MANUÁL PRO SPORTOVCE: Kontakt povolen! Zelená dětem i posilovnám

Kolem vládního uvolnění opatření spojených s epidemií koronaviru panují zmatky, jasné ale je, že se lidem zjednoduší sportování. Podle výkladu Daniela Viduny, advokáta České unie sportu, je od pondělí 27. dubna veřejnosti umožněn přístup do vybraných vnitřních sportovišť. Sportovní kluby a jednoty mohou organizovaněji sportovat a vytáhnout na tréninky i děti. Profesionální sportovci můžou trénovat ve skupinkách po deseti a mají povolené kontaktní souboje. Zde jsou klíčové otázky a odpovědi.

KOLIK LIDÍ MŮŽE SPORTOVAT SPOLU?

Oproti předchozí úpravě se povolený počet osob na venkovních sportovištích navýšil na deset vč. trenérů (trenéři se do kvóty nepočítají pouze v případě profesionálních sportovců), což vrací do hry kolektivní sporty jako fotbal, basketbal, volejbal a další. Vše platí za podmínky, že nejsou využívány související vnitřní prostory, zejména společné šatny, umývárny nebo sprchy. Výjimka platí pro používání toalet za předpokladu, že se v nich nebude potkávat vícero osob.

Za dodržení těchto podmínek je tedy možné, aby na venkovních sportovištích mohl proběhnout trénink,

vysvětluje Daniel Viduna

JAK JE TO S KONTAKTEM NA TRÉNINKU?

V případě profesionálních sportovců už zákazy kontaktních a soubojových cvičení neplatí. Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti. To znamená, že na fotbalovém tréninku do deseti hráčů může docházet ke kontaktním cvičením. Hráči ligových týmů si tak, i když v menším počtu, konečně můžou zahrát fotbal. A je to nový start i pro sporty jako judo či karate.

Lze se domnívat, že je opět možné provádět i kontaktní sporty,

uvedl Viduna

MOHOU TRÉNOVAT I DĚTI?

Za splnění podmínek na venkovních sportovištích je konečně možné, aby děti chodily na organizované tréninky. A není nutné nosit roušky

…za předpokladu, že sportující osoby nebo skupinka je oddělena fyzickou překážkou jako stěna a plot nebo od sebe udržují vzdálenost nejméně dva metry,

říká Viduna

OTEVÍRAJÍ SE POSILOVNY?

Ano, je to tak. Od pondělí mohli otevřít posilovny, tělocvičny, fitness centra, opět za dodržení daných pravidel. Je například nutné, aby na každých deseti metrech čtverečních byl jen jeden člověk, desinfikovat se musí lidi i přístroje, vzduchotechnika musí mít samostatný přívod a odtah vzduchu. Za těchto podmínek budou možné komerční fitness tréninky, lekce jógy a komerční hodinové pronájmy pro veřejnost. Skupinová cvičení jsou však omezena na počet 8 cvičících plus 1 lektor/trenér. Otevřeny mohou podle Viduny být také např. vnitřní prostory badmintonových center a za dodržení podmínek se tam může organizovat trénink, jelikož je povolen individuální trénink v režimu jeden na jednoho.

MŮŽOU DO VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCI?

Řekli byste, hloupá otázka? Jenomže oficiálně mohou profesionální sportovci sportovat jen na venkovních sportovištích… „Paradoxně u profesionálních sportovců je textace přísnější a tyto prostory jsou zcela zakázány,“ vysvětluje Viduna. Stačí ale použít selský rozum a dá se předpokládat, že si do posilovny bude moct profesionální sportovec jít zacvičit jako každý amatér.

Podle mého názoru je možné takovou činnost vykonávat, a to alespoň za podmínek stanovených pro veřejnost,

domnívá se Viduna.

MŮŽE SE SPORTOVAT BEZ ROUŠKY?

Ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, nejsou v době tréninku povinni nosit profesionální sportovci. Amatéři roušky nosit nemusí oficiálně jen při sportování na venkovních sportovištích, tedy nikoli v parcích a v přírodě. Orgány státní správy ale naznačily, že i tyto prostory by měly být považovány za venkovní sportoviště.

Nicméně je třeba k dané činnosti přistoupit se zdravým rozumem a roušku mít alespoň s sebou, kdyby se sportující osoba dostala do situace, při které lze nasazení takové ochrany dýchacích cest považovat za vhodné,

zdůrazňuje Viduna.

JE MOŽNÉ OTEVŘÍT NA SPORTOVIŠTI ZÁCHODY?

Na venkovních sportovištích to možné je, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest.

Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště, avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště,

líčí Viduna.

Zdroj: ČUS

Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře