Aktuální opatření COVID ve vztahu ke sportu

Aktualizace 4. ledna 2022

Organizovaný amatérský sport (soutěže, závody) – pořádání utkání, závodů a soutěží je umožněno obecně dle čl. I/14 MO služby ve vztahu ke sportovcům, rozhodčím, realizačním týmům apod., a to s limitací počtu společně sportujících osob, a to na 100. Nadále platí, že subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat dodržování podmínek, avšak pouze v případě nepravidelných aktivit či pravidelných aktivit s proměnlivým kolektivem (sportovní utkání, závod, soutěž apod.), kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob[1] (pro účely těchto činností má pak výsledek RT-PCR testu platnost 7 dní – !!! pouze do 18 let věku !!!). Jde-li o akce do 20 osob kontroluje se pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (bez ohledu na věk).

Diváci – účast diváků je upravena v čl. I/13 MO služby, kdy je třeba dodržet stanovené podmínky ve vztahu k prokazování bezinfekčnosti diváků – pořadatel je povinen kontrolovat dodržování podmínek a účastník je povinen dodržení podmínek prokázat. Maximální počet diváků 1.000.

Účast na soutěžích (závodník, trenér)

 1. Závodníci do 12ti let se nemusí prokazovat bezinfekčností
 2. Závodníci 12 – 18 let se prokazují buď ukončeným očkováním, prodělanou nemocí nebo PCR testem s platností 7 dní (aplikace TEČKA)
 3. Závodníci a trenéři nad 18 let se mohou prokázat pouze ukončeným očkováním nebo prodělanou nemocí COVID bez výjimky (aplikace TEČKA)
 4. Osoby „rozočkované“ se mohou prokázat také PCR testem s platností 7 dní

Skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem
v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit
a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)

Účast na soutěžích pro diváky

 • Pro diváky platí stejné podmínky, jako pro závodníky a trenéry viz výše.
 • Platnost PCR testů je pouze 72 hodin.

Nenašli jste Váš případ ve výkladů? Přečtěte si podrobný výklad Ministerstva zdravotnictví, kde najdete všechny kombinace prokazování se na COVID.

Souhrn – výkladové stanovisko ČUS

 • Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.
 • Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.
 • Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 100 osob.
 • Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 • Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.
 • Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
 • Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 • Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).
 • Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.
 • Maximální počet diváků 1.000.

Podrobný výklad na webu České unie sportu

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře