Mistrovství Evropy je za námi!

Step aerobik Venuše Kladno

Všichni závodníci a trenéři byli finančně podpořeny Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz z dotací MŠMT. Většina závodníků, tak mohla na Mistrovství Evropy v polském Krakově startovat za minimální finanční spoluúčasti rodičů a klubů.

Všem závodníkům (219), kteří se na závod nominovali a jejich trenérům (34) bylo uhrazeno startovné 40 EUR za osobu v plné výši. Všichni bez rozdílu obdrželi reprezentační oblečení v nákladu 1 800 Kč na osobu. Všichni trenéři sportovního aerobiku a závodníci SA junior a dospělí měli příspěvek na ubytování, dopravu a stravu ve výši 4 900 Kč na osobu.

Celková finanční podpora reprezentace byla ve výši 1 037 020 Kč (z toho 581 620 Kč činilo startovné, ubytování a doprava; a za 455 400 Kč bylo nakoupeno reprezentační oblečení). Všechny výše uvedené náklady byly hrazeny z dotačního titulu MŠMT REPRE a TALENT.

„V rámci propagace sportovního a fitness aerobiku dojel za závodníky štáb České televize, který pořídil 40ti-minutový záznam z průběhu finále Mistrovství Evropy všech kategorií. Záznam bude odvysílán v sobotu 8. června 2019 od 13:40 na ČT Sport.“

upřesnila Jitka Literová

Jako další propagace byly na místě zajišťovány videonahrávky a aktuální informace ze závodů, které byly sdíleny na Facebooku a Instagramu Fisaf.cz. Zajištěn byl také fotograf, který poskytl podklady PR agentuře. Vybrané fotografie byly uveřejněny taktéž na Facebooku a Instagramu.

„Jsme rádi, že můžeme finančně podpořit naše závodníky na mezinárodních soutěžích, kteří skvěle reprezentují náš sport a úspěšně reprezentují Českou republiku. Důkazem je 47 získaných medailí na ME 2019 v Krakově, kde jsme opět potvrdili kvalitu českých závodníků, kteří jsou díky svým trenérům perfektně připraveni. Ještě jednou gratulujeme všem reprezentantům a jejich trenérům a budeme se na ně opět těšit na vrcholné soutěži podzimní sezóny 2019, kterými jsou MČR a MS.“

Konstatovala prezidentka FISAF.cz Jana Havrdová.
Denisa Sládková
Office asistentka FISAF.cz
Komentáře