Která opatření mohou platit od pondělí a která ne?

Covid

V neděli přestane v Česku platit nouzový stav, a pokud vláda nevyhlásí nový, přestanou platit všechna opatření vyhlášená na jeho základě. Jak by mohla opatření v této situaci vypadat?

Která opatření bez nouzového stavu nebude možné vyhlásit

Jan Wintr z katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy se domnívá, že některé nyní platné plošné zákazy nelze bez stavu nouze znovu vyhlásit.

Bez stavu nouze nelze:

 • Zakázat noční vycházení od 21. hodiny do 5. hodiny ranní. Nyní je omezen také volný pohyb přes den, kde však existují výjimky pro řadu aktivit.
 • Zakázat prodej v kamenných obchodech a poskytování služeb v provozovnách.
 • Zakázat vstup na sportoviště venku i uvnitř. Kvůli opatřením musely zavřít tělocvičny, fitness centra, kurty, kluziště, bazény, wellness zařízení včetně saun, taneční studia či herny bowlingu.
 • Zakázat pití alkoholu na veřejných místech.
 • Zakázat setkávání lidí z různých domácností.

Která současná opatření by mohla nadále platit, ale pouze lokálně

Podle názoru Wintra by však některá opatření, která dnes platí plošně, mohla na základě zákona o ochraně veřejného zdraví platit v místech s ohniskem nákazy.

Řadí se mezi ně tyto zákazy a omezení

 • Navštěvování restaurací, hospod a barů, poskytování ubytovacích služeb.
 • Konání koncertů, divadelních i filmových představení za účasti diváků.
 • Nemožnost pořádat poutě, kongresy, vzdělávací akce, veletrhy.
 • Účastnit se výuky na vysokých, středních a základních školách.

Které zákony pro boj s pandemií lze využít mimo nouzový stav

§ 69 zákona o ochraně veřejného zdraví dává ministerstvu zdravotnictví možnost vyhlásit tato mimořádná opatření:

 • zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi
 • zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů
 • uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče
 • uzavření zařízení sociálních služeb, škol
 • uzavření škol
 • uzavření ubytovacích zařízení a restaurací nebo omezení jejich provozu
 • zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

§ 82 zákona o ochraně veřejného zdraví dává mimo jiné krajským hygienickým stanicím následující pravomoci:

 • nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
 • rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji.

Možnost nasazení armády pak zmiňuje § 14 zákona o ozbrojených silách, a to:

 • k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí nebo k likvidaci následků pohromy

O možnosti omezit přítomnost žáků a studentů ve školách mluví § 184a školského zákona

 • Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona,

anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 • není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

Zdroj: Novinky.cz

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře