1. říjen – poslední volná místa na workshopu Využití cvičebních poloh vycházejících z psychomotorické ontogeneze

Účastníci kurzu se seznámí s psychomotorickým vývojem jedince (od nitroděložního vývoje do období samostatné chůze a dále ke stoji na jedné dolní končetině), vyzkouší si, jaké svalové skupiny se v jednotlivých modelech zapojují a proč může být užitečné zařadit cvičební polohy vycházející z těchto modelů v pozdějším věku u dětí i dospělých.

Cílová skupina: pro instruktory pohybových aktivit dětí i dospělých.

Přihláška: https://bit.ly/3eRAbT7

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře