. Určitě to pro mne nebyl poslední kurz u Fisaf, proto zůstávám v kontaktu a budu se moc těšit na další kurzy a spolupráci:-).
Kurz byl naprosto famózní! Kdo miluje sport a práci s dětmi, vřele doporučuji. Kurz je skvělým doplněním znalostí, jak pro pedagogy, tak pro jakékoliv sporťáky, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží. Již jsem prošla jinými kurzy a workshopy, ale žádný mi nedal tolik nových poznatků, a to především praktických, metodické zásoby, znalostí...Myslím, že ani studenti na vysoké škole nemají možnost projít tolika praktickými ukázkami, které si mohou sami vyzkoušet. Děkuji FISAFu za organizaci!
Já jsem osobně nadšená, super lektoři - profesionálové. Hlavně jsou všichni nadšeni s touhou něco nového a dobrého předat, to mě baví, že tam není nikdo znuděný. Na těchto lekcích se seznamuji s hudbou a pohybem (jsem spíše: míčová, základy atletiky,.....) a zjišťuji, že je to bezva zařazovat. Lektoři, kteří vidí trochu "trdlo" na hudbu, tak to nevzdávají, to je bezva. To bych chtěla, aby se cítily při sportu i jiných činnostech DĚTI, kteým něco nejde, ale nikdo to s nimi nevzdává...... a budou se samy nad sebou zasmát a zkoušet to dál. Mně to hlavně baví a vracím se k něčemu, co jsem v dětství chtěla dělat a z různých důvodů/okolností jsem se práci s dětmi a "tělocviku" nevěnovala. Tak proč né proč po čtyřicítce :). DĚKUJI ORGANIZÁTORŮM

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přihláška na kurz