Aktuální opatření COVID ve vztahu ke sportu

Aktualizace 28. února 2022

Zrušení mimořádného opatření ze dne 15. 7. 2021 k oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob, s účinností od 1. 3. 2022, č. j.: MZDR 27817/2021-2/MIN/KAN.

S účinností ode dne 28. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. července 2021, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN.

Nové mimořádné opatření MZČR pro období ode dne 28. února 2022 nebylo dosud vydáno.


Aktualizace 10. února 2022

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 10. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu.

Došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to ve formě zmírnění podmínek sportování.

Příslušným MO jsou stanovena toliko 2 omezení pro veškerý sport (tj. amatérský i profesionální, organizovaný i neorganizovaný, vnitřní i venkovní atd.), a to:

  1. omezení počtu diváků na max. 1.000 s tím, že všichni diváci musí být usazeni a
  2. omezení maximálního počtu účastníků sportovní akce na 100 osob v jeden čas (lze předpokládat, že do tohoto počtu se započítává i realizační tým, rozhodčí apod.)

Závěrem si dovolujeme upozornit, že do sportovní činnosti budou nadále zasahovat dosavadní pravidla o pravidelném testování ve školách a zaměstnanců a dalších osob, neboť tato povinnost byla zrušena až s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod.

Podrobný výklad na webu České unie sportu

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře