Aktuální informace ke kolektivní smlouvě pro sportovní subjekty s OSA a Intergram

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a ji-ných autorských děl s Ochranným svazem autorským – OSA a nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouvy pokrývají všechny subjekty sportovního prostředí ČR, definované v přílohách smluv, včetně všech členských organizací ČUS. Dle dodatku č. 2 s OSA se smlouva automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví. Smlouva je v současnosti platná minimálně do 31.12.2017. Smlouva se společností Intergram je uzavřena na dobu neurčitou.

Ze smluv vyplývá, že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích všeho druhu. Výjimkou užití jsou společenské a kulturních akce, jako koncerty, taneční zábavy apod., nebo produkce hudby na ubytovacích zařízení provozovaných podnikatelsky. V žádném případě se smlouva nevztahuje na subjekty, které nejsou založeny jako spol-ky, byť působí ve sportu, či jsou členy SK, TJ či svazu ( např. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu – cvičitel aerobiku, obchodní společnosti – akciová společnost, s.r.o. apod.)

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.